Giáo án Tin học Lớp 11 - Bài 1: Tệp và quản lý tệp - Trần Văn Quyền

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

a. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.

- Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.

b. Rèn luyện kỹ năng:

- Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn.

- Đặt tên tệp, thư mục.

c. Giáo dục tư tưởng:

- Giáo dục tính có tổ chức, gọn gàng.

- Có ý thực học tập hơn.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK,soạn giáo án.

- HS: Đọc trước bài học, chuẩn bị bài cũ.

III. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:

- Nắm sĩ số:

- Ổn định trật tự, tạo tâm lý tốt để bắt đầu tiết học.

IV. KIỂM TRA BÀI CŨ:

- Em hóy cho biết cỏc chức năng chính của hệ điều hành?

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 11/07/2022 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 11 - Bài 1: Tệp và quản lý tệp - Trần Văn Quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 7/11 Trường THPT Như Thanh II Tiết CT : 22 GV:Trần Văn Quyền Đ11 tệp và quản lý tệp I Mục đích, yêu cầu: Kiến thức: Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp. Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục. Rèn luyện kỹ năng: Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn. Đặt tên tệp, thư mục. Giáo dục tư tưởng: Giáo dục tính có tổ chức, gọn gàng. Có ý thực học tập hơn. II. chuẩn bị GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK,soạn giáo án. HS: Đọc trước bài học, chuẩn bị bài cũ. III. ổn định tổ chức lớp: Nắm sĩ số: ổn định trật tự, tạo tâm lý tốt để bắt đầu tiết học. IV. Kiểm tra bài cũ: Em hóy cho biết cỏc chức năng chớnh của hệ điều hành? V. Nội dung bài mới: * Đặt vấn đề: Nội dung Hoạt động cũa GV và HS TG Đ11 tệp và quản lý tệp 1.Tệp và thư mục. a. Tệp: K/n: Tệp (File) là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài tạo thành một đơn vị lưu trử do HĐH quản lý. Mỗi tệp có 1 tên gọi khác nhau. *Tên tệp: Cờu trúc: . -Phần tên: Được đặt theo quy tắc đặt tên (gồm chữ, số và các ký hiệu đặc biệt $,%,#,!,~,(),{},^,&) -Phần mỡ rộng: Là phần đặc trương cho từng chương trình Gv: Đăt tên tệp dùng để làm gì? Hs: Suy nghĩ trả lời. HD: Tên tệp dùng để nhận biết tệp Gv: Em đã làm quen với những loại tên tệp nào? Hs: Trả lời tại chổ. * Quy ước khi đặt tên tệp: +Đối với hệ điều hành MS-DOS: -Phần tên không được quá 8 ký tự, phần mở rộng không quá 3 ký tự. Tên tệp không chứa dấu cách. +Đối với hệ điều hành Windows: -Tên không quá 255 ký tự, không được sử dụng các ký tự / \ : * “ . Tên được bắt đầu là chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Gv: Đưa ra ví dụ sau đó cho hs xem tên nào đúng và tên nào sai: 1.ABDGJH 2.DGHF.CTS 3.HDJF.NG 4.FDG.JGHF 5.My Computer b.Thư mục: -Thư mục là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trử từng nhóm các tệp có liên quan với nhau: -Mỗi ổ đĩa trong máy được coi như là một thư mục và gọi là thư mục góc. -Có thể tạo các thư mục khác trong một thư mục. C:\ Bai tap van Bai tap hoa Bai tap ly BT1.doc BT2.doc BT.doc -Các thư mục cùng cấp không đươc đăt tên trung nhau: GV: Đưa ra vd thực tế: Như giá sách được chia làm nhiều ngăn. Làm như vậy để tìm kiếm nhanh hơn. Vởy trong may tính cách tổ chức thư mục cũng như vậy. GV: Em có nhận xét gì về 2 thư mục BT1 và BT2 HS: suy nghĩ và trả lời. HD: Đó là thư mục con. *Đường dẫn: -Định vị trí cũa thư mục và tệp trong máy tính. ổ đĩa:\TM cấp1\TM cấp2\\TM hoặc tệp. Gv: đường dẫn sau có đúng không c:\bai tap van\bt1\bt. HS: Trả lời. 2. Hệ thống quản lý tệp: -Có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên đĩa, cung cấp phương tiện để người dùng có thể đọc, ghi thông tin trên đĩa. GV: Để quản lý thông tin một cách khoa học cần phải có hệ thống quản lý tệp. *Tác dụng cũa hệ thống quản lý tệp: -Đảm bảo độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xữ lý. -Sử dụng bộ nhớ trên đĩa một cách hiệu quả. -Tổ chức bảo vệ thông tin ở nhiều mức. -Xem nội dung thư mục tệp. -Sao chép thư muc, tệp. -Xoá, đổi tên thư mục tệp tin. Gv: Khi quản lý thông tin ta cần phải thực hiện những thao tác nào? Hs: trả lời Gv:Tổng hợp và ghi bảng *Đặc trưng cũa hệ thống quản lý tệp: -Đảm bảo tốc độ truy cập cao. -Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin, giữa phương pháp lưu trử và phương pháp xữ lý. -Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả. -Tổ chức bảo vệ thông tin. Hạn chế ảnh hưởng cũa các lổi kỹ thuật hoặc chương trình. VI.Cũng cố: Tệp -Nắm được khỏi niệm tệp là gi? Thư mục -Nắm được thư mục là gỡ ? -Đường dẫn * Một số cõu hỏi trắc nghiệm khỏch quan Cõu 1 :Trong cỏc tờn dưới đõy tờn tệp nào đỳng ? baitap_tin.doc bai/tap/tin.pas baitaptin?.txt baitaptin,ppt đỏp ỏn đỳng a Cõu 2 :cấu trỳc thư mục của một hệ điều hành cho phộp: cú thể lưu trữ hai tờp cựng tờn trong một thư mục tạo ra hai thư mục cựng tờn trong hai thư mục mẹ khỏc nhau một thư mục cú thể chứa nhiều tờp và nhiều thư mục con và cỏc thư mục con cũng cú tớnh chất đú? Người dựng hỡnh dung nú như một tổ chức phõn cấp hỡnh cõy Hóy chỉ ra phương ỏn sai. Trả lời a VII. Bài tập về nhà -ễn lại bài học hụm nay -Làm cỏc bài tập trang 71 SGK -Chuẩn bị trước bài học giao tiếp với hệ điều hành

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_11_bai_1_tep_va_quan_ly_tep_tran_van_quy.doc
Giáo án liên quan