Kiểm tra 1 tiết khối 10 môn Vật lý

Câu 1(3 điểm): Một xilanh chứa 120cm3 khí ở áp suất 2,0.105Pa. Pít-tông nén khí trong xilanh xuống còn 80cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

Câu 2(2 điểm): Một bình chứa lượng khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 2bar. ( 1bar = 105Pa ). Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng lên gấp đôi?

Câu 3(2 điểm): Tính áp suất của một lượng khí ở 300C, biết áp suất ở 00C là 1,2.105 Pa và thể tích khí không đổi.

Câu 4(3 điểm): Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 50cm3 khí hidro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C ).

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết khối 10 môn Vật lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐI 10 Họ và tên: . Lớp: . ĐỀ BÀI: Câu 1(3 điểm): Một xilanh chứa 120cm3 khí ở áp suất 2,0.105Pa. Pít-tông nén khí trong xilanh xuống còn 80cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi. Câu 2(2 điểm): Một bình chứa lượng khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 2bar. ( 1bar = 105Pa ). Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng lên gấp đôi? Câu 3(2 điểm): Tính áp suất của một lượng khí ở 300C, biết áp suất ở 00C là 1,2.105 Pa và thể tích khí không đổi. Câu 4(3 điểm): Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 50cm3 khí hidro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C ). BÀI LÀM: .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

File đính kèm:

  • docKiemTra1T.doc