Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Trường THCS Nà Hỳ

Giống vật nuôi

 - Biết được vai trò, nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.

-Biết được khái niệm về giống, phân loại giống.

-Biết được khái niệm về sự sinh trưởng phát dục và các yếu tố ảnh hưởng.

- Biết được khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng.

Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.

Thức ăn vật nuôi

 -Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng.

-Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ và sản xuất một số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh.

 -Chế biến được thức ăn giàu gluxit bằng men và đánh giá chất lượng thức ăn.

-Đánh giá được chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh.

 Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

 -Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi.

-Hiểu được kỹ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản.

-Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. Xác định được một số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm. Sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gà.

 

doc9 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Trường THCS Nà Hỳ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MƯỜNG NHÉ TRƯỜNG THCS NÀ HỲ TỔ: BỘ MÔN CHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ LỚP : 7 Năm học: 2010 - 2011 1. Môn học: Công nghệ X 2. Chương trình Cơ bản: Nâng cao: Khác: Học kì: II Năm học: 2010 – 2011 3. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thọ Điện thoại: 0972662816 Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: Phòng Đội Điện thoại: E – mail: Lịch sinh hoạt tổ: Tuần 2 – Tuần 4 hàng tháng Phân công trực Tổ: 4 : Chuẩn của môn học ( Theo chuẩn do Bộ GD- ĐT ban hành ) Chủ đề Kiến thức Kĩ năng CHĂN NUÔI Giống vật nuôi - Biết được vai trò, nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. -Biết được khái niệm về giống, phân loại giống. -Biết được khái niệm về sự sinh trưởng phát dục và các yếu tố ảnh hưởng. - Biết được khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng. Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Thức ăn vật nuôi -Biết được nguồn gốc, thành phần và vai trò của chất dinh dưỡng. -Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ và sản xuất một số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh. -Chế biến được thức ăn giàu gluxit bằng men và đánh giá chất lượng thức ăn. -Đánh giá được chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh. Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi -Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi. -Hiểu được kỹ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản. -Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh, tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. Xác định được một số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm. Sử dụng vắc xin phòng bệnh cho gà. THỦY SẢN Môi trường nuôi thuỷ sản -Biết được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. -Biết được một số tính chất lí, hoá, sinh của nước nuôi thuỷ sản. Xác định được độ trong, độ pH, nhiệt độ của nước nuôi thuỷ sản. Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản. Biết được các loại thức ăn của tôm, cá và mối quan hệ giữa chúng Xác định được các loại thức ăn của tôm, cá. Chăm sóc, quản lý, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. -Biết được kĩ thuật chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho tôm, cá. -Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thuỷ sản. -Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản 5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD & ĐT ban hành); phù hợp thực tế: Tên chương/bài Thái độ cần đạt CHĂN NUÔI Giống vật nuôi Thức ăn vật nuôi -TiÕt kiÖm thøc ¨n trong ch¨n nu«i Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi THỦY SẢN Môi trường nuôi thuỷ sản Có ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường nuôi thuỷ sản Thức ăn nuôi động vật thuỷ sản. Tích cực bảo vệ nguồn thức ăn của động vật thuỷ sản. Chăm sóc, quản lý, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Quan tâm bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản 6.Mục tiêu chi tiết PHẦN II : CHĂN NUÔI Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI Vai trß vµ nhÞªm vô ph¸t triÓn ch¨n nu«i Biết được vai trò, nhiệm vụ của chăn nuôi. Nêu được ví dụ minh họa về vai trò của chăn nuôi đối với đời sống nhân dân , trồng trọt và phát triển kinh tế của đất nước . Gièng vËt nu«i Biết được khái niệm về giống, phân loại giống. Lấy ví dụ chứng minh giống là yếu tố quyết định thay đổi năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi . Sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i Biết được khái niệm về sự sinh trưởng phát dục và các yếu tố ảnh hưởng. giải thích được ba đặc điểm quan trọng của sinh trưởng phát dục của vật nuôi và lấy ví dụ minh hoạ. Mét sè ph­¬ng ph¸p chän läc vµ qu¶n lý gièng vËt nu«i Biết được khái niệm, phương pháp chọn giống, phương pháp chọn phối, nhân giống thuần chủng. Phân biệt các phương pháp chọn phối , chọn giống . Nh©n gièng vËt nu«i Xác định được dấu hiệu bản chất của khái niệm nhân giống thuần chủng . phân biệt nhân giống thuần chủng và chọn phối cùng giống. Thực hành : Nhận biết 1 số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước . Biết được nguyên vật liệu và quy trình thực hiện . Nhận dạng được một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều. Thøc ¨n vËt nu«i Biết được nguồn gốc, thành phần của chất dinh dưỡng. Lấy ví dụ thực tế về thức ăn phù hợp với từng loại vật nuôi . Vai trß cña thøc ¨n ®èi víi vËt nu«i Biết được vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn vật nuôi . Lấy được ví dụ minh họa về vai trò của chất dinh dưỡng đối với vật nuôi . ChÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n cho vËt nu«i Biết được mục đích, phương pháp chế biến, dự trữ một số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh. Phân biệt chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi. Lấy được ví dụ thực tế về phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn ở gia đình hay địa phương. S¶n xuÊt thøc ¨n cho vËt nu«i Biết được quy trình sản xuất một số loại thức ăn giàu Prôtein, gluxit, thô, xanh. Lấy được ví dụ cụ thể về pp chế biến thức ăn vật nuôi . Từ sản phẩm thực tế nào đó thuộc ngành chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản xác định được loại thức ăn vừa theo nguồn gốc, vừa theo thành phần dinh dưỡng và nêu được phương pháp tạo ra được sản phẩm đó. Thùc hµnh chÕ biÕn thøc ¨n hä ®Ëu b»ng nhiÖt ®é Biết được nguyên vật liệu và quy trình thực hiện . Vận dụng chế biến thức ăn họ đậu ở gia đình . Thùc hµnh : §¸nh gi¸ chÊt l­îng thøc ¨n chÕ biÕn b»ng ph­¬ng ph¸p vi sinh vËt Chuẩn bị được dụng cụ, vật liệu để đánh giá chất lượng thức ăn ủ men rượu . Vận dụng đúng qui trình và xác định được chất lượng thức ăn được chế biến bằng phương pháp vi sinh, phát biểu được mùi đặc trưng, màu sắc sản phẩm . CHƯƠNG II QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI Chuång nu«i vµ vÖ sinh trong ch¨n nu«i Nu«i d­ìng vµ ch¨m sãc c¸c lo¹i vËt nu«i Biết được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi. Hiểu được kỹ thuật nuôi vật nuôi non, đực giống và cái sinh sản. Giai thích được vai trò của chuồng nuôi, biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi. Giải thích được đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng, các yêu cầu khác của vật nuôi cái sinh sản và đề xuất biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp. -Phßng trÞ bÖnh th«ng th­êng cho vËt nu«i - V¾c xin phßng bÖnh cho vËt nu«i Hiểu được nguyên nhân gây bệnh, cách phòng trị bệnh cho vật nuôi. Phân biệt được khái niệm bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm làm cơ sở cho việc phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. Hiểu được tác dụng và cách sử dụng vacxin phòng bệnh cho vật nuôi. Giải thích được cơ chế tác dụng của vắc xin khi tiêm vào cơ thể vật nuôi. giải thích được những điều cơ bản cần chú ý để sử dụng vắc xin có hiệu quả. TH: NhËn biÕt 1 sè l lo¹i v¸c xin phßng bÖnh cho gia cÇm vµ ph­¬ng ph¸p sö dông Nhận biết được một số loại vắc xin phòng bệnh gia cầm thông qua các thông tin trên nhãn mác, quan sát dạng văc xin, liều dùng từng loại - Tháo, lắp, vệ sinh, điều chỉnh bơm tiêm, nhận biết vị trí tiêm dưới da phía trong của cánh gà, nhỏ thuốc vào mắt gà đúng kỹ thuật. Sử dụng vác xin phòng bệnh cho gà đúng yêu cầu kỹ thuật, nhận ra được đúng văcxin Niu catxon phòng bệnh cho gà ÔN TẬP Hệ thống lại kiến thức đã học. Vận dụng giải thích các hiện tượng , công việc liên quan . Kiểm tra 1 tiết - RÌn ki n¨ng t­ duy tr¶ lêi c©u hái. - RÌn luyÖn tÝnh trung thùc trong thi cö. - §¸nh gi¸ møc ®é tiÕp thu kiÕn tøc cña häc sinh. Vận dụng kiến thức đã ôn tập giải bài kiểm tra . PHẦN III : THỦY SẢN Chương I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN Vai trß vµ nhiÖm vô cña nu«i thuû s¶n Biết được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. M«i tr­êng thuû s¶n Biết được một số tính chất lí, hoá, sinh của nước nuôi thuỷ sản. Thøc ¨n cña ®éng vËt thuû s¶n (t«m, c¸) Biết được các loại thức ăn của tôm, cá và mối quan hệ giữa chúng Chỉ ra được ý nghĩa của việc hiểu mối quan hệ giữa các loại thức ăn tự nhiên của cá với nhau và quan hệ của thức ăn với cá trong nuôi thuỷ sản. Thùc hµnh : X¸c ®Þnh nhiÖt ®é, độ trong vµ ®é PH cu¶ n­íc nu«i thuû s¶n Biết được nguyên vật liệu và quy trình thực hiện . Vận dụng vào thực tế để xác định nhiệt độ , độ trong và độ PH . Thực hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản Biết được nguyên vật liệu và quy trình thực hiện . Vận dụng vào thực tế để biết các loại thức ăn của động vật thủy sản. Chương II : QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ch¨m sãc, qu¶n lÝ vµ phßng trÞ bÖnh cho ®éng vËt thuû s¶n(t«m,c¸) Biết được kĩ thuật chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho tôm, cá. Thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s¶n phÈm thuû s¶n Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm thuỷ sản. So sánh ưu, nhược điểm của từng phương pháp thu hoạch và chế biến. B¶o vÖ m«i tr­êng vµ nguån lîi thuû s¶n Biết được ý nghĩa và một số biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản ¤n tËp Hệ thống lại kiến thức đã học. Vận dụng giải thích các hiện tượng , công việc liên quan . KiÓm tra häc k× 2 - RÌn ki n¨ng t­ duy tr¶ lêi c©u hái. - RÌn luyÖn tÝnh trung thùc trong thi cö. - §¸nh gi¸ møc ®é tiÕp thu kiÕn tøc cña häc sinh. Vận dụng kiến thức đã ôn tập giải bài kiểm tra .

File đính kèm:

  • docke_hoach_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ki_2_truong_thcs_n.doc