Giáo án Vật lý khối 10 - Bài 6: Gia tốc

I. Mục đích yêu cầu

- Nắm được các khái niệm gia tốc, biểu thức

- Biết xác định chiều của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần và chậm dần đều.

- Nắm được qui tắc về dấu của gia tốc và công thức độ lớn của gia tốc và công thức về độ lớn của gia tốc.

- Ý nghĩa đơn vị đo gia tốc và đổi đơn vị gia tốc.

II. Chuẩn bị: Sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan, ổn cho học sinh một phân về kiến thức vectơ.

III. Lên lớp

 1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 a. Định nghĩa vận tốc tức thời, cho ví dụ?

 b. Giá trị vận tôc trung bình và vận tốc tức thời khác nhau chỗ nào?

 3. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý khối 10 - Bài 6: Gia tốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 GIA TỐC I. Mục đích yêu cầu - Nắm được các khái niệm gia tốc, biểu thức - Biết xác định chiều của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần và chậm dần đều. - Nắm được qui tắc về dấu của gia tốc và công thức độ lớn của gia tốc và công thức về độ lớn của gia tốc. - Ý nghĩa đơn vị đo gia tốc và đổi đơn vị gia tốc. II. Chuẩn bị: Sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan, ổn cho học sinh một phân về kiến thức vectơ. III. Lên lớp 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: a. Định nghĩa vận tốc tức thời, cho ví dụ? b. Giá trị vận tôc trung bình và vận tốc tức thời khác nhau chỗ nào? 3. Bài mới: Phương pháp NỘI DUNG 1. Khái niệm gia tốc -Độ biến thiên vận tốc: -Độ biến thiên vận tốc trong một giây là: Đại lượng Gọi là gia tốc. Định nghĩa gia tốc: Gia tốc là một đại lượng vật lí đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc và đo bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên đó. Gia tốc là đại lượng vectơ. 2. Vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng Hoặc Độ biến thiên vận tốc Vectơ cùng hướng Các trường hợp : * Chuyển động thẳng nhanh dần vt < V0à Công thức đại số: 3. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều: a. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó.

File đính kèm:

  • docGia toc.doc