Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Lương Sơn

Vai trò, nhiệm vụ cua trồng trọt và Khỏi niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng. -Hiệu được vai trò của trồng trọt

-Biết được nhiệm vụ của trồng trọt

-Hiệu được đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng.

-Thành phần của đất trồng, có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên đất. -SGK, SGV

-Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp

-Tranh ảnh liên quan

-Sách tham khảo

Một số tớnh chất của đất trồng. -Hiểu được thành phần cơ giới của dất, thế nào là đất: kiềm, chua,trung tính, độ phì nhiêu của đất. -Sách tham khảo

-Tranh ảnh liên quan

-SGK,SGV

Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản và Xác định thành phần của đất bằng phương pháp so màu -Trình bày được quy trình xác định thành phần cơ giới của đất trồng bằng phương phap đơn giản (vê tay)

-Thực hành đúng thao tác trong quy trình thực hành.

-Đối chiếu kq với bảng phân cấp đất để kl đúng loại đât. -Mẫu đát, -Thước đo,

 -Khay , lo đựng nước

Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đấy -Hiệu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí, biết các phương pháp cải tao và bảo vệ đất

-Có ý thức chăm sóc , bảo vệ tài nguyên. -Tranh ảnh liên quan, -SGK

-Băng hình

Tỏc dụng của phõn bún trong trồng trọt

 -Biết các loại phân bón thường dùng và tác dụng của chúng đối với đất , cây trồng -Tranh ảnh lien quan

-SGK

Thực hành nhận biết một số loại phân hoá học thông thường -Học sinh phân biệt được một số loại phân bón.

-Rèn ki năng quan sátphân tích và ý thức đảm bảo an toàn lao động Mãu phân, ống nghiệm, đèn than, kẹp gắp.

Cách sử dụng và bảo quản phân bón thông thường Hiểu được cách bón phân, cách sứ dụng và bảo quản phân bón thông thường. -Tranh ảnh liên quan

-Tài liệu về các loại phân

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Lương Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phũng Giỏo Dục và Đạo Tạo Bắc Bỡnh Trường: THCS Lương Sơn Giỏo viờn: Nguyễn Văn Vàng Lớp: 7A7,8 Mụn: Cụng nghệ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Năm học: 2011 – 2012 Học kỡ 1 -------------------------------šš&››------------------------------- NGÀY, THÁNG TUAÀN TIEÁT BAỉI DAẽY TểM TẮT TROẽNG TAÂM TIẾT DẠY ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN GHI CHÚ 15 – 20/8/2011 1 1 Vai trò, nhiệm vụ cua trồng trọt và Khỏi niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng. -Hiệu được vai trò của trồng trọt -Biết được nhiệm vụ của trồng trọt -Hiệu được đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng. -Thành phần của đất trồng, có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên đất. -SGK, SGV -Tư liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp -Tranh ảnh liên quan -Sách tham khảo 2 Một số tớnh chất của đất trồng. -Hiểu được thành phần cơ giới của dất, thế nào là đất: kiềm, chua,trung tính, độ phì nhiêu của đất. -Sách tham khảo -Tranh ảnh liên quan -SGK,SGV 22 – 27/08/2011 2 3 Thực hành: Xỏc định thành phần cơ giới của đất bằng phương phỏp đơn giản và Xỏc định thành phần của đất bằng phương phỏp so màu -Trình bày được quy trình xác định thành phần cơ giới của đất trồng bằng phương phap đơn giản (vê tay) -Thực hành đúng thao tác trong quy trình thực hành. -Đối chiếu kq với bảng phân cấp đất để kl đúng loại đât. -Mẫu đát, -Thước đo, -Khay , lo đựng nước 4 Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đấy -Hiệu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí, biết các phương pháp cải tao và bảo vệ đất -Có ý thức chăm sóc , bảo vệ tài nguyên. -Tranh ảnh liên quan, -SGK -Băng hình 29/8 – 3/9/2011 3 5 Tỏc dụng của phõn bún trong trồng trọt -Biết các loại phân bón thường dùng và tác dụng của chúng đối với đất , cây trồng -Tranh ảnh lien quan -SGK 6 Thực hành nhận biết một số loại phân hoá học thông thường -Học sinh phân biệt được một số loại phân bón. -Rèn ki năng quan sátphân tích và ý thức đảm bảo an toàn lao động Mãu phân, ống nghiệm, đèn than, kẹp gắp. 5 – 10/9/2011 4 7 Cách sử dụng và bảo quản phân bón thông thường Hiểu được cách bón phân, cách sứ dụng và bảo quản phân bón thông thường. -Tranh ảnh liên quan -Tài liệu về các loại phân 8 Vai trò của giống va phương phap chọn tạo giống cây trồng -Hiểu được vai trò của giống cây trồng và các phương pháp chọn lọc giống. -Có ý htức bảo vệ giống cây quý hiếm. -Tranh ảnh liên quan - SGK 12 – 17/9/2011 5 9 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng -Biết đươc quy trình sx giống cây trồng và cách bảo quản hạt giống. -Có ý thức bảo vệgiốngcây trồng. -Tranh ảnh liên quan - SGK 10 Sâu bệnh hại cây trồng -Biết được tác hại của sâu bệnh -Nắm được kn về côn trùng,có ý thức chăm sóc bảo vệ cây -Tranh ảnh liên quan - Mẫu sâu bệnh 19 – 24/9/2011 6 11 Phòng trừ sâu bệnh hại -Hiểu được nguyên tắc và biện phap phòng trừ sâu bệnh hại, biết cách phòng trừ sâu bệnh hại tại nhà. -Tranh ảnh liên quan - SGK 12 Thực hành: nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu thuốccủa thuốc trừ sâu bệnh hại -Biết được một số loại thuốc ởi dạng bột, bột thấm nước, đọc được nhãn hiệu thuóc. -Có ý thức bảo đam an toàn . -Mẫu thuốc -Tranh vẽ nhãn hiệu va độ độc 26/9 – 1/10/2011 7 12* ễn tập chương I -Hệ thống những kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài 13. 13 Làm đất và bón phân lót -Hiểu được mục đích của việc làm đát trong sx. -Quy trình và yêu cầu kĩ thuật làm đát -Hiểu được mục đích và cach bón phân. -Tranh ảnh liên quan - SGK 3 – 8/10/2011 8 14 Gieo trồng cõy nụng nghiệp - Hiểu được khỏi niệm về thời vụ và xỏc định thời vụ gieo trồng. Cỏc vụ gieo trồng chớnh ở nước ta - Hiểu được mục đớch kiểm tra, xử lớ hạt giống trước khi gieo trồng. Cỏc phương phỏp xử lớ hạt giống - Hiểu được cỏc yờu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và cỏc phương phỏp gieo hạt giống -Hỡnh 27,28 15 Thực hành: Xử lý hạt bằng nước ấm. Xỏc định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống -Biết sử lý hạt giống bằng nước ấm đỳng quy trỡnh - Làm được cỏc thao tỏc trong quy trỡnh sử lý hạt giống -Xử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ - Rốn ý thức cẩn thận chớnh xỏc -Mẫu hạt, nhiệt kế -Tranh vẽ, nước ấm, chậu nhỏ. Đĩa giấy thấm, bụng kẹp 10 – 15/10/2011 9 16 Cỏc biện phỏp chăm súc cõy trồng -Biết được ý nghĩa quy trỡnh và nội dung cỏc khõu -Cú ý thức lao động cú kỹ thuật, tinh thần chịu khú -Tranh ảnh liờn quan -SGK 17 Thu hoạch bảo quản và chế biến nụng sản -Hiểu được mục đớch và yờu cầu của cỏc phương pháp thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản -Tranh ảnh liờn quan -SGK 17 – 22/10/2011 10 18 Luõn canh, xen canh, tăng vụ Hiểu được thế nào là luõn canh, xen canh tăng vụ -Hỡnh 33 -Tranh vẽ sơ đồ liờn quan 19 ễn tập -Hệ thống những kiến thức cơ bản từ bài 15 đến bài 21. 24 – 29/10/2011 11 20 Kiểm tra 1 tiết -Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài . -Đánh giá khả năng tiếp thu của hs qua 2 chương. 21 Vai trũ của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng -Hiểu được vai trũ to lớn của rừng -Cú ý thức bảo vệ và tích cực trồng cây gây rừng -Hình 34,35 -Tranh ảnh, biểu đồ 31/10 – 5/11/2011 12 22 Làm đất gieo ươm cõy rừng -Hiểu được cỏc điều kiện khi lập vươn giao ươm -Quy trình làm đất hoang để gieo ươm Sơ đồ hình36 23 Gieo hạt và chăm súc vườn gieo ươm cõy rừng -Biết kích thích hạt giống nảy mầm -Thời vụ và quy trình gieo hạt -Cỏc cụng việc chăm súc vườn ươm Hình 37,38 7 – 12/11/2011 13 24 Thực hành gieo hạt và cỏy cõy vào bầu đất -Làm được cỏc thao tỏc kỹ thuật gieo hạt vào bầu -Rốn ý thức cẩn thận, chớnh xó, hăng hỏi lao động SGK 25 Trồng cõy rừng Biết thời vụ trồng rừng, biết đào hố trồng cõy Tranh 41,42,43 14 – 19/11/2011 14 26 Chăm sóc rừng sau khi trồng _Hieồu ủửụùc thụứi gian vaứ soỏ laàn chaờm soực rửứng sau khi troàng. _ Hieồu ủửụùc noọi dung coõng vieọc chaờm soực rửứng sau khi troàng. _ Hỡnh 44 SGK phoựng to. _ Phieỏu hoùc taọp. 27 Khai thác rừng _ Phaõn bieọt ủửụùc caực loaùi khai thaực rửứng. _ Hieồu ủửụùc ủieàu kieọn khai thaực rửứng ụỷ nửụực ta hieọn nay. _ Bieỏt ủửụùc caực bieọn phaựp phuùc hoài rửứng sau khi khai thaực rửứng. Baỷng 2 hỡnh 45,46,47 SGK phoựng to. 21 – 26/11/2011 15 28 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng _ Hieồu ủửụùc yự nghúa cuỷa baỷo veọ vaứ khoanh nuoõi rửứng. _ Bieỏt ủửụùc caực muùc ủớch, bieọn phaựp baỷo veọ rửứng , khoanh nuoõi rửứng. Hỡnh 48,49 SGK phoựng to. 28* ễn tập chương II -Hệ thống những kiến thức cơ bản từ bài 22 đến bài 29. 28 – 3/12/2011 16 29 Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi _ Hieồu ủửụùc vai troứ cuỷa chaờn nuoõi. _ Bieỏt ủửợc nhieọm vuù phaựt trieồn cuỷa ngaứnh chaờn nuoõi. _ Hỡnh 50 SGK phoựng to. _ Sụ ủoà 7, phoựng to. 30 Giống vật nuôi _ Hieồu ủửụùc theỏ naứo laứ khaựi nieọm cuỷa gioỏng vaọt nuoõi. _ Bieỏt ủửụùc vai troứ cuỷa gioỏng vaọt nuoõi trong chaờn nuoõi. _ Hỡnh 51,52,53 vaứ baỷng 3 SGK phoựng to. 5 – 10/12/2011 17 31 Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi _ Bieỏt ủửụùc sửù sinh trửụỷng vaứ phaựt duùc cuỷa vaọt nuoõi _ Bieỏt ủửụùc caực ủaởc ủieồm cuỷa sửù sinh trửụỷng vaứ phaựt duùc cuỷa vaọt nuoõi. _ Hieồu ủửụùc caực yeỏu toỏ aỷnh hửụỷng ủeỏn quaự trỡnh sinh trửụỷng vaứ phaựt duùc cuỷa vaọt nuoõi. _ Hỡnh 54 SGK phoựng to. _ Sụ ủoà 8 phoựng to 32 Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi _ Hiểu được khỏi niệm về chọn lọc giống vật nuụi. _ Biết được một số phương phỏp chọn lọc giống vật nuụi đang dựng ở nước ta. _ Hiểu được vai trũ và cỏc biện phỏp quản lớ giống vật nuụi. Có ý thức chọn lọc giông vạt nuôi. Sơ đồ 9 SGK phúng to 12 – 17/12/2011 18 33 Nhân giống vật nuôi _ Hiểu được thế nào là chọn phối và cỏc phương phỏp chọn phối. _ Biết được nhõn giống thuần chuẩn và cỏc phương phỏp nhõn giống thuần chủng. _Bảng phụ 34 TH: Nhận biết Và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều _ Nhận biết được một số giống gà qua quan sỏt ngoại hỡnh và đo kớch thước một số chiều đo. - Nhận biết được một số giống gà qua quan sỏt ngoại hỡnh và đo kớch thước một số chiều đo. _ Hỡnh 55, 56, 57, 58, 59, 60 SGK phúng to. _ Cỏc hỡnh ảnh cú liờn quan. 19 – 24/12/2011 19 35 Ôn tập -Hệ thống những kiến thức cơ bản từ đầu năm. 36 Kiểm tra -Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài . -Đánh giá khả năng tiếp thu của hs qua một HK Duyệt của Ban Giỏm Hiệu Duyệt của tổ Người thực hiện Ký tờn

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_luong_son.doc