Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 17 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết tìm thành phần chưa biết của phép nhân, chia.

- HS nắm được cách giải bài toán có lời văn liên quan đến biểu đồ

2. Kỹ năng:

- Kĩ năng thực hiện các phép tính nhân, chia số có nhiều chữ số.

3. Thái độ

- Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Biểu đồ - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx15 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 17 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 17 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có 3 chữ số. Kỹ năng: HS nắm được phương pháp giải bài toán có lời văn. Thái độ Rèn tính cẩn thận, chính xác. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ - Phấn màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 8’ 1. Bài cũ: Bài 1: Đặt tính & tính: - KQ: 173 dư 68 65 dư 182 164 dư 501 12 dư 251 Bài 2: Giải toán - Giải: TB mỗi người sản xuất trong 3 tháng được số SP là: 63 180 : 135 = 468 ( sản phẩm) ĐS: 468 sản phẩm - GV giới thiệu phép chia & bài toán, yêu cầu HS giải 78956 : 456 21047 : 321 90045 : 546 7895 : 637 Đội sản xuất có 135 người. Trong 3 tháng sản xuất được 63180 sản phẩm. Trung bình mỗi người sản xuất trong 3 tháng được bao nhiêu sản phẩm? (468 sp) - GV nhận xét đánh giá - 2 HS lên thực hiện bài 1 - 1 em chữa bài 2 - Lớp làm nháp - n/x 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Bài 1: Đặt tính & tính 54322 : 346 25275 : 108 86679 : 214 106141 : 413 123220 : 404 172869 : 258 - GV gọi HS đọc yêu cầu bài - GV yêu cầu HS làm bài & chữa bài (6 phép tính) - GV đánh giá kết quả. - HS ghi bài - 1,2 HS đọc, lớp đặt tính & tính vào vở - 6 HS chữa bài - n/x 15’ Bài 2, 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS chữa bài - GV đánh giá -2 HS đọc đề bài - 2HS chữa bài, lớp NX 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - GV nhận xét giờ học - Dặn dò: Luyện kĩ năng chia nhẩm cho số có ba chữ số - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 17 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết tìm thành phần chưa biết của phép nhân, chia. HS nắm được cách giải bài toán có lời văn liên quan đến biểu đồ 2. Kỹ năng: Kĩ năng thực hiện các phép tính nhân, chia số có nhiều chữ số. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, chính xác. Đồ dùng dạy học: GV: Biểu đồ - Bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV cho HS chữa bài tập ở tiết hướng dẫn học · Bài 1: Đặt tính & tính · Bài 2: Tính P = ? S = ? - GV nhận xét, đánh giá. - 2 HS lên chữa - Lớp thực hiện nháp - N/xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 8’ Bài 1: Bảng 1 Bảng 2 - GV tổ chức cho HS làm bài tập - GV yêu cầu HS đọc đề bài + Bài tập yêu cầu làm gì? + Các số cần điền là gì trong phép nhân, chia? + Nêu cách tìm thừa số, số bị chia, số chia chưa biết? - GV yêu cầu HS làm bài vào vở - GV đánh giá kết quả: - 1,2 HS đọc - HS hoạt động nhóm 2 - 2 HS nêu kết quả 6’ Bài 2 - GV yêu cầu HS đọc đề bài. + Bài tập yêu cầu làm gì? - GV yêu cầu HS tự đặt tính & tính - GV đánh giá kết quả. - 1 HS đọc đề bài và TLCH - 3 HS lên bảng, lớp làm vở 14’ Bài 3, 4: - GV gọi 2 em đọc đề bài Tóm tắt: Có 468 thùng, mỗi thùng: 40 bộ Chia 156 trường 1 trường: ? bộ Giải: Số bộ đồ dùng là: 40 ´ 468 = 18720 (bộ) Số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận là: 18720 : 156 = 120 (bộ) Đáp số: 120 bộ - Đánh giá - 2 HS nêu & tóm tắt - 2 HS làm bài trên bảng lớp - HS nêu nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - N/xét giờ học - Dặn dò bài sau - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 17 Tiết : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được dấu hiệu chia hết cho 2 & không chia hết cho 2. HS nhận biết số chẵn, số lẻ 2. Kỹ năng: Vận dụng để giải bài toán liên quan đến chia hết cho 2 & không chia hết cho 2. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, chính xác. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV không kiểm tra 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV đưa phép tính: 18 : 3 ,19 : 3 & yêu cầu HS nêu kết quả 14 : 2 , 15 : 2 + Thế nào là chia hết, thế nào là chia có dư? - GV giới thiệu & ghi bài - 4 HS chia & nêu - HSTL - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 10’ Tìm dấu hiệu chia hết cho 2 - GV nêu vấn đề dấu hiệu xem xét có là phép chia hết hay không? - GV giao nhiệm vụ: + Tìm những số chia hết cho 2 & những số không chia hết cho 2: 0, 2, 4, 6, 8, / 1, 3, 5, 7, - GV ghi bảng các số từ bé đến lớn - GV tổ chức cho HS thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 2 - GV yêu cầu HS quan sát & đối chiếu các số - GV gợi ý: +Các số chia hết cho 2 tận cùng là ntn? + Các số không chia hết cho 2 có tận cùng ntn? - GV gọi HS trình bày - GVKL: Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 chia hết cho 2 Các số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 không chia hết cho 2 + Vậy muốn biết 1 số có chia hết cho 2 không ta xem xét dấu hiệu gì? - Lắng nghe - 3 HS lần lợt nêu - HS hoạt động nhóm 4 - 2 HS nêu 5’ Giới thiệu số chẵn, lẻ - GV nêu: + Những số chia hết cho 2 là số chẵn + Những số không chia hết cho 2 là số lẻ + Hãy nêu VD 1 vài số chẵn, số lẻ - Nhận xét, chốt kiến thức - Lắng nghe - 3,4 HS nối tiếp nêu - N/xét 18’ Luyện tập: Bài 1: - GV cho HS chọn ra các số chia hết cho 2 - HS tự làm bài Bài 2: - GV yêu cầu 1 em đọc đề bài - & HS làm bài -1vài em đọc Lớp làm bài cá nhân 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu dấu hiệu chia hết cho 2 + Thế nào là số chẵn? Số lẻ? + Nhận xét tiết học + Dặn dò bài sau - 1,2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 17 Tiết : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được dấu hiệu chia hết cho 5 & không chia hết cho 5. 2. Kỹ năng: HS biết vận dụng để giải bài toán liên quan đến chia hết cho 5 & không chia hết cho 5. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, chính xác. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Nêu dấu hiệu nhận biết số chia hết cho 2? Lấy ví dụ. - Chữa bài tập 4 - 2 HS nêu? - 2 HS 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV đa phép tính SGK & yêu cầu HS nêu kết quả + Thế nào là chia hết, thế nào là chia có dư? - GV giới thiệu & ghi bài - 4 HS chia & nêu - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 13’ Tìm dấu hiệu chia hết cho 5 - GV nêu vấn đề dấu hiệu xem xét có là phép chia hết hay không? - GV giao nhiệm vụ: + Tìm những số chia hết cho 5 & những số không chia hết cho 5. - GV ghi bảng các số từ bé đến lớn - GV tổ chức cho HS thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 5 - GV yêu cầu HS quan sát & đối chiếu các số - GV gợi ý: + Các số chia hết cho 5 tận cùng là ntn? + Các số không chia hết cho 5 có tận cùng ntn? - GV gọi HS trình bày - GVKL: Các số có tận cùng là 0,5 chia hết cho 5 Các số có tận cùng là 1,2, 3,4,6, 7,8, 9 không chia hết cho 5 + Vậy muốn biết 1 số có chia hết cho 5 không ta xem xét dấu hiệu gì? - Nhận xét, chốt kiến thức - Lắng nghe - 3 HS lần lợt nêu - HS hoạt động nhóm 4 - Tận cùng là 0 và 5 - Tận cùng là các số còn lại - HS TLCH - 2 HS nêu - N/xét 15’ Luyện tập: Làm bài tập Bài 1: - GV cho HS chọn ra các số chia hết cho 5 - HS tự làm bài -1vài em đọc - Lớp làm bài cá nhân Bài 2, 3, 4: - Tương tự - GV gọi 3 em chữa bài tập - HS chữa - n/x 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu dấu hiệu chia hết cho 5? + Nhận xét tiết học + Dặn dò bài sau - 2 HS nêu - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 17 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: Kiến thức: Biết tìm số chia hết cho 2, chia hết cho 5, chia hết cho 2 & 5. HS củng cố về nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2 & 5. Kỹ năng: Biết giải toán & suy luận dựa theo dấu hiệu chia hết cho 2 & 5. Thái độ Rèn tính cẩn thận, sáng tạo. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn mầu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV cho HS chữa bài tập 4 tr 96 a. Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5: 660, 3000 b. Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2: 945 - GV nhận xét, đánh giá - 2 em lên chữa phần a, b - 2 HS nêu cách chọn số & giảI thích 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 9’ Bài 1: - GV tổ chức cho HS luyện tập - GV gọi 1 em đọc yêu cầu - GV yêu cầu HS tự làm bài - GV gọi 2 em chữa bài + nêu giải thích vì sao những số đó chia hết cho 2, 5 - GV đánh giá, chốt lời giải a. 4568, 66314, 2050, 3576, 900 b. 2050, 900, 2355 + Còn lại số nào không chia hết cho 2, cho 5 + Số nào chia hết cho cả 2 & 5 - 1 em đọc + lớp ghi vở - Lớp tự làm bài - 2 HS chữa - HS thống nhất kết quả - 2,3 HSTL 9’ Bài 2: - GV gọi HS đọc yêu cầu: Số có 3 chữ số chia hết cho 2, chia hết cho 5 + Số chia hết cho 2 có tận cùng như thế nào? Số chia hết cho 5 có tận cùng như thế nào? - GV yêu cầu HS tìm số - GV gọi HS nêu số + GV đánh giá - 2,3 HS nêu lại kiến thức - HS ghi số vào vở & nêu - HS nối tiếp nêu 10’ Bài 3: - GV yêu cầu 1 em đọc đề bài - GV yêu cầu HS tự làm, gọi chữa bài - GV đánh giá a. 2000, 480, 9010 b. 296, 324 c. 345, 3995 - Củng cố: Số vừa chia hết cho 2 & 5 là số có tận cùng như thế nào? - GV yêu cầu HS chữa bài - 1 em đọc - HS làm bài cá nhân - 1 HSTL - 3 em chữa – n/x 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Nêu lại kiến thức: Chia hết cho 2, cho 5? - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - 1,2 HS nêu - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_17_nam_hoc_2018_2019.docx
Giáo án liên quan