Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 14: Chú Đất Nung - Trường Tiểu học Ái Mộ B

-Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.

Nội dung: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khỏe mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ.

Luyện đọc diễn cảm

Ông Hòn Rấm cười bảo:

 -Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà! Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại: Nung ấy ạ? -Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.

 Nghe thế, chú bé Đất không thấy sợ nữa. Chú vui vẻ bảo: -Nào, nung thì nung! Từ đấy, chú thành Đất Nung.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 14: Chú Đất Nung - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014 Môn: Tập đọc Bài : Kiểm tra bài cũ-Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.Nội dung: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khỏe mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ. Ông Hòn Rấm cười bảo: -Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà! Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại: Nung ấy ạ? -Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích. Nghe thế, chú bé Đất không thấy sợ nữa. Chú vui vẻ bảo: -Nào, nung thì nung! Từ đấy, chú thành Đất Nung.Luyện đọc diễn cảm

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_14_chu_dat_nung_truong_tieu_hoc.ppt