Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 2,Tiết 3+4, Bài 2: Các thao tác với thư mục - Nguyễn Kim Chi

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn lại thao tác xoá thư mục

- Nắm được thao tác: đổi tên thư mục

2. Kỹ năng:

- Học sinh thực hiện được các thao tác đổi tên thư mục.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hào hứng.

4. Phát triển năng lực HS:

- Quan sát, ghi nhớ, nhận xét và thực hành .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Máy tính, máy chiếu, giáo án ĐT, SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Tổ chức lớp

2. Tiến trình tiết dạy

 

docx6 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 11/07/2023 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 2,Tiết 3+4, Bài 2: Các thao tác với thư mục - Nguyễn Kim Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Nghĩa Tân Giáo viên: Nguyễn Kim Chi Lớp: 4 Tuần: 2 Tiết: 3 BÀI 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn tập lại các thao tác tạo và mở thư mục -Nắm được thao tác: sao chép thư mục 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện được các thao tác tạo, mở, sao chép thư mục. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, hào hứng. 4. Phát triển năng lực HS: - Quan sát, ghi nhớ, nhận xét và thực hành sắp xếp thư mục một cách khoa học, sáng tạo. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, máy chiếu, giáo án ĐT, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp Tiến trình tiết dạy TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: KIỂM TRA BÀI CŨ Hỏi: Máy tính để bàn có mấy bộ phận chính? Hỏi: Tạo một thư mục có tên là TIN HOC trên máy giáo viên? - Gọi hs nhận xét - Nhận xét và tuyên dương HĐ2: GIỚI THIỆU BÀI - GV giới thiệu: Buổi trước các con đã được ôn lại thao tác tạo, mở, xoá thư mục. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thao tác sao chép thư mục. HĐ3: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục - Yêu cầu học sinh đọc thông tin phần A. a) Mở thư mục KHOILOP4 đã tạo ở hoạt động 3, mục A của bài 1, tạo các thư mục theo mô tả: Thư mục LOP4B là thư mục con của thư mục KHOILOP4. Thư mục TO1, TO2, TO3 là thư mục con của thư mục LOP4B. Thư mục An, Binh, Khiem là thư mục con của thư mục TO1. - GV yêu cầu HS làm theo nhóm máy. - Hiển thị kết quả một số máy để HS nhận xét và rút kinh nghiệm. - Nhận xét và tuyên dương những em làm tốt. b) Điền các từ còn thiếuvào chỗ chấm (...) để được câu đúng. Thư mục LOP4B có các thư mục con....... Thư mục TO1 có các thư mục con .......... - Yêu cầu HS làm cá nhân vào sách bằng bút chì. - Gọi 2-3 HS nêu bài làm của mình. - Nhận xét, tuyên dương, chốt ý. c) Đánh dấu X vào ô ở sau câu đúng. - Để mở thư mục LOP4B em phải thực hiện thao tác nào dưới đây? + Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4B, chọn Open. +Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4B, chọn New. + Nháy chuột vào thư mục LOP4B. + Nháy đúp chuột vào thư mục LOP4B. - Yêu cầu HS làm cá nhân vào sách bằng bút chì. - Gọi 2-3 HS nêu bài làm của mình. - Nhận xét, tuyên dương, chốt ý. 2. Sao chép (Copy) thư mục - Giáo viên hướng dẫn các thao tác sao chép. a) Trao đổi với bạn, thực hiện các thao tác sao chép thư mục theo hướng dẫn: - Quan sát học sinh thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. b) Điền từ vào chỗ chấm (...) để được câu đúng. - Nhận xét và tuyên dương. HĐ 4: THỰC HÀNH - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu thực hành 1. 1. Mở thư mục LOP4B đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau: Trong thư mục LOP4B tạo thư mục TO4; Copy thư mục An, Binh, Khiem từ thư mục TO1 vào thư mục TO4; - Quan sát quá trình học sinh thực hành và sửa lỗi khi học sinh mắc phải. - Nhận xét và tuyên dương. - Yêu cầu học sinh đọc nội dung thực hành 2. Trong thư mục LOP4B, tạo thư mục Sơn Ca. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (...) để thực hiện được các thao tác sao chép thư mục Son ca từ thư mục LOP4B sang thư mục LOP4A. - Gv quan sát, theo dõi quá trình thực hành của học sinh, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh. - Quan sát, sửa lỗi sai, hướng dẫn những nhóm chậm chưa thực hiện được. - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương học sinh. HĐ 5: CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Nhắc lại các thao tác sao chép, đổi tên thư mục, xóa thư mục - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Các thao tác với thư mục (tiết 2) - HS trả lời - HS thực hiện trên máy - HS nhận xét - HS nghe - HS nghe - HS đọc yêu cầu - HS thực hiện theo nhóm đôi - HS nghe -HS đọc yêu cầu - HS làm bài vào SGK bằng bút chì - HS trả lời - HS nghe - HS đọc yêu cầu - HS thực hiện thao tác trên máy tính - HS làm bài vào SGK bằng bút chì - HS trả lời - HS nghe - Quan sát, ghi nhớ. - Học sinh thực hiện. - Thực hiện sao chép thư mục Khiem và dán vào thư mục TO2. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thảo luận và thực hiện theo nhóm đôi. - Quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm. - Nghe. - Học sinh đọc - Thực hành theo yêu cầu của bài tập dưới sự giúp đỡ của GV. - Nghe. - Học sinh đọc. - Thực hành theo nhóm máy với các bước sau + Bước 1: Mở thư mục LOP4B, nháy nút phải chuột vào thư mục Sơn Ca rồi chọn Copy. + Bước 2: Mở thư mục LOP4A, nháy nút phải chuột, chọn Paste. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - HS nhắc lại - Hs nghe IV. RÚT KINH NGHIỆM Trường tiểu học Nghĩa Tân Giáo viên: Nguyễn Kim Chi Lớp: 4 Tuần: 2 Tiết: 4 BÀI 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn lại thao tác xoá thư mục - Nắm được thao tác: đổi tên thư mục 2. Kỹ năng: - Học sinh thực hiện được các thao tác đổi tên thư mục. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, hào hứng. 4. Phát triển năng lực HS: - Quan sát, ghi nhớ, nhận xét và thực hành . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Máy tính, máy chiếu, giáo án ĐT, SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Tổ chức lớp 2. Tiến trình tiết dạy TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1: GIỚI THIỆU BÀI - GV giới thiệu: Buổi trước các con đã được học thao sao chép thư mục. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thao tác đổi tên thư mục. HĐ2: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Thao tác đổi tên thư mục - Giáo viên thực hiện các thao tác thay đổi tên thư mục. - Trao đổi với bạn, thực hiện đổi tên thư mục theo hướng dẫn: - Nhận xét, sửa sai. - Điền dấu vào chỗ chấm (...) để được câu đúng. - Nhận xét và tuyên dương. Nhắc lại thao tác xoá thư mục - Em thực hiện thao tác xóa thư mục to3 đã đổi tên ở hoạt động 3 rồi điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (...). - Để xóa thư mục to3, em nháy nút phải chuột vào thư mục to3, chọn phím Delete rồi nhấn phím Enter để xóa. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm đôi. - Quan sát, sửa sai, nhận xét. HĐ 3: THỰC HÀNH - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu thực hành 1. 1. Mở thư mục LOP4B đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau: Trong thư mục LOP4B tạo thư mục TO4; Đổi tên các thư mục An, Binh, Khiem thành các thư mục Tuan, Lan, Ngoc; - Quan sát quá trình học sinh thực hành và sửa lỗi khi học sinh mắc phải. - Nhận xét và tuyên dương. HĐ 4: ỨNG DỤNG – MỞ RỘNG 1. Tạo và sắp xếp các thư mục Học tập, Giải trí, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Hình ảnh sao cho hợp lí và dễ tìm kiếm nhất. - Quan sát và kiểm tra cách sắp xếp của học sinh. - Tuyên dương những nhóm có cách tạo thư mục nhanh và sắp xếp dễ tìm kiếm nhất, 2. Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tạo thư mục có tên Tập vẽ b) Nháy chuột lên thư mục vừa tạo rồi nhấn phím F2. c) Đổi tên thư mục Tập vẽ thành Bài tập vẽ rồi nhấn phím Enter. - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát kịp thời giúp đỡ những em gặp khó khăn khi thực hành. - Nhận xét và tuyên dương. HĐ 5: CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV hệ thống lại các ý chính của bài học thông qua phần ghi nhớ trang 14. - HS đọc: Em cần ghi nhớ. - Nhận xét, tuyên dương ý thức, thái độ của HS trong tiết học. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Làm quen với tệp - HS nghe - Học sinh quan sát và ghi nhớ. - Thực hiện thao tác đổi tên thư mục theo đúng yêu cầu bài. - Thư mục TO3 đã được đổi tên thành thư mục to3. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thảo luận và thực hiện theo nhóm đôi. - Quan sát, nhận xét và rút kinh nghiệm. - Thực hiện các thao tác xóa thư mục theo yêu cầu. - Nghe và rút kinh nghiệm. - Học sinh thực hiện. - Học sinh nghe. - HS thực hiện theo nhóm đôi - HS nghe - Thảo luận theo nhóm máy và thực hiện các thao tác tạo các thư mục mục như yêu cầu và sắp xếp để dễ tìm kiếm nhất. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Đọc thông tin SGK. - Thảo luận theo nhóm máy và thực hành tạo thư mục theo yêu cầu. - Nghe và rút kinh nghiệm. - HS nghe và ghi nhớ IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_2tiet_34_bai_cac_thao_tac_voi_thu.docx
Giáo án liên quan