Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 34: Luyện tập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thị Hoa

Yêu cầu HS làm sách trong 5’

- Tổ chức cho HS chơi trò xì điện để chữa bài.

- GV chiếu đáp án

* Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu hs thực hiện viết các lệnh của rùa tương tự theo hai cách:

a. Không dùng lệnh lặp;

b, Dùng câu lệnh lặp.

* Mẫu 1: chọn màu vẽ là hồng

- Fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100 rt 90 fd 200

- Repeat 2 [fd 100 rt 90 fd 200 rt 90]

* Mẫu 2: chọn màu vẽ là cam

- fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90

- Repeat 4 [fd 90 rt 90]

* Mẫu 3: chọn màu vẽ là xanh

- rt 60 fd 150 rt 120 fd 150 rt 120 fd 150 rt 120

- rt 60 repeat 3 [fd 150 rt 120]

* Mẫu 4: chọn màu vẽ là tím

- rt 30 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120

- rt 30 repeat 3 [fd 100 rt 120]

- Cho HS thao tác trên máy.

- Gọi HS chữa bài trên máy

- GV nhận xét.

 

docx5 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 34: Luyện tập - Năm học 2018-2019 - Phạm Thị Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Lớp: 4 Tuần: 34 Thứ ngày tháng năm 2019 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tin học. Tiết: 67 Chủ đề 4: THẾ GIỚI LOGO BÀI 6: LUYỆN TẬP (Tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo. - Bước đầu hình thành tư duy thuật toán. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh trong Logo. - HS biết kết hợp các lệnh trong logo để vẽ hình mong muốn theo nhiều góc khác nhau - Rèn kĩ năng tư duy thuật toán. 3. Thái độ: Tạo cảm giác hứng thú, rèn luyện tư duy lập trình cho HS. II. Đồ dùng dạy học: GV: SGK, giáo án, máy chiếu, bài tập minh họa HS: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG ND các hoạt động dạy học Phương pháp – Hình thức tổ chức hoạt động dạy học tương ứng ĐD Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2’ A. Ôn bài cũ Mục tiêu: HS ghi nhớ câu lệnh lặp - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh ? Nêu cấu trúc của câu lệnh lặp? ? Ý nghĩa của câu lệnh lặp? - GV nhận xét, đánh giá - Học sinh trật tự - HS trả lời - HS lắng nghe 1’ 33’ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Nội dung Hoạt động thực hành Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo. - Bước đầu hình thành tư duy thuật toán. Bài 6: Luyện tập (T1) Bài 1: - GV chiếu nội dung bài - Gọi HS đọc đề. (?) Nêu yêu cầu của đề? Lệnh Hành động của Rùa 1. FD n Quay phải k độ 2. BK n Nhấc bút (rùa không vẽ nữa) 3. RT k Lùi lại sau n bước 4. LT k Tiến về trước n bước 5. PU Quay trái k độ 6. PD Xóa màn hình. Rùa vẫn ở vị trí hiện tại 7. CS Hạ bút (rùa tiếp tục vẽ) 8. Clean Về vì trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi 9. HT Về vị trí xuất phát 10. ST Rùa hiện mình 11. Home Thoát khỏi chương trình Logo 12. Bye Rùa ẩn mình - Yêu cầu HS làm sách trong 5’ - Tổ chức cho HS chơi trò xì điện để chữa bài. - GV chiếu đáp án * Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu. - GV yêu cầu hs thực hiện viết các lệnh của rùa tương tự theo hai cách: a. Không dùng lệnh lặp; b, Dùng câu lệnh lặp. * Mẫu 1: chọn màu vẽ là hồng - Fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 - Repeat 2 [fd 100 rt 90 fd 200 rt 90] * Mẫu 2: chọn màu vẽ là cam - fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 - Repeat 4 [fd 90 rt 90] * Mẫu 3: chọn màu vẽ là xanh - rt 60 fd 150 rt 120 fd 150 rt 120 fd 150 rt 120 - rt 60 repeat 3 [fd 150 rt 120] * Mẫu 4: chọn màu vẽ là tím - rt 30 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 - rt 30 repeat 3 [fd 100 rt 120] - Cho HS thao tác trên máy. - Gọi HS chữa bài trên máy - GV nhận xét. Bài 3: GV yêu cầu HS điều khiển rùa vẽ các hình tương tự tròn SGK: + hình a: repeat 4 [fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90] - Gọi HS phân tích đề - Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, thực hành trên máy - Gọi 2 nhóm thao tác trên máy chiếu - HS ghi vở - HS quan sát - 1 HS đọc đề - 1 HS nêu - HS làm bài - HS hào hứng tham gia - HS quan sát, đối chiếu bài của mình => sửa bài. - HS đọc yêu cầu - HS thao tác trên máy. - HS quan sát, nhận xét. - HS đọc yêu cầu - HS quan sát hình, phân tích hình - HS làm việc nhóm đôi trên máy - 2 HS trả lời - Cả lớp quan sát, nhận xét. Máy chiếu Máy chiếu SGK Máy chiếu SGK Máy chiếu SGK 2’ C. Củng cố, dặn dò - Tóm tắt lại nội dung chính. - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị phần còn lại của bài. -Học sinh lắng nghe Rút kinh nghiệm, bổ sung tiết dạy: TRƯỜNG TH LONG BIÊN Giáo viên: Phạm Thị Hoa Lớp: 4 Tuần: 34 Thứ ngày tháng năm 2019 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tin học. Tiết: 68 Chủ đề 4: THẾ GIỚI LOGO BÀI 6: LUYỆN TẬP (Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo. - Bước đầu hình thành tư duy thuật toán. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh trong Logo. - HS biết kết hợp các lệnh trong logo để vẽ hình mong muốn theo nhiều góc khác nhau - Rèn kĩ năng tư duy thuật toán. 3. Thái độ: Tạo cảm giác hứng thú, rèn luyện tư duy lập trình cho HS. II. Đồ dùng dạy học: GV: SGK, giáo án, máy chiếu, bài tập minh họa HS: SGK, 1 à 2 HS/1 máy tính. III. Hoạt động dạy và học: TG ND các hoạt động dạy học Phương pháp – Hình thức tổ chức hoạt động dạy học tương ứng ĐD Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ A. Ôn bài cũ Mục tiêu: HS ôn tập lại kiến thức đã học Ổn định trật tự Kiểm tra sĩ số HS ? *Câu hỏi: Em hãy viết câu lệnh lặp để tạo ra hình tam giác, có cạnh là 150. - GV nhận xét, tuyên dương - HS trật tự - HS thực hành - HS nhận xét - HS lắng nghe Máy chiếu 1’ 5’ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập lệnh cơ bản Mục tiêu: Học sinh ghi nhớ các lệnh Bài 6: Luyện tập (T2) - GV yêu cầu học sinh làm hoạt động 4 trang 123 SGK. Điền vào ô trống trong bảng sau: Stt Lệnh đầy đủ Lệnh viết tắt Hành động của rùa 1 ForwarD n FD n Tiến về trước n bước 2 BkacK n BK n Lùi lại sau n bước 3 RighT k RT K Quay phải k độ 4 LefT k LT k Quay trái k độ 5 PenUp Pu Nhấc bút 6 PenDown PD Hạ bút GV gọi HS chữa bài, đổi sách soát lỗi - HS ghi vở à Quan sát, đọc sách - Học sinh làm bài - trả lời - Lắng nghe, chữa bài Máy chiếu Máy chiếu SGK 12’ Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. Mục tiêu: Củng cố các câu lệnh, tăng cường kỹ năng sử dụng câu lệnh lặp - Rèn tư duy lập trình Bài tập: + Hình b: rt 45 Lặp lại 4 lần repeat repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 repeat 4 [fd 60 rt 90] rt 90 - Nhận xét học sinh làm bài - GV nhận xét - Đọc yêu cầu bài tập - Lắng nghe, làm bài - Thực hành theo nhóm - Lắng nghe Máy chiếu SGK 12’ Hoạt động 3. Hoạt động ứng dụng mở rộng. Mục tiêu: Củng cố, phát triển kiến thức cho học sinh. - GV yêu cầu hs trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: a. Hs lần lượt chọn màu Pen Color , Flood Color , Screen Color . b. Hs gõ các lệnh sau theo SGK, và trao đổi vs bạn chức năng các dòng lệnh. - cs home repeat 4[fd 120 rt 90 ] - fd 120 rt 30 repeat 3[fd 120 rt 120] rt 90 penup fd 60 pendown fill penup bk 60 rt 70 fd 50 - pendown fill à tô màu toàn hình vẽ - penup home pendown à rùa về trí xuất phát - Đọc yêu cầu - HS thực hành - Thực hành và quan sát, trao đổi chức năng của các dòng lệnh à Lắng nghe à Lắng nghe Máy chiếu SGK 3’ C. Củng cố, dặn dò. - GV chốt nội dung bài học và gọi 3 hs lên đọc ghi nhớ. ? Lệnh Penup, Pendown có nghĩa là gì? ? Muốn vẽ liên tiếp các hình trong một trang vẽ em sử dụng lệnh nào? - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét, chốt. + Sử dụng lệnh PU, PD để vẽ liên tiếp các hình trong một trang vẽ. - Dặn hs về học bài sau à lắng nghe và ghi nhớ Máy chiếu Rút kinh nghiệm, bổ sung tiết dạy:

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_34_luyen_tap_nam_hoc_2018_2019_ph.docx