Kế hoạch bộ môn Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Phong Phú B

Bi 1: Vai trị, nhiệm vụ của trồng trọt

 1. Kiến thức: Vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt

 -Trồng trọt có vai trò gì đối với nền kinh tế

 - Nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện

2. Kĩ năng: Rèn luyện năng lực khái quát hóa.

3. Thái độ: Cĩ ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên mt đất. Trực quan, diễn giảng, thảo luận.

 Tranh vẽ các hình trong SGK. Bảng kẻ theo mẫu SGK trang 6 .tư liu.

 Bài tập 1,2 sgk trang 6

Bi 2 : Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

 1. Kiến thức: Nu khái niệm về đất trồng,

 - Đất trồng là gì . Vai trò của đất đối với cây trồng

 - Đất gồm những thành phần gì

2. Kĩ năng: Xác định được thành phần của đất trồng.

3. Thái độ: Cĩ ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đất. Trực quan,

so snh,

diễn giảng, thảo luận.

 GV:Tranh vẽ các hình trong SGK. Bảng kẻ theo mẫu SGK trang 7 và 8.tư liệu. Bài tập 1,2 sgk trang 8

Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng

 1. Kiến thức: Biết được một số tính chất của đất trồng; Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất .

2. Kĩ năng: Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất bằng phương pháp đơn giản; Nhận dạng được đất cát, đất thịt, đất xét bằng quan sát (mục I).

3. Thái độ: có ý thức cải tạo đất Đấn đề và

giải quyết

vấn đề.

Đàm thoại

 Bảng phụ kẻ theo mẫu SGK trang 9. phiếu học tập

 Bài tập 2 , 3 sgk trang 10

 

doc9 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bộ môn Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Phong Phú B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN/ THÁNG TIẾT TÊN BÀI DẠY TRỌNG TÂM BÀI PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ ĐDDH BT RÈN LUYỆN TRỌNG TÂM CHƯƠNG PHẦN 1: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT 01/8 01 Bài 1: Vai trị, nhiệm vụ của trồng trọt 1. Kiến thức: Vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt -Trồng trọt có vai trò gì đối với nền kinh tế - Nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện 2. Kĩ năng: Rèn luyện năng lực khái quát hóa. 3. Thái độ: Cĩ ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên mt đất. Trực quan, diễn giảng, thảo luận. Tranh vẽ các hình trong SGK. Bảng kẻ theo mẫu SGK trang 6 .tư liêu. Bài tập 1,2 sgk trang 6 -Đất trồng -Phân bón -Giống cây trồng -Sâu bệnh hại cây trồng. - Biện pháp sử dụng , cải tạo và bảo vệ đất -Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường -Vai trò của giống vàphương pháp chọn tạogiống cây trồng. 01/8 02 Bài 2 : Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng 1. Kiến thức: Nêu khái niệm về đất trồng, - Đất trồng là gì . Vai trò của đất đối với cây trồng - Đất gồm những thành phần gì 2. Kĩ năng: Xác định được thành phần của đất trồng. 3. Thái độ: Cĩ ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường đất. Trực quan, so sánh, diễn giảng, thảo luận. GV:Tranh vẽ các hình trong SGK. Bảng kẻ theo mẫu SGK trang 7 và 8.tư liệu. Bài tập 1,2 sgk trang 8 02/8 03 Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng 1. Kiến thức: Biết được một số tính chất của đất trồng; Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất . 2. Kĩ năng: Xác định được thành phần cơ giới và độ pH của đất bằng phương pháp đơn giản; Nhận dạng được đất cát, đất thịt, đất xét bằng quan sát (mục I). 3. Thái độ: cĩ ý thức cải tạo đất Đấn đề và giải quyết vấn đề. Đàm thoại Bảng phụ kẻ theo mẫu SGK trang 9. phiếu học tập Bài tập 2 , 3 sgk trang 10 02/8 04 Bài 6: Biện pháp sử dụng và cải tạo đất 1. Kiến thức: Biện pháp sử dụng và cải tạo đất + Ý nghĩa của sử dụng đất hợp lý + Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất 2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích 3. Thái độ: Cĩ ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cái tạo đất và bảo vệ mơi trường. Trực quan, so sánh, diễn giảng, thảo luận. Tranh về sử dụng và cải tạo đất. Bài tập 2 , 3 sgk trang15 03/8 05 Bài 7: Tác dụng của phân bĩn trong trồng trọt 1. Kiến thức: -Biết được một số loại phân bĩn. -Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 2. Kĩ năng: Rèn luyện kn qs, phân tích 3. Thái độ: : Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ như thân, cành, lá và cây hoang dại để làm phân bón. Trực quan, đàm thoại, thảo luận. Tranh về tác dụng của phân bón trong SGK. Bảng phụ, phiếu học tập. Bài tập 2 , 3 sgk trang 17 03/8 06 Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bĩn thơng thường 1. Kiến thức: -Biết được các cáh bĩn phân; Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường 2. Kĩ năng: Rèn luyện kn qs, phân tích.Hoạt động nhóm 3. Thái độ: Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân bón. Trực quan, diễn giảng, thảo luận. Tranh vẽ cách phân bón như trong SGK. Phiếu học tập, bảng phụ. Bài tập sgk . 04/8 07 Bài 10: Vai trị của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng 1. Kiến thức: Biết được vai trị và các tiêu chí của giống cây trồng tốt; Biết được một số pp chọn tạo giống cây trồng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3. Thái độ: : Có ý thức quý trọng, bảo vệ các giống cây trồng quý hiếm trong sản xuất. Trực quan, diễn giảng, thảo luận Hình 11, 12, 13, 14 trong SGK. Bài tập 2 , 3 sgk /25 04/8 08 Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng 1. Kiến thức: Sản xuất và bảo bảo giống cây trồng + Sản xuất giống cây trồng bằng hạt + Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính 2. Kĩ năng: Rèn luyện kn qs, ptích và hoạt động nhóm. 3. Thái độ: : Có ý thức bảo vệ giống cây trồng nhất là giống quý, đặc sản. Trực quan, diễn giảng. thảo luận nhóm. -Tranh về sản xuất giống cây trồng trong SGK. -Sơ đồ 3 trong sgk. Bài tập 2 , 3 sgk trang 27 05/9 09 Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng 1. Kiến thức: Sâu bệnh hại cây trồng + Tác hại của sâu bệnh + nhận biết một số dấu hiệu khi cây trồng bị bệnh 2. Kĩ năng: Hình thành những kỹ năng phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. Rèn luyện kn hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Cĩ ý thức thực hiện an tồn lđộng và bvệ mt. Trực quan, so sánh, diễn giảng. thảo luận nhóm. Vật mẫu, Tranh về vòng đời của côn trùng và dấu hiệu khi cây bị bệnh trong SGK. Bài tập 2 , 3,4 sgk trang 30 05/9 10 Bài 13: phịng trừ sâu, bệnh hại 1. Kiến thức: Phòng trừ sâu bệnh + Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại + Biện pháp phòng trừ sâu bệnh 2. Kĩ năng: Có khả năng vận dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trong sản xuất. Phát triển kĩ năng quan sát và trao đổi nhóm. 3. Thái độ: Cĩ ý thức thực hiện an tồn lao động và bv mt. Trực quan, diễn giảng. thảo luận nhóm. -Tranh về phòng trừ sâu bệnh trong SGK. Bài tập 2 , 3,4 sgk trang 33 06/9 11 Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu thuốc trừ sâu. 1: Kiến thức: Biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa...; Đọc được nhãn hiệu thuốc (độ độc của thuốc, tên thuốc ) 2: Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm. 3: Thái độ: Có ý thức đảm bảo an toàn khi dùng và bảo vệ môi trường. Quan sát, thực hành. Các mẫu thuốc trừ sâu bệnh dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa. Một số nhãn hiệu thuốc của 3 nđộc 06/9 12 KIỂM TRA 1 TIẾT 1/ Kiến thức. Ơn lại kiến thức đã học ở chương 1. Vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi. 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành. 3/ Thái độ: Có ý thức trung thực, cẩn thận. -Thực hành Đề kiểm tra 07/9 13 CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Bài 15 : Làm đất và bĩn phân lĩt 1. Kiến thức: Làm đất và bón phân lót: mục đích của làm đất, các công việc làm đất. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kn qsát, phân tích. hđn. 3. Thái độ: : Cĩ ý thức cùng gia đình thực hiện làm đất, bĩn phân cho cây trồng ở vườn gia đình. Trực quan, diễn giảng thảo luận . Tranh vẽ về công việc làm đất, phiếu học tập. Bài tập 1,2 ,3 trang 38 sgk -Làm đất và bón phân lót. -Gieo trồng cây nông nghiệp. -Các biện pháp chăm sóc cây trồng. -Thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản. -cây trồng. Thu hoạch , bảo quản và chế biến nông sản. -Luân canh , xen canh , tăng vụ. 07/9 14 Bài 16:Gieo trồng cây nơng nghiệp 1. Kiến thức: -Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trờng; Mục đích của việc kiểm tra ,xủ lý hạt giớng trước khi gieo trờng 2. Kĩ năng: -Hình thành được kỹ năng kiểm tra và xử lí hạt giống; Rèn luyện kn qsát, phân tích, trao đổi nhóm. 3. Thái độ: : có ý thức giữ gìn, bảo vệ giống cây trồng. Trực quan, diễn giảng thảo luận. Tranh vẽ về công việc làm đất, phiếu học tập. Bài tập 1,2 ,3 trang 41 sgk 08/9 15 Bài 19: Các biện pháp chăm sĩc cây trồng. 1.Kiến thức:+ Kỹ thuật làm cỏ , vun xới , tỉa , dặm cây + Kỹ thuật tưới nước và bón thúc phân 2.Kĩ năng:Rèn luyện kỹ năng qs, ptích, trao đổi nhóm, có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng. 3.Thái độ: : Có ý thức trong việc bảo vệ và csóc cây trồng. Trực quan, đặt và giải quyết vấn đề. Tranh phóng to hình 30 SGK trang 46 Bài tập 2 , 3 sgk trang 46. 08/9 16 Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nơng sản 1. Kiến thức: Các pp thu hoạch,bảo quản,chế biến nơng sản. 2. Kĩ năng: Hình thành được các kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. 3. Thái độ: : Có ý thức tiết kiệm, tránh làm hao hụt, thất thoát trong thu hoạch. Trực quan, đặt và GQVĐ Phóng to hình 31SGK Bài tập 1,2,3 sgk/49. 09/10 17 Bài 21:Luân canh,xen canh, tăng vụ 1. Kiến thức: Khái niêm về luân canh, xen canh, tăng vụ; Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng trong trồng trọt. Vận dụng, liên hệ vào thực tế. 3. Thái độ: : Giáo dục ý thức không nên trồng một loại cây trồng nào đó liên tục trong nhiều vụ. Trực quan, đặt và giải quyết vấn đề. Phóng to H33 SGK , sơ đồ luân canh, xen canh ở địa phương,Phiếu học tập Bài tập 1 , 2 sgk trang 51. Phần 2: LÂM NGHIỆP CHƯƠNG I: KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SĨC CÂY TRỒNG 09/10 18 Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng 1/Kiến thức: Vai trò to lớn của rừng đối với cuộc sống và toàn xã hội; Nhiệm vụ của trồng rừng. 2/ Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát, tư duy 3/ Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ môi trường hiện nay. Trực quan Diễn giải Thảo luận Phóng to hình 34 , 35 SGK Bài tập 1,2 sgk trang 57. -Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng. -Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây trồng. -Trồng cây rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng rừng. -Khai thác rừng -Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi . giống vật nuôi. -Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 10/10 19 Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng 1. Kiến thức:+Các công việc cơ bản trong làm đất hoang. +Cách tạo nền đất để gieo ươm cây. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng tư duy. 3. Thái độ: GD ý thức bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rừng Trực quan Nêu vấn đề Tranh Sơ đồ Bài tập 1,2,3 sgk/59. 10/10 20 Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 1. Kiến thức: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. 2. Kĩ năng: Hình thành những kỹ thuật gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. 3. Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng quy trình. Trực quan Đàm thoại Tranh về chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Bài tập 1,2 , 3 sgk trang 62 11/10 21 Bài 25: Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất 1. Kiến thức: Hs làm được các thao tác kỹ thuật gieo hạt vào các bầu đất 2. Kĩ năng: Rèn luyện các thao tác cẩn thận, chính xác lòng hăng say lđ 3. Thái độ: Gd ý thức tiết kiệm hạt giống Quan sát Thực hành nhóm Phóng to hình 39 , 40 SGK 11/10 22 Bài 26: Trồng cây rừng 1. Kiến thức: Thời vụ trồng rừng; Cách đào hố trồng cây rừng; Trồng cây gây rừng bằng cây con 2. Kĩ năng:Phát triển kỹ năng qsát, phân tích và trao đổi nhóm, hình thành được kỹ năng trồng cây rừng. 3. Thái độ: ý thức lđ đúng kthuật, cẩn thận khi gieo trồng. Trực quan Đàm thoại Phóng to hình 41 , 42, sgk Bài tập 1,2,3,4 sgk/68 12/10 23 Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng 1. Kiến thức:+Thời gian và số lần chăm sóc sau khi trồng + Các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng 2. Kĩ năng: Hình thành những kỹ năng chăm sóc rừng; Rèn luyện kỹ năng quan sát, thảo luận nhóm 3. Thái độ: Có ý thức chịu khó, cẩn thận và an toàn lao động trong chăm sóc rừng. Trực quan Đàm thoại Tranh về các công việc chăm sóc rừng Bài tập 1,2 sgk trang 70. CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 12/10 24 Bài 28: Khai thác rừng 1. Kiến thức: Các loại khai thác rừng; Các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng sử dụng các phương thức thích hợp để khai thác rừng trong điều kiện địa hình cụ thể. 3. Thái độ: Có ý thức sử dụng hợp lí tài nguyên rừng. Có ý thức bảo vệ rừng. Trực quan Nêu vấn đề Tranh về chọn cây khai thác Phiếu học tập Bài tập 1,2, 3 sgk trang 74. -Khai thác rừng;Các loại khai thác + Các bpphục hồi rừng sau khi khai thác -Bảo vệ và khoanh nuôi rừng + Ý nghĩa + Bp bảo vệ 13/10 25 Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng 1. Kiến thức: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng + Ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng + Biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng. 2. Kĩ năng: Hình thành những kỹ năng bảo vệ,nuơi dưỡng rừng. 3. Thái độ: Cĩ ý thức bảo vệ và phát triển rừng. Trực quan Đàm thoại Thảo luận Phóng to hình 48 ,49 Sgk Bài tập 1,2,3 sgk /77. PHẦN 3: CHĂN NUƠI CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUƠI Trực quan Đàm thoại Thảo luận 13/10 26 Bài 30: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. 1. Kiến thức: Vai trò và nhiệm vụ của phát triển chăn nuôi. 2. Kĩ năng: Quan sát và thảo luận nhóm 3. Thái độ: Có ý thức học tốt về kĩ thuật chăn nuôi và vận dụng vào công việc chăn nuôi của gia đình. Trực quan Diễn giải Thảo luận Tranh , ảnh các loại vật nuôi Hình 50 sgk Sơ đồ 7 sgk Bài tập 1,2 sgk trang 82. -Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi -Một số kiến thức cơ bảbản về: + Giống vật nuôi: + Thức ăn vật nuôi + Bảo vệ vật nuôi -Một số biện pháp cơ bản và kĩ năng đơn giảm về chăn nuôi. 14/11 27 Bài 31: Giống vật nuôi 1. Kiến thức: Biết khái niện về giống, phân loại giống vật nuôi, điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi; Trinh bày được vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. 2. Kĩ năng: Có được kỹ năng phân loại giống vật nuôi 3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ giống vnuôi quý Trực quan Đàm thoại Thảo luận Tranh ảnh các giống vật nuôi Phiếu học tập Bài tập 1,2,3 sgk/ 85. 14/11 28 Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 1. Kiến thức: Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi; Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, hđn. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Trực quan Diễn giải Thảo luận Bảng số liệu về cân nặng chiều cao , chiều dài Sơ đồ 8 sgk Bài tập 1,2 sgk trang 88. 15/11 29 Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi 1. Kiến thức: -Khái niệm về chọn giớng vật nuơi; Khái niệm về phương pháp chọn giớng vật nuơi ở nước ta; Vai trò và các biện pháp quản lí giớng vật nuơi 2. Kĩ năng: Cĩ được một số kỹ năng chọn lọc và quản lí giống vật nuơi. 3. Thái độ: Cĩ ý thức trong việc chọn và quản lí giống vn Diễn giải Quy nạp Tranh Sơ đồ Bài tập 1,2 sgk trang 90. 15/11 30 Bài 34: Nhân giống vật nuôi 1. Kiến thức: Hiểu được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối; Biết được nhân giống thuần chuẩn và các phương pháp nhân giống thuần chủng. 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng phân biệt được các phương pháp nhân giống trong chăn nuơi; Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và trao đổi nhĩm. 3. Thái độ: Vận dụng vào thực tế, cĩ thái độ bảo vệ các giống, loại vật nuơi quý hiếm. Nêu vấn đề Thảo luận Phiếu học tập Bài tập 1,2 sgk trang 92 16/11 31 Bài 35:TH:Nhận biết và chọn 1số giống gà qua QSNH và đo kích thước các chiều. 1. Kiến thức: Học sinh: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình 2. Kĩ năng: Rèn luyện khả năng quan sát, thực hành. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh về an toàn lao động. Quan sát Thực hành nhóm Tranh về quy trình thực hành Mô hình gà Bài tập sgk 16/11 32 Bài 36:TH: Nhận biết và chọn một số giống Lợn qua qs ngoại hình và đo kt 1. Kiến thức: Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát, thực hành. 3. Thái độ: Có ý thức học tập say sưa, quan sát tỉ mĩ trong công việc nhận biết của loài giống vật nuôi. Quan sát Thực hành nhóm Tranh về quy trình thực hành Mô hình heo Bài tập sgk 17/11 33 Bài 37: thức ăn vật nuôi 1. Kiến thức: Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trị của chất dinh dưỡng 2. Kĩ năng: Phát triển kỹ năng phân tích, so sánh, trao đổi nhĩm; Cĩ kỹ năng phân biệt các loại thức ăn của vật nuơi. 3. Thái độ: Có ý thức tiết kiệm thức ăn trong chăn nuôi. Trực quan Đàm thoại Bảng thành phần hoá học của các loại thức ăn Bài tập 1,2 sgk trang 101. 17/11 34 Bài 38:vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 1. Kiến thức: Hiểu được thức ăn được tiêu hĩa và hấp thụ như thế nào; Hiểu được vai trị các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuơi. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, phát triển kỹ năng hoạt động nhĩm nhỏ. 3. Thái độ: Cĩ ý thức trong việc lựa chọn tă cho vật nuơi. Nêu vấn đề Thảo luận nhóm Phiếu học tập Bài tập 1,2 sgk trang 103 18/12 19/12 35 Ơn tập 1/ Kiến thức-Phần trồng trọt, Lâm nghiệp, Chăn nuơi. 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành. 3/ Thái độ: Có ý thức trung thực, cẩn thận. NVĐ, GQVĐ Hệ thống kiến thức 36 Kiểm tra học kì I 1/ Kiến thức. Ơn lại kiến thức đã học ở phần 1, 2. Vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi. 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành. 3/ Thái độ: Có ý thức trung thực, cẩn thận. Kiểm tra Đề kiểm tra HỌC KÌ II 20/12 37 Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 1. Kiến thức: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi + Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn + Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, trao đổi nhóm; Hình thành những kỹ năng chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc chế biến và dự trữ. Nêu vấn đề Trực quan Đàm thoại Thảo luận nhóm Hình 66 , 67 sgk Phiếu học tập Bài tập 1,2,3 sgk trang 106 21/01 38 Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi 1. Kiến thức Sản xuất thức ăn vật nuôi: Một số ppsx thức ăn giàu prôtein , giàu gluxit và thô xanh 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, trao đổi nhóm; Nhận biết được một số loại thức ăn vật nuôi. 3. Thái độ: Ứng dụng vào thực tế. Trực quan Thảo luận Hình 68 sgk Phiếu học tập Bài tập 1,2 sgk trang 109 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUƠI 22/01 39 Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 1. Kiến thức Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi + Những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh + Vai trò của phòng bệnh trong chăn nuôi 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, trao đổi nhóm; Có những kỹ năng xây dựng chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ mtrường sinh thái. Trực quan Thảo luận nhóm Hình 69 , 70 Sgk Sơ đồ 10 sgk Bài tập 1,2, 3 sgk trang 118 -Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi + Những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh + Vai trò của phòng bệnh trong chăn nuôi -Phòng , trị bệnh thông thường cho vật nuôi. 23/01 40 Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi 1. Kiến thức Hiểu được kĩ thuật nuơi vật non và cái sinh sản. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng trao đổi nhĩm . Cĩ được những kỹ năng nuơi dưỡng và chăm sĩc các loại vật nuơi . 3. Thái độ: Cĩ ý thức lao động cần cù chịu khĩ trong việc nuơi dưỡng ,chăm sĩc vật nuơi . Trực quan Thảo luận Thảo luận nhóm Sơ đồ 12, 13 sgk Bài tập 1,2,3 sgk trang 121 24/02 41 Bài 46: Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi 1. Kiến thức Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi + Nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi + Những biện pháp chủ yếu để phòng trị bệnh cho vật nuôi 2. Kĩ năng: phịng bệnh cho vật nuơi . 3. Thái độ: Cĩ ý thức trong việc bảo vệ phịng bệnh cho vn Nêu vấn đề Trực quan Thảo luận Tranh ảnh có liên quan bài dạy Sơ đồ 14 Bài tập 1,2 , 3 sgk trang 122 25/02 42 Bài 47: Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi 1. Kiến thức Vacxin phòng bệnh cho vật nuôi + Tác dụng của vacxin. + Cách sử dụng vacxin để phòng bệnh cho vật nuôi 2. Kĩ năng: Cĩ được kỹ năng sử dụng vắc xin phịng bệnh cho vật nuơi . 3. Thái độ: Cĩ ý thức trong việc bảo vệ phịng bệnh cho vn Nêu vấn đề Trực quan Thảo luận Phiếu học tập Hình 74 sgk Bài tập 1,2,3 sgk trang 124 PHẦN 4: THỦY SẢN CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUƠI THỦY SẢN 26/02 43 Bài 49 Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản: 1. Kiến thức Biết được vai trị, nhiệm vụ của nuơi thủy sản. 2. Kĩ năng: Quan sát , phân tích , trao đổi nhĩm . 3. Thái độ: Cĩ ý thức trong việc nuơi thủy sản và coi trọng phát triển ngành nuơi thủy sản. Trực quan Đàm thoại Hình 75 sgk Tài liệu có liên quan đến bài dạy Bài tập 1,2 sgk trang 132 -Môi trường nuôi thuỷ sản + Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản + Một số tính chất của nước nuôi thuỷ sản -Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản Thức ăn của động vật thuỷ sản 27/02 44 Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản 1. Kiến thức Đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản; Một số tính chất của nước nuôi thuỷ sản 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh. 3. Thái độ: Cĩ ý thức bảo vệ tốt nước nuơi thủy sản và bảo vệ mơi trường sinh thái . Nêu vấn đề GQVĐ Hình 76 , 77 sgk Bài tập 1,2,3, 4,5 sgk /137 28/03 45 Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản 1. Kiến thức Thức ăn của động vật thuỷ sản; Biết được loại thức ăn của cá và phân biệt được sự khác nhau giửa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và thảo luận nhĩm. 3. Thái độ: Gĩp phần cùng gia đình tham gia tạo được thức ăn cho tơm, cá trong ao nhà. Nêu vấn đề GQVĐ Hình 82 , 83 Sgk Sơ đồ 16 sgk Bài tập 1,2 , 3 sgk trang 143 29/03 46 Bài 53: Thực hành: Quan sát để nhận biệt các loại thức ăn của động vật nuơi thủy sản 1. Kiến thức Nhận biết được các loại thức ăn của cá và phân biệt được sự khác nhau giửa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên; Thực hiện pha chế được một loại thức ăn cho cá 2. Kĩ năng: Cĩ kỹ năng phân biệt được 2 loại thức ăn là thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo; Phát triển kĩ năng thực hành và hoạt động nhĩm. 3. Thái độ: Cĩ ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, cĩ ý thức tạo nguồn thức ăn Thực hành Mẩu thức ăn nhân tạo 2 loại(loại cho cá lớn ,loại cho cá nhỏ) 30/03 47 Kiểm tra 1 Tiết 1/ Kiến thức. Ôn lại các kiến thức đã học 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành. 3/ Thái độ: Có ý thức trung thực, cẩn thận. Thực hành Đề photo CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG TRONG NUƠI THỦY SẢN 31/03 48 Bài 54: Chăm sóc , quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản 1/ Kiến thức :Chăm sóc , quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản; Biết được kỷ thuật chăm sĩc tơm cá,quan lý ao; Phương pháp phịng trị bệnh cho tơm cá 2/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phịng trị bệnh cho tơm cá 3/ Thái độ: Có ý thức trung thực, cẩn thận. Đàm thoại Trực quan Thảo luận Hình 84 , 85 sgk Phiếu học tập Bài tập 1,2 , 3,4 sgk trang 148 -Chăm sóc , quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản -Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản. -Thu hoạch , bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản 32/04 49 Bài 55: Thu hoạch , bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản 1/ Kiến thức: Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thủy sản. 2. Kỹ năng: Rèn luyện những kỹ năng trong việc thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản; Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và trao đổi nhĩm. 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Trực quan Đàm thoại Hình 86 , 87 sgk Bài tập 1,2,3 sgk trang 151 33/04 50 Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản 1. Kiến thức: Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ mơi trường, nguồn lợi thủy sản. 2. Kỹ năng: Cĩ được những kỹ năng trong việc bảo vệ mơi trường và nguồn lợi thủy

File đính kèm:

  • docke_hoach_bo_mon_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_phong_phu_b.doc
Giáo án liên quan