Đề kiểm tra 1 tiết Tin học Lớp 6 - Tuần 27, Tiết 52 - Trường THCS Tam Thanh

Câu 1: 1 Chữ cái, 1 chữ số hay 1 kí hiệu em gõ từ bàn phím dược gọi là:

 A. 1 dòng. B. 1 từ. C. 1 kí tự. D. 1 câu.

Câu 2: Để xóa một phần nội dung văn bản, em thực hiện thao tác:

 A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn Backspace.

 B. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete.

 C. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn Delete.

 D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl.

Câu 3: Sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp trong văn bản được gọi là thao tác:

 A. Di chuyển văn bản. C. Xóa văn bản.

B. Chỉnh sửa văn bản. D. Sao chép văn bản.

Câu 4: Để mở văn bản đã lưu trên máy tính, em sử dụng nút lệnh nào sau đây?

 A. B. C. D.

Câu 5: Nếu đèn Caps Lock không được bật, em nhấn giữ phím nào để khi gõ một phím chữ em được 1 chữ hoa?

 A. Tab. B. Shift. C. Ctrl. D. Enter.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Tin học Lớp 6 - Tuần 27, Tiết 52 - Trường THCS Tam Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH HỌ VÀ TÊN: LỚP:. KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TIN HỌC 6 TUẦN: 27 - TIẾT: 52 Điểm: Lời phê: ĐỀ: A. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: 1 Chữ cái, 1 chữ số hay 1 kí hiệu em gõ từ bàn phím dược gọi là: A. 1 dòng. B. 1 từ. C. 1 kí tự. D. 1 câu. Câu 2: Để xóa một phần nội dung văn bản, em thực hiện thao tác: A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn Backspace. B. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete. C. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn Delete. D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl. Câu 3: Sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp trong văn bản được gọi là thao tác: A. Di chuyển văn bản. C. Xóa văn bản. B. Chỉnh sửa văn bản. D. Sao chép văn bản. Câu 4: Để mở văn bản đã lưu trên máy tính, em sử dụng nút lệnh nào sau đây? A. B. C. D. Câu 5: Nếu đèn Caps Lock không được bật, em nhấn giữ phím nào để khi gõ một phím chữ em được 1 chữ hoa? A. Tab. B. Shift. C. Ctrl. D. Enter. Câu 6: Nút dùng để: A. Căn thẳng hai lề. B. Căn thẳng lề phải. C. Căn thẳng lề trái. D. Căn giữa. Câu 7: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác định dạng đoạn văn? A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng. C. Căn giữa đoạn văn bản. B. Tăng mức thụt lề trái. D. Tăng khoảng cách giữa các dòng. Câu 8: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân được gọi là: A. Màu chữ. B. Phông chữ. C. Kiểu chữ. D. Cỡ chữ. Câu 9: Nút lệnh dùng để: A. Tăng mức thụt lề trái. C. Tăng khoảng cách dòng trong đoạn văn. B. Giảm mức thụt lề trái. D. Giảm khoảng cách dòng trong đoạn văn. Câu 10: Để thay đổi màu chữ, ta sử dụng nút lệnh A. B. C. D. B. Tự luận: (5 điểm) Bài 1: (2 điểm). Sao chép phần văn bản là gì? Nêu các bước sao chép phần văn bản? Bài 2: (2 điểm). Định dạng văn bản là gì? Nêu các bước định dạng kí tự bằng nút lệnh? Bài 3: (1 điểm). Cho biết các thành phần cơ bản của văn bản?

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_tin_hoc_lop_6_tuan_27_tiet_52_truong_thcs.doc
Giáo án liên quan