Kế hoạch giảng dạy Công nghệ Lớp 9 (Bản hay)

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.

- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.

- Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này. - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.

- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.

 1, Giỏo viờn:

- Soạn giỏo ỏn, tỡm hiểu trước một số mụ hỡnh hướng nghiệp cú ở địa phương, một số cơ sở dạy nghề điện.

2, Học sinh:

-Đọc trước bài 1 SGK, tỡm hiểu, tham quan trước một số mụ hỡnh hướng nghiệp cú ở địa phương.

- Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề,

Bài 2:Vật liêu dùng trong lắp mạch điện trong nhà - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Biết được cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. 1, Giỏo viờn:

-Soạn giỏo ỏn, tỡm hiểu trước cấu tạo. Chuẩn bị tranh phúng to hỡnh 2-1 (SGK). Chuẩn bị một số mẫu dõy dẫn điện.

2, Học sinh: Đọc trước bài 2 SGK, tỡm hiểu trước cấu tạo một số loại dõy dẫn điện cú ở gia đỡnh, phạm vi sử dụng của chỳng.

 - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề,

 

doc9 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 02/07/2022 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy Công nghệ Lớp 9 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MễN : Cụng nghệ 9 Cả năm học : 35 tuần – 35 tiết Học ki I : 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kỡ II : 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết Tuần Tiết Tờn bài Mục tiờu của bài Kiến thức trọng tõm Chuẩn bị của GV-HS Phương phỏp GD 1 1 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dõn dụng - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. - Có ý thức tìm hiểu nghề nhằm giúp cho việc định hướng nghề nghiệp sau này. - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. 1, Giỏo viờn: - Soạn giỏo ỏn, tỡm hiểu trước một số mụ hỡnh hướng nghiệp cú ở địa phương, một số cơ sở dạy nghề điện. 2, Học sinh: -Đọc trước bài 1 SGK, tỡm hiểu, tham quan trước một số mụ hỡnh hướng nghiệp cú ở địa phương. - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, 2,3 2,3 Bài 2:Vật liờu dựng trong lắp mạch điện trong nhà - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết được cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. 1, Giỏo viờn: -Soạn giỏo ỏn, tỡm hiểu trước cấu tạo. Chuẩn bị tranh phúng to hỡnh 2-1 (SGK). Chuẩn bị một số mẫu dõy dẫn điện. 2, Học sinh: Đọc trước bài 2 SGK, tỡm hiểu trước cấu tạo một số loại dõy dẫn điện cú ở gia đỡnh, phạm vi sử dụng của chỳng. - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, 4,5 4,5 Bài 3:Dụng cụ dựng trong lắp mạch điện - Biết phân loại, công dụng của một số đồng hồ đo điện - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện - Biết phân loại, công dụng của một số đồng hồ đo điện - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện 1, Giỏo viờn: -Soạn giỏo ỏn,tỡm hiểu trước cụng dụng, cấu tạo, -Chuẩn bị cỏc loại đồng hồ như: Am pe kế, Vụn kế... 2, Học sinh: - Đọc trước mục I bài 3 SGK, -Tỡm hiểu trước cấu tạo của một số loại đồng hồ điện cú ở gia đỡnh. - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, 6 6 Bài 4:Thực hành sử dụng đồng hồ điện - Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện (tiết 1) - Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện (tiết 1) GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dựng dạy học. + Một số đồng hồ đo điện: Vụn kế, ampe kế, cụng tơ điện, đồng hồ vạn năng. HS: + SGK, vở ghi. - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, Thực hành theo nhúm 7 7 Bài 4:Thực hành sử dụng đồng hồ điện - Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng (tiết 2). - Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng (tiết 2). 8 8 Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ điện - Đo được điện trở (tiết 3). 9 9 Bài 5:Thực hành nối dõy điện - Biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện. - Hiểu các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện. - Làm việc kiên trì, cẩn thận khoa học và an toàn. - Hiểu các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện. 1, Giỏo viờn: -Soạn giỏo ỏn, đọc thờm tài liệu cú nội dung liờn quan. -Chuẩn bị một số mẫu mối nối dõy dẫn điện. Chuẩn bị tranh phúng to hỡnh 5.1, 5.3. 2, Học sinh: - Đọc trước bài 5 SGK. -Tỡm hiểu trước một số mối nối dõy dẫn điện cú ở gia đỡnh. - Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề, Thực hành theo nhúm 10 10 Bài 5: Thực hành nối dõy điện 11 11 Bài 5: Thực hành nối dõy điện 12 12 Kiểm tra -Nờu được cỏc yờu cầu của mối nối dõy dẫn điện và quy trỡnh chung nối dõy dẫn điện. -Thực hành quy trỡnh nối dõy dẫn điện (nối thẳng và nối rẽ). -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Quy trỡnh nối dõy dẫn điện. -Cỏc loại mối nối, yờu cầu của mối nối dõy dẫn điện. -Thực hành theo quy trỡnh nối dõy dẫn điện Nối thẳng dõy dẫn lừi 1 sợi (khụng băng cỏch điện) Nối rẽ dõy dẫn lừi nhiều sợi. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 kỡm cắt dõy, 1 tấm giấy rỏp, 1 dõy dẫn lừi 1 sợi, 1 dõy dẫn lừi nhiều sợi, 1 băng cỏch điện Bài viết 13 13 Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện -Biết vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện . -Hiểu được quy trỡnh lắp đặt mạch điện bảng điện. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Dụng cụ, vật liệu và thiết bị -Nội dung và trỡnh tự thực hành Chức năng của bảng điện. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. -GV: 1 bảng điện mạch điện lắp sẵn: 1 cụng tắc, 2 cầu chỡ, 1 ổ cắm điện. HĐ GQVĐ 14 14 Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện -Biết được quy trỡnh lắp đặt mạch điện bảng điện. -Hiểu được quy trỡnh lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chỡ, 1 ổ cắm và 1 cụng tắc điều khiển 1 búng đốn. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Quy trỡnh lắp đặt mạch điện bảng điện (GV thao tỏc mẫu). -GV: 1 bỳt thử điện,1 búng đốn , phớch cắm. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt, 1 bảng điện, 1 cụng tắc, 2 cầu chỡ, 1 ổ cắm điện, 2 đoạn dõy dẫn, 1 tua vớt 2đầu, 1 bảng nhựa, 1 khoan nhỏ. GQVĐ THBD 15 15 Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện -Biết lắp đặt được mạch điện bảng điện (gồm 2 cầu chỡ, 1 ổ cắm và 1 cụng tắc 2 cực điều khiển 1 đốn) theo đỳng quy trỡnh . -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện . -Nội dung và trỡnh tự thực hành Quy trỡnh lắp đặt mạch điện bảng điện (HS thao tỏc). -Bỏo cỏo sản phẩm -GV: 1 bỳt thử điện,1 búng đốn , phớch cắm. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt, 1 bảng điện, 1 cụng tắc, 2 cầu chỡ, 1 ổ cắm điện, 2 đoạn dõy dẫn, 1 tua vớt 2đầu, 1 bảng nhựa, 1 khoan nhỏ. GQVĐ THBD 16 16 Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đốn ống huỳnh quang -Hiểu được nglớ làm việc của mđiện đốn ống huỳnh quang. -Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đốn ống huỳnh quang. -Biết được quy trỡnh lắp đặt mđiện đốn ống huỳnh quang. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Dụng cụ, vật liệu và thiết bị -Nội dung và trỡnh tự thực hành Vẽ sơ đồ lắp đặt Lập bảng dự trự dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Quy trỡnh lắp đặt mạch điện đốn ống huỳnh quang. -GV: 1 kỡm tuốt dõy, 1 kỡm điện, 1dao nhỏ, 1 tua vớt 2 đầu, 1 bỳt thử điện, 1 thước kẻ, 1 bỳt chỡ, 1 băng cỏch điện, 1 giấy rỏp, 1 bảng điện cú cụng tắc, cầu chỡ và đốn ống huỳnh quang . HĐ GQVĐ 17 17 Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đốn ống huỳnh quang (tt) -Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện gồm 1 cầu chỡ, 1 cụng tắc điều khiển 1 búng đốn ống huỳnh quang đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Thực hành “Lắp đặt mạch điện gồm 1cầu chỡ, 1 cụng tắc 2 cực điều khiển 1đốn ống huỳnh quang ” theo đỳng quy trỡnh và cỏc yờu cầu kĩ thuật. -Bỏo cỏo sản phẩm. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 kỡm điện, 1 tua vớt 2 đầu, 1 bỳt thử điện, 1 thước kẻ, 1 bỳt chỡ, 1 bộ đốn huỳnh quang, 1 bảng điện cú cụng tắc, cầu chỡ, 1 băng cỏch điện, 1 giấy rỏp. GQVĐ THBD 18 18 Kiểm tra HKI -Cỏc kiến thức cơ bản của NĐDD: gồm vị trớ, vai trũ, cấu tạo cỏc loại dõy dẫn điện, đồng hồ đo điện, dụng cụ cơ khớ. -Cỏc yờu cầu kĩ thuật về mối nối, quy trỡnh lắp đặt bảng điện, đốn ống huỳnh quang. Thi lý thuyết: Trắc nghiệm: 5 điểm Tự luận : 5 điểm Bài viết 19 19 Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện 2 cụng tắc 2 cực điều khiển 2 đốn -Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai cụng tắc hai cực điều khiển hai đốn. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Dụng cụ, vật liệu và thiết bị -Nội dung và trỡnh tự thực hành Vẽ sơ đồ lắp đặt (sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt) Lập bảng dự trự dụng cụ, vật liệu và thiết bị. -GV: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt dõy, 1 cuồn băng cỏch điện, 1 đồng hồ vạn năng, 1 bỳt thử điện. Bảng điện lắp sẵn: 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc, 2 đuụi và đốn sợi túc. HĐ GQVĐ 20 20 Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện 2 cụng tắc 2 cực điều khiển 2 đốn (tt) -Biết được quy trỡnh lắp đặt mạch điện “2 cụng tắc 2 cực điều khiển 2 đốn”. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Quy trỡnh lắp đặt mạch điện “2 cụng tắc 2 cực điều khiển 2 đốn”. Thực hành lắp đặt mạch điện theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (GV thao tỏc). -GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bỳt thử điện. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt dõy, 1 bảng điện, 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc, 2 đuụi và búng đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện. HĐ GQVĐ THBD 21 21 Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện 2 cụng tắc 2 cực điều khiển 2 đốn (tt) -Biết vận dụng lắp đặt được “mạch điện 2 cụng tắc 2 cực điều khiển 2 đốn” theo đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Thực hành lắp đặt mạch điện đốn theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (HS thao tỏc). -Bỏo cỏo sản phẩm. -GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bỳt thử điện. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt dõy, 1 bảng điện, 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc, 2 đuụi và đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện, dõy điện. HĐ GQVĐ THBD 22 22 Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện 2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn -Hiểu được nguyờn lớ làm việc của mạch điện dựng 2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn. -Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đốn cầu thang. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Dụng cụ, vật liệu và thiết bị -Nội dung và trỡnh tự thực hành Phõn biệt cụng tắc 3 cực với cụng tắc 2 cực Vẽ sơ đồ lắp đặt (sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt) Lập bảng dự trự dụng cụ, vật liệu và thiết bị. -GV: Hỡnh 9-2 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt dõy, 1 băng cỏch điện, 1 đồng hồ vạn năng , 1 bỳt thử điện. 2 bảng lắp sẵn mạch điờn: 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc 3 cực, 1 đuụi và búng đốn sợi túc. HĐ GQVĐ 23 23 Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện 2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn (tt) -Biết được quy trỡnh lắp đặt mạch điện “2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn”. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Quy trỡnh lắp đặt mạch điện “2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn”. Thực hành lắp đặt mạch điện theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (GV thao tỏc). -GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bỳt thử điện. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt dõy, 2 bảng điện, 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc 2 cực, 1 đuụi và búng đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện, 1 đồng hồ vạn năng. HĐ GQVĐ THBD 24 24 Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện 2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn (tt) -Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện “2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn” theo đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Thực hành lắp đặt mạch điện “2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn” theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (HS thao tỏc). -Bỏo cỏo sản phẩm. -GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bỳt thử điện. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt dõy, 2 bảng điện, 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc 2 cực, 1 đuụi và búng đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện. HĐ GQVĐ THBD 25 25 Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện 1 cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn (tt) -Hiểu được nguyờn lớ làm việc của mạch điện dựng 1cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn. -Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện “1cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn”. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Dụng cụ, vật liệu và thiết bị -Nội dung và trỡnh tự thực hành Vẽ sơ đồ lắp đặt (sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt) Lập bảng dự trự dụng cụ, vật liệu và thiết bị. GV: Hỡnh 10-1 1 kỡm cắt dõy, 1 kỡm tuốt dõy, tua vớt, 1 giấy rỏp, dõy điện, 1 khoan tay, 1 băng cỏch điện, 1 đồng hồ vạn năng.1 bảng điện lắp sẵn: 1 cầu chỡ, 1 cụng tắc 2 cực, 1 cụng tắc 3 cực, 2 đuụi và đốn sợi túc. HĐ GQVĐ 26 26 Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện 1 cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn (tt) -Biết được quy trỡnh lắp đặt mạch điện “1cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn”. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Quy trỡnh lắp đặt mạch điện “1 cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn”. Thực hành lắp đặt mạch điện theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (GV thao tỏc). -GV:1 đhồ vạn năng -HS:Bảng bỏo cỏo TH 1 kỡm cắt, 1 kỡm tuốt dõy, tua vớt, 1 giấy rỏp, dõy điện, 1 bảng điện, 1 cầu chỡ, 1 cụng tắc, 1 cụng tắc 3 cực, 2 đuụi và đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện, 1 khoan tay. HĐ GQVĐ 27 27 Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện 1 cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn (tt) -Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện “1cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn” theo đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Thực hành lắp đặt mạch điện “1 cụng tắc 3 cực điều khiển 2 đốn” theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (HS thao tỏc). -Bỏo cỏo sản phẩm. -GV:1 đhồ vạn năng -HS:Bảng bỏo cỏo TH 1 kỡm cắt, 1 kỡm tuốt dõy, tua vớt, 1 giấy rỏp, dõy điện, 1 bảng điện, 1 cầu chỡ, 1 cụng tắc, 1 cụng tắc 3 cực, 2 đuụi và đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện,1 khoan tay. HĐ GQVĐ THBD 28 28 Kiểm tra TH -Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện “2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn” theo đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật. -Làm việc nghiờm tỳc, khoa học và đảm bảo an toàn điện. -Nội dung và trỡnh tự thực hành Thực hành lắp đặt mạch điện “2 cụng tắc 3 cực điều khiển 1 đốn” theo đỳng quy trỡnh lắp đặt và cỏc yờu cầu kĩ thuật (HS thao tỏc). -Bỏo cỏo sản phẩm. -GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bỳt thử điện. -HS: 1 kỡm tuốt dõy, 1 giấy rỏp, 1 kỡm cắt, 2 bảng điện, 2 cầu chỡ, 2 cụng tắc 2 cực, 1 đuụi và đốn sợi túc, 1 băng cỏch điện, dõy điện. Bài viết Thực hành 29 29 Bài 11. Lắp đặt dõy dẫn của mạng điện trong nhà Biết được cỏc phương phỏp lắp đặt dõy dẫn điện của mạng điện trong nhà. -Lắp đặt mạch điện kiểu nổi Khỏi niệm lắp đặt kiểu nổi Đặc điểm của lắp đặt kiểu nổi Vật liệu cỏch điện. Yờu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạch điện kiểu nổi. -GV:Tranh kiểu lắp đặt Phụ kiện: ống luồn dõy, puli, sứ kẹp, ống nối thẳng, ống nối T, L. Mẫu bảng lắp đặt dõy dẫn của mạng điện HĐ GQVĐ 30 30 Bài 11. Lắp đặt dõy dẫn của mạng điện trong nhà (tt) Biết được cỏc phương phỏp lắp đặt dõy dẫn điện của mạng điện trong nhà. -Lắp đặt mạch điện kiểu ngầm Khỏi niệm lắp đặt kiểu ngầm Đặc điểm của lắp đặt kiểu ngầm Yờu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạch điện kiểu ngầm. -Ưu và khuyết điểm của mỗi cỏch lắp đặt mạng điện trong nhà. -GV:Tranh kiểu lắp đặt Phụ kiện: ống luồn dõy, puli, sứ kẹp, ống nối thẳng, ống nối T, L. Mẫu bảng lắp đặt dõy dẫn của mạng điện HĐ GQVĐ 31 31 Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà -Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. -Hiểu được cỏch kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà. -Kiểm tra được một số yờu cầu về an toàn điện mạng điện trong nhà. -Nguyờn tắc khi kiểm tra. -Kiểm tra dõy dẫn điện. -Kiểm tra cỏch điện của mạng điện (dõy dẫn). -Kiểm tra cỏc thiết bị điện (cầu dao, cụng tắc; cầu chỡ; ổ và phớch cắm điện). -Kiểm tra cỏc đồ dựng điện. -GV: Mẫu bảng lắp đặt dõy dẫn của mạng điện. Bỳt thử điện. HĐ GQVĐ 32 32 ễn tập LT và TH -Biết được cỏc kiến thức cơ bản của bài 9, 10 -Nội dung kiến thức cơ bản của bài 9, 10. -GV: tài liệu. bảng phụ - HS: tài liệu ụn tập HĐ GQVĐ 33 33 ễn tập LT và TH -Biết được cỏc kiến thức cơ bản của bài 11, 12 Nội dung kiến thức cơ bản của bài 11, 12. -GV: tài liệu. bảng phụ - HS: tài liệu ụn tập HĐ GQVĐ 34 34 Kiểm tra HKII Biết được cỏc nội dung của bài 9, 10, 11, 12 -Nội dung kiến thức cơ bản của bài 9, 10, 11, 12. Viết bài 35 35 36 36 37 37 Tuần tổng kết TTCM GVBM

File đính kèm:

  • docke_hoach_giang_day_cong_nghe_lop_9_ban_hay.doc
Giáo án liên quan