Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 24 - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Củng cố cộng hai phân số.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các phép cộng hai phân số có cùng và khác mẫu số.

- Áp dụng được cộng hai phân số khác mẫu trong giải toán có lời văn.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học, thích thú với hoạt động tính toán.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx10 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 24 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (TIẾP THEO) Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết phép cộng hai phân số khác MS. Kỹ năng: Biết cộng hai PS khác mẫu số. Thái độ: Trình bày lời giải bài toán. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu. Băng giấy ghi phần VD của phần bài học S - 127. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: T 114: Phép cộng phân số. - Gọi HS lên bảng chữa bài. GV nhận xét + Nêu cách cộng hai PS. + Nêu tính chất giao hoán VD - GV nhận xét phần KTBC. - 2 HS - HS khác nx - HS LN 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 13’ HD HS cộng hai PS khác MS. * Kết luận: S - 127 - GV dán băng giấy và đọc VD + Để tính số băng giấy hai bạn đã lấy, ta làm tính gì? + Làm thế nào để cộng được hai phân số này? - YC HS quy đồng MS 2 PS. - YC HS cộng 2 PS cùng MS. + Muốn cộng 2 PS khác MS, em làm thế nào? - GV gọi HS nhắc lại cách cộng. - GV ghi KL lên bảng. - HS theo dõi. - HSTL - HSTL - HS quy đồng ra nháp. - HS cộng ra nháp. B 1: QĐMS các PS. B 2: Cộng 2 PS đã quy đồng. - 2 HS nhắc. - 2 HS đọc. 15’ Luyện tập Bài 1: (S - 127) Tính. a. 23 + 34 b. 94 + 35 c. 25 + 47 d. 35 + 43 - Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu của bài tập. - YC HS làm bài. - Gọi HS chữa bài. - Gọi HS nêu lại cách cộng 2 phân số khác mẫu. - HS đọc - HS làm vở. - 2 HS chữa. - HS khác NX. - 2 HSTL Bài 2: (S -127) Tính (theo mẫu): a. 312 + 14 b. 425 + 35 c. 2681 + 427 d. 564 + 78 - Gọi HS đọc YC. - Ghi bảng: 1321 + 57 + Em có nhận xét gì về 2 MS của 2 PS trên? - GV: Vì 21 : 7 = 3 nên chọn MSC là 21 (ghi bảng). Ta có: - YC HS làm. - Gọi HS chữa bài. - GV nhận xét, chốt ý. - 1 HS đọc. - HS quan sát. - TL: 21 chia hết cho 7. - HS làm vở. - 2 HS chữa bài. 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: + Đọc lại kết luận. - GV nhận xét tiết học. - CBBS: Tiết 116: Luyện tập. - 1 HS đọc. - Lắng nghe. - Thực hiện Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : LUYỆN TẬP Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố cộng hai phân số. 2. Kỹ năng: Thực hiện được các phép cộng hai phân số có cùng và khác mẫu số. Áp dụng được cộng hai phân số khác mẫu trong giải toán có lời văn. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, thích thú với hoạt động tính toán. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Tính: - Gọi 2 HS lên thực hiện phép tính, dưới lớp làm nháp. - Gọi HS NX - GV NX - Hỏi: Muốn cộng hai PS khác MS ta làm thế nào? Cho ví dụ minh hoạ -> GV NX phần bài cũ. - 2 HS lên bảng, - HS nhận xét. - HSLN 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở. b) Dạy bài mới 28’ Luyện tập Bài 1: Tính - Gọi HS đọc YC. - YC HS làm bài. - Gọi HS chữa bài. - Gọi HS NX - GV NX - 1 HS đọc. - HS, làm miệng. - 1 HS chữa bài. - HS nhận xét. - HSLN Bài 2: (S -128) Tính (Củng cố cách cộng hai PS khác MS) Cộng hai PS. Thực hiện phần a, b a. 34 + 27 b. 516 + 38 - Gọi HS đọc YC. - YC HS làm bài. - Gọi HS chữa bài. - Gọi HS NX - GV NX - 1 HS đọc. - HS, làm miệng. - 1 HS chữa bài. - HS nhận xét. - HSLN Bài 3: (S - 128) Rút gọn rồi tính. Thực hiện phần a, b a. 315 + 25 b. 46 + 1827 - Gọi HS đọc YC. - YC HS làm bài. - Gọi HS chữa bài. - Gọi HS NX - GV NX - 1 HS đọc. - HS, làm miệng. - 1 HS chữa bài. - HS nhận xét. - HSLN 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - NX tiết học. - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về tính chất cơ bản của phân số. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh hai phân số. Rèn tính cẩn thận, trình bày bài khoa học 3. Thái độ Yêu thích môn học, thích thú với hoạt động tính toán Đồ dùng dạy học: GV: Bảng nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Gọi HS chữa bài -NX Khi so sánh hai phân số khác mẫu ta làm ntn? HS chữa bài HSTL 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & nêu hình thức luyện tập - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 12’ So sánh hai phân số cùng mẫu: Bài 1: , , - Gọi hS đọc yêu cầu bài - Gọi HS chữa bài NX - Muốn so sánh hai phân số cùng mẫu ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HS nêu 16’ So sánh các phân số với 1 Bài 2: , Bài 1: Tìm chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm: - Gọi HS chữa bài NX - Khi nào phân số lớn hơn, nhỏ, hơn hoặc bằng 1? - Yc hs nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. - Chữa bài - NX - HS chữa bài - HSTL - HS nêu làm bài 11 Quy đồng mẫu số Bài 3: Bỏ phần c a , và,và b,và ,và c,và - Gọi đọc yêu cầu bài - Gọi HS chữa bài - Khi quy đồng mẫu số các phân số ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài - HS nêu cách quy đồng mẫu số các phân số 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay ta ôn những KT nào - NX tiết học. - HSTL - Lắng nghe Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 5, 2, 3, 9. 2. Kỹ năng: Biết so sánh 2 phân số. Rèn tính cẩn thận, trình bày bài khoa học 3. Thái độ Yêu thích môn học, thích thú với hoạt động tính toán. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, phấn màu Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài NX - HS chữa bài cũ NX 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10 Ôn về phân số Bài 2: Cả lớp có số học sinh là : 14 +17 = 31( HS) a,Phân số chỉ HS nam là b,Số phần chỉ HS gái là : - Gọi HS đọc yêu càu - Cho HS chữa bài - Tìm phân số chỉ HS nam? - Tìm phan số chỉ HS nữ ? - HS chữa bài NX - HS TL - HS nêu 10’ Ôn về phân số bằng nhau , , vậy Bài 2/125: Đặt tính rồi tính: Làm phần c,d 864752 - 91846 = .... 18490 : 215 = ..... - Cho HS đọc yêu cầu - Gọi HS chữa bài - Muốn tìm phân số bằng nhau ta làm ntn? + Lưu ý cách đặt tính - Chữa bài, nx - HS đọc yêu cầu - Chữa bài NX - HSTL - HS nêu lại cách đặt tính rồi làm bài 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay ta ôn những kiến thức nào ? - NX tiết học. - 2 HS trả lời. - HS nghe. Môn : Toán Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 23 Tiết : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhận biết phép cộng hai phân số có cùng mẫu số. Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số 2. Kỹ năng: Biết cộng hai phân số có cùng mẫu. 3. Thái độ Yêu thích môn học, thích thú với hoạt động tính toán. Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS chữa bài cũ NX - HS chữa bài Nx 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Cho HS quan sát hai băng giấy như SGK Ta có KL:Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ,ta cộng hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu số . - GV dán hai băng giấy như SGK - Cho HS quan sát và NX So sánh hai phân số,và cộng hai phân số - Vì có mẫu số giống nhau nên ta cộng ntn? -> Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? - HS quan sát - Giống nhau tử số - Ta cộng mẫu số còn giữ nguyên mẫu 18’ Luyện tập Bài 1: , , - Gọi Hs đọc yêu cầu bài 1 - Cho HS chữa bài NX - Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? - HS đọc yêu cầu - HS chữa bài NX - HSTL Bài 3: Đáp án Cả hai ô tô chuyển được phân số gạo là : (số gạo) - Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 - Đầu bài cho gì yêu cầu tìm gì ? - Yêu cầu HS chữa bài NX - HS đọc yêu cầu bài 3 - HS LN - Cho HS chữa bài NX 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm ntn? - GV nhận xét tiết học. - 1HS trả lời. - HS nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_24_nam_hoc_2018_2019.docx