Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Tiết 33 đến tiết 40

 I. MỤC TIÊU

- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát.

- Đọc được sơ đồ hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức.

II. CHUẨN BỊ

Tranh ” Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức”

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1 Kiểm tra kiến thức đã học

 

doc8 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 10 (cơ bản) - Tiết 33 đến tiết 40, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:01/03/08 Tiết 33 hệ thống làm mát i. Mục tiêu - Biết được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát. - Đọc được sơ đồ hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức. II. CHUẩN Bị Tranh ” Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức” III. tổ chức hoạt động Hoạt động 1 Kiểm tra kiến thức đã học Hãy trình bày nhiệm vụ và cho biết có mấy loại hệ thống bôi trơn? Hãy trình bày nguyên lí lam việc của hệ thống bôi trơn? Ta biết răng khi động cơ làm việc, do khí được đốt cháy bên trong nên nhiệt độ của xi lanh và một số chi tiết khác rất cao điều đó ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy, vậy phải làm thế nào để giảm nhiệt độ cho nó đây? Cá nhân định nghĩa, trình bày các loại của hệ thống làm mát. Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống. Nghe, nhận thức vấn đề cần giải quyết. Hoạt động2: Tìm hiểu phân loại và nhiệm vụ của hệ thống. Hãy cho biết nhiệm vụ của hệ thống làm mát? Coa mấyloại hệ thống làm mát? Hãy lấy một số ví dụ minh hoạ ? Cá nhân trình bày: Hệ thống làm mất có nhiệm vụ giữ cho nhịêt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép. Cá nhân trình bày: Hệ thống làm mát bằng nước Hệ thống làm mát bằng không khí. Hoạt động3:Tìm hiểu hệ thống làm mát bằng nước. Cho HS quan sát tranh vẽ hệ thống làm mát. Yêu cầu HS nghiên cứu SGK. Hãy kể các phần chính trong hệ thống làm mát bằng nước? Gv nhận xét Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống? Quan sát hình vẽ. đọc sách để trả lời câu hỏi của giáo viên. Cá nhân trình bày Cá nhân trình bày Hoạt động 4: Tìm hiểu hệ thống làm mát bằng không khí Yêu cầu HS đọc SGK Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống làm mát bằng không khí? Gv nhận xét Hãy cho biết một vài loại động cơ nào làm mát bằng hệ thống này? Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống? HS đọc sách để trả lời câu hỏi của GV Cá nhân trình bày Cá nhân trình bày Hoạt động 5: Cũng cố -Yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ trong SGK - GV đánh gía tiết học - Bài tập về nhà: Bài tập 8 SGK Dặn HS về đọc trước bài “Hệ thống cung cấp nhiên kiệu” Ngày soạn: 02/03/08 Tiết 34 hệ thống cung cấp nhiên liệu Và không khí trong động cơ xăng i. mục tiêu -biết được nhiệm vụ cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng. - Đọc được sơ đồ của hệ thống. ii. Chuẩn bị Tranh vẽ sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí Sơ đồ khối hệ thống phun xăng iii. Tổ chức hoạt động Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hãy trình bày nhiệm vụ và phân loại của hệ thống làm mát? Có nên tháo yếm xe máy ra khi sử dụng không? Tại sao? Gv nhận xét Để dộng cơ hoạt động được, hoạt đọng tốt tì cần phải có một hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu quyết định chất lượng động cơ, chính vì thế để được rõ hơn bây giờ ta sẻ nghiên cứu nó Cá nhân trình bày. Cá nhân giải thích Nghe , nhận thức vấn đề cvần nghiên cứu. Hoạt động2: Tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại của hệ thống. Yêu cầu HS nghiên cứu mục 1 nhiệm vụ của hệ thống. Hãy cho biết nhiệm vụ cuả hựê thống cung cấp nhiên liệu và không khí? Gv nhận xét Có phải tất cả các loại động cơ chỉ dùng một loại hệ thống như nhau không? Gv nhận xét Từng cá nhân đọc sách Cá nhân trình bày Nghe Cá nhân trình bày phân loại Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí Hệ thống nhiên liệu dùng vòi phun Hoạt động3: Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí Yêu cầu HS nghiên cứu mục 1 cấu tạo. Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống nhiên liên lệu dùng bộ chế hoà khí Hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy có bơm xăng không ? Tại sao cấu tạo như vậy mà động cơ vẫn làm việc được? Gv nhận xét Yêu cầu HS tham khảo SGK Treo tranh “sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu” Gv nhận xét Từng cá nhân nghiên cứu Cá nhân trình bày Thùng xăng Bầu lọc xăng Bộ chế hoà khí Bầu lọc khí Cá nhân trình bày Cá nhân trình bày Cá nhân tham khảo Cá nhân trình bày Hoạt động4: Tìm hiểu hệ thống phun xăng Yêu cầu HS nghiên cứu mục 1 cấu tạo. Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống phun xưng Gv nhận xét Yêu cầu HS tham khảo SGK Treo tranh “sơ đồ khối hệ thống phun xăng” Gv nhận xét Từng cá nhân nghiên cứu Cá nhân trình bày Thùng xăng Bầu lọc xăng Bộ chế hoà khí Bầu lọc khí Bộ điều chỉnh áp suất Bộ điều khiển phun Vòi phun Cá nhân tham khảo Cá nhân trình bày Hoạt động 5: Cũng cố -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính cần ghi nhớ - GV đánh gía tiết học - Bài tập về nhà: Bài tập 1,2 SGK Dặn HS về đọc trước bài sau đó Ngày soạn: 04/03/08 Tiết35 hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen mục tiêu Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen. đọc được sơ đồ khối của hệ thống. chuẩn bị Sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen ( phóng to) tổ chức hoạt động Hoạt động1: Bài cũ Hãy trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động cơ xăng? Nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng? Gv nhận xét Cá nhân trình bày Hoạt động2: Nhiệm vụ và đặc điểm của sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen Yêu cầu HS nghiên cứu SGK Nhiệm vụ của hệ thống này là gì? đặc điểm của sự hình thành hoà khí? Gv nhận xét So sánh đặc điểm sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen và động cơ xăng? Gv nhận xét Từng HS nghiên cứu, thảo luận Cá nhân trình bày nhiệm vụ Cá nhân trình bày đặc điểm: - Nhiên liệu được phun vàp cuối kì nén, áp suất của nhiên liệu phun vào do bơm cao áp tạo ra rất lớn để đảm bảo tơi và hoà trộn tốt. - Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phục thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vàp xi lanh trong mỗi chu trình, việc điều chỉnh nhiên liệu vào xi lanh do bơm cao áp đảm nhận Thảo luận Cá nhân trình bày Hoạt động2: Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và thảo luận về cấu tạo của hệ thống Gv nhận xét và nói rõ thêm về nhiệm vụ của từng bộ phận. Cho HS quan sát tranh vẽ. Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống? Gv nhận xét Dựa vào sơ đồ, hãy xác định các đường nhiên liệu, đường không khí và đường hồi nhiên liệu? Thảo luận theo nhóm Cá nhân trình bày: Bơm cao áp Vòi phun Bầu lọc Đường hồi nhiên liệu Cá nhân trình bày Thảo luận theo nhóm Cá nhân trình bày Hoạt động 5: Cũng cố -Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ - GV đánh gía tiết học - Bài tập về nhà: Bài tập 1,2,3 SGK Dặn HS về đọc trước bài “ Hệ thống đánh lửa” sau đó Ngày soạn: 05/03/08 Tiết36 hệ thống đánh lửa mục tiêu Biết được nhiệm vụ, và phân loại hệ thống Biết được nguyên lí làm việc và đọc được sơ đồ khối của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm loại đơn giản. chuẩn bị Sơ đồ khối hệ thống đánh lửa. Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm( phóng to) tổ chức hoạt động Hoạt động1:Bài cũ Hãy trình bày nhiệm vụ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen? Gv nhận xét Cá nhân trình bày Hoạt động2: Tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại Hãy trình bày nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa? Gv nhận xét Có mấy loại hệ thống đánh lửa Gv nhận xét và nhấn mạnh một lần nữa theo sơ đồ phóng to. Nhấn mạnh cho HS hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm có nhiều ưu điểm nên được dùng rộng rải Cá nhân trình bày : Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hoà khí trong xi lanh động cơ đúng thời điểm. Cá nhân trình bày theo sơ đồ Hoạt động3: Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm Yêu cầu HS nghiên cứu và thảo luận. Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống đánh lửa Hướng dẫn HS trình bày nguyên lí hoạt động của hệ thống. Thảo luận theo nhóm Cá nhân trình bày Hoạt động 5: Cũng cố -Yêu cầu HS nhăc lại những nội dung chính của bài - GV đánh gía tiết học - Bài tập về nhà: Bài tập 2,3 SGK Dặn HS về đọc trước bài sau đó Ngày soạn:07/03/03 Tiết 37 hệ thống khởi động i. Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ, phân loại hệ thống khởi động. Biết được cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. II. chuẩn bị Tranh sơ đồ cấu tạo hệ thống khởi động ii. tổ chức hoạt động Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ Hãy trình bày nhiệm vụ và phân loại của hệ thống đánh lửa? Loại nào được dùng phổ biến nhất hiện nay? Cá nhân trình bày Hoạt động2: Tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại Yêu cầu HS thảo luận. Hãy trình bày nhiệm vụ của hệ thống khởi động? Gv nhận xét Hãy cho biết hệ thống khởi động có những loại nào? Gv nhận xét Mỗi loại thử lấy một ví dụ? Hãy cho biết xe clup50 đời cũ dùng hệ thống khởi đổng nào? Loại xe hiện đại mà ta đang dùng ở nhà dùng hệ thống khởi động nào? Gv nhận xét Thảo luận theo nhóm Cá nhân trình bày nhiệm vụ Cá nhân trình bày: Hệ thống khởi động bằng tay Hệ thống khởi động bằng động cơ điện Hệ thóng khởi động bằng động cơ phụ Hệ thống khởi động bằng khí nén Thảo luận theo nhóm Cá nhân trình bày: Loại clup 50, 81 đời cũ dùng hệ htống khởi động bàn đạp, tức là dùng cách khởi động thứ nhất. Loại xe đời mới dùng hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Hoạt động3: Tìm hiểu hệ thống khởi động bằng động cơ điện Yêu cầu HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi Cho HS quan sát tranh câú tạo Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống? Chỉ ra các bộ phận chính của hệ thống? Gv nhận xét Tự nghiên cứu Quan sát Cá nhân trình bày: ắc quy Bộ phận truyền động Bộ phận điều khiển Các bánh răng... Hoạt động4: Nguyên lí làm việc của hệ thống Yêu cầu HS nghiên cứu sách giáo khoa Yêu cầu HS thảo luận. Hãy trình bày nguyên lí làm việc? Gv nhận xét Yêu cầu HS đọc phần thông tin bổ sung Cá nhân nghiên cứu Thảo luận theo nhóm Cá nhân trình bày nguyên lí làm việc Hoạt động 5: Cũng cố -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài này - GV đánh gía tiết học - Bài tập về nhà: Bài tập 1,2,3 SGK Dặn HS về chuẩn bị tiết sau thực hành: + chuẩn bị giấy ghi chép + ôn lại các bài trước Ngày soạn: 10/03/08 Tiết 40 kiểm tra Mục tiêu Cũng cố khắc sâu kiến thức chương 6 Rèn luyện đức tính trung thực, cần cù, cẩn thận, chính xác khoa học, phát huy khả năng làm việc độc lập ở HS. Chuẩn bị Đề bài kiểm tra Tổ chức hoạt động Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Họat động 1:ổn định lớp Giáo viên kiểm tra sỉ số và yêu cầu kỷ luật đối với giờ kiểm tra. Hoạt động 2: Làm bài kiểm tra Giáo viên phát bài kiểm tra đến từng học sinh, quản lí làm bài, đảm bảo công bằng, trung thực trong giờ kiểm tra. Hoạt động 3: Tổng kết giờ học GV thu bài và nhận xét giờ kiểm tra Nội dung kiểm tra Câu1. Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo của động cơ 2 kì? Câu2. Điểm khác nhau cơ bản nhất về nguyên lí làm việc của động cơ bốn kì và động cơ hai kì? Câu3. Tại sao trong động cơ bốn kì số vòng quay của trục cam chỉ bằng một nửa số vòng quay của trục khuỷu? Câu4. Trong một chu trình làm việc của động cơ 4 kì, có mấy lần xupáp nạp, xupáp thải mở?

File đính kèm:

  • docChuong 6.doc