Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo) - Nguyễn Xuân Hóa

I - MỤC TIÊU

- Kiến thức: HS biết được các kiến thức về chỉnh sửa văn bản

- Kĩ năng: HS thành thạo các thao tác xoá ký tự, chọn, sao chép, di chuyển

- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh họat, ham học hỏi

II - CHUẨN BỊ

- GV: Máy chiếu ,giáo án

- HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà, sách ,vở.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo) - Nguyễn Xuân Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: Tiết : 43 Ngày soạn: //2010 Bài 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt) Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. Lớp dạy:........ Tiết (theo TKB):....... Ngày dạy:.................. Sĩ số:......... Vắng:................................. I - MỤC TIÊU - Kiến thức: HS biết được các kiến thức về chỉnh sửa văn bản - Kĩ năng: HS thành thạo các thao tác xoá ký tự, chọn, sao chép, di chuyển - Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh họat, ham học hỏi II - CHUẨN BỊ GV: Máy chiếu ,giáo án HS: Chuẩn bị bài trước ở nhà, sách ,vở. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1 : SAO CHÉP GV cho HS trình bày các lệnh dùng để sao chép và di chuyển em học ở chương trước Ta đã biết cách sao chép, di chuyển tập tin và thư mục như thế nào? Sao chép nội dung văn bản em chỉ cần thêm bước chọn nội dung cần sao chép HS nêu các lệnh đã học HS trình bày cách sao chép, di chuyển tập tin và thư mục đã học HS ghi bài vào vở 3/Sao chép: Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác Các bước thực hiện: - Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép, nháy nút COPY - Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép, nháy nút PASTE Hoạt động 2: DI CHUYỂN Cho HS trình bày cách di chuyển nội dung Em còn có cách nào khác để thực hiện khôngì So sánh 2 thao tác Sao chép và Di chuyển GV nhấn mạnh: Sao chép thì nội dung gốc vẫn còn,di chuyển thì nội dung gốc không còn Chú ý: Là ta thực hiện COPY, CUT 1 lần nhưng có thể PASTE nhiều lần HS trình bày cách di chuyển nội dung HS: Ta có thể sao chép rồi xoá nội dung gốc đi HS so sánh HS nghe giảng và ghi bài 4/Di chuyển: * Em có thể di chuyển bằng cách sao chép rồi xoá phần văn bản ở vị trí gốc Hoặc có thể thực hiện theo các bước - Bước 1: Chọn phần văn bản muốn di chuyển, nháy nút CUT - Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới, nháy nút PASTE IV - DẶN DÒ Tiết sau kiểm tra 1 tiết, về nhà ôn tập: Bài 13, 14, 15.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_43_bai_15_chinh_sua_van_ban_tiep.doc