Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 1

Bài 1,2: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng.

Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng.

Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt. - Tích hợp giáo dục địa phương.

Bài 8: Thực hành: Nhận biết một số loại phân hoá học thông thường.

Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

Bài10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng. 15 phút

Bài 12: Sâu bệnh hại cây trồng.

Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 7 - Chương trình học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOACH GIẢNG DẠY MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Học kì I. Năm học: 2013-2014 Tổng số tiết dạy: 52 (cả năm) Học kìI: 27 tiết – 8 tuần đầu 2 tiết/tuần – 11 tuần sau 1tiết/tuần Kỳ II: 25 tiết – 9 tuần đầu 1 tiết / tuần – 7 tuần sau 2 tiết /tuần. TUẦN TỪ NGÀY... ĐẾN NGÀY... TIẾT THEO PPCT tªn bµi d¹y kt viÕt tÝch hîp môc ®Ých yªu cÇu cña chƯ¬ng(hoÆc phÇn) 1 19 -24/8 1 2 Bài 1,2: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng. Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng. Mục tiêu nội dung của chương trình: a. Kiến thức: Sau khi học xong môn học này, HS nắm được những kiến thức cơ bản, phổ thông về kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp như: Đất trồng, phân bón, giống cây trồng, bảo vệ thực vật và quy trình sản xuất cây trồng: Làm fđất, gieo trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến...( Phần trồng trọt). - Kỹ thuật khai thác, bảo vệ rừng( Phần lâm nghiệp). - Giống vật nuôi, thức ăn và quy trình sản xuất thức ăn vật nuôi, nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh phòng dịch( Phần chăn nuôi). - Kỹ thuật nuôi thủy sản và bảo vệ môi trường:Môi trường nuôi, thức ăn, chăm sóc, trị bệnh bảo vệ môi trường. b. Kỹ năng: - Làm được một số khâu kỹ thuật trong quy trình sản xuaatsnoong, lâm, ngư nghiệp, biết áp dụng những kiến thức đã học vào sản xuất. Xác định được thành phần cơ giới của đất, biết đo độ PH cảu đất bằng phương pháp đơn giản. Phân biệt được một số loại phân hóa học thông thường. - Xử lý được hạt giống bằng nước ấm; Xác đinh được sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. 2 26/08 -31/08 3 4 Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt. - Tích hợp giáo dục địa phương. 3 02-07/09 5 6 Bài 8: Thực hành: Nhận biết một số loại phân hoá học thông thường. Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. 4 9/9 -14/09 7 8 Bài10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng. 15 phút 5 16-21/09 9 10 Bài 12: Sâu bệnh hại cây trồng. Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại. 6 23/- 28/09 11 12 Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại ( T1). Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại ( T2). - Kỹ năng sống - Tích hợp môi trường. - Kỹ năng sống - Tích hợp môi trường. 7 30-5/10 13 14 Bài15,16: Làm đất và bón phân lót. Gieo trồng cây nông nghiệp. Bài 17,18: Thực hành: Xử lí hạt giống bằng nước ấm. Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống. - Tích hợp giáo dục địa phương - Tích hợp môi trường. 8 07-12/10 15 16 Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng. Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. - Tích hợp môi trường. - Tích hợp môi trường. 9 14-19/10 17 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ. Tích hợp giáo dục địa phương 10 21-26/10 18 Ôn tập: Phần I. 11 28/10- 2/11 19 Kiểm tra 45 phút 12 04- 9/11 20 Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng. Tích hợp giáo dục địa phương 13 11-16/11 21 Bài 23,24 : Làm đất gieo ươm cây rừng. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng. 14 18- 23/11 22 Bài 25:Thực hành: Gieo hạt ( Không dạy cấy cây con vào bầu đất). 15 phút - Kỹ năng sống 15 25-30/11 23 Bài 26,27:Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng. Tích hợp giáo dục địa phương - Tích hợp môi trường. 16 2-07/12 24 Bài 28: Khai thác rừng. - Tích hợp môi trường. 17 9-14/12 25 Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng - Tích hợp môi trường. 18 16-21/12 26 Ôn tập: Phần II 19 23-28/12 27 Kiểm tra học kỳ I 45 phút KẾ HOACH GIẢNG DẠY MÔN: CÔNG NGHỆ 7 Học kì II Năm học:2012-2013 Tổng số tiết dạy: 52 (cả năm) Học kìI: 27 tiết – 8 tuần đầu 2 tiết/tuần – 11 tuần sau 1tiết/tuần Kỳ II: 25 tiết – 8 tuần đầu 2 tiết / tuần – 11tuần sau 1 tiết /tuần. TUẦN TỪ NGÀY... ĐẾN NGÀY... TIẾT THEO PPCT tªn bµi d¹y kt viÕt tÝch hîp môc ®Ých yªu cÇu cña chư¬ng(hoÆc phÇn) 20 28 29 Bài 30:Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi Bài 31: Giống vật nuôi Tích hợp giáo dục địa phương - Phân biệt được các dạng thuốc trừ sâu qua nhãn hiệu cảu thuốc( Phần trồng trọt). - Gieo được hạt.( Phần lâm nghiệp). - Phân biệt được một số giống vật nuôi; chế biến một số loại thức ăn cho vật nuôi bằng nhiệt và phương pháp lên men; Phân biệt được một số loại vắc để phòng bệnh cho gà( Phần chăn nuôi). - Phân biệt được một số loại thức ăn của tôm cá và xác định được độ trong, độ PH của nước nuôi thủy sản( Phần thủy sản). c. Thái độ: Có thái độ sẵn sàng lao động, khơi lòng say mê, hứng thú học tập môn công nghệ: Nông, Lâm, Ngư nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó cẩn thận sáng tạo trong lao động sản xuất, biết quý trọng sản phẩm lao động. Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, trân trọng nghề nông, lâm, ngư nghiệp. 21 30 31 Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi 22 32 33 Bài 34: Nhân giống vật nuôi. Bài 35: Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều - Kỹ năng sống 23 34 35 Bài 36: Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bài 37,38: Thức ăn vật nuôi. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. - Kỹ năng sống 24 36 37 Bài 39,40: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.Sản xuất thức ăn vật nuôi Bài:41,42: Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt. Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men. Tích hợp giáo dục địa phương - Tích hợp môi trường. Tích hợp giáo dục địa phương - Tích hợp môi trường. 25 Nghỉ tết nguyên đán 26 38 39 Ôn tập: chương I Kiểm tra 45 phút 27 40 41 Bài 44:Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Tích hợp giáo dục địa phương 28 42 43 Bài 46,47: Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi.Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. Bài 48: Thực hành: Nhận biết một số loại vắcxin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng Vắcxin niucatxơn phòng bệnh cho gà.. 15 phút Tích hợp giáo dục địa phương- Tích hợp môi trường. 29 44 Bài 49,50: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản. Môi trường nuôi thủy sản. - Tích hợp môi trường. 30 45 Bài 51: Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản 31 46 Bài 52: Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) - Tích hợp môi trường. 32 47 Bài 53: Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá). 15 phút - Kỹ năng sống 33 48 Bài 54: Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá). 34 49 Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản - Tích hợp môi trường. 35 50 Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản - Tích hợp môi trường. 36 51 Ôn tập: Phần II, phần IV 37 52 Kiểm tra học kì 45 phút

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_hoc_ki_1.doc
Giáo án liên quan