Kiểm tra học kỳ 1 năm học (2012-2013) môn công nghệ 9

 1. Mục tiêu:

 - Kiểm tra kiến thức về kỹ thuật nhân giống cây ăn quả; Kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây ăn quả.

 - Đánh giá kết quả học tập của Hs.

2. Hỡnh thức đề kiểm tra: 50% lý thuyết + 50% thực hành

3.Ma trận đề kiểm tra:

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3531 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ 1 năm học (2012-2013) môn công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC (2012-2013) MễN CễNG NGHỆ 9 1. Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức về kỹ thuật nhân giống cây ăn quả; Kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây ăn quả. - Đánh giá kết quả học tập của Hs. 2. Hỡnh thức đề kiểm tra: 50% lý thuyết + 50% thực hành 3.Ma trận đề kiểm tra: CẤP ĐỘ CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THễNG HIỂU VẬN DỤNG CỘNG Thấp Cao 1. Vai trũ, vị trớ của nghề trồng cõy ăn quả Biết được vai trũ, vị trớ của nghề trồng cõy ăn quả. Hiểu rừ cỏc yờu cầu của nghề đối với người lao động Số cõu Số điểm Tỉ lệ % 1 (C1) 1 10% 1 (C2) 1 10% 2 2 20% 2. Kỹ thuật trồng và chăm súc cõy ăn quả. Biết được tỏc dụng của việc bún phõn thỳc cho cõy ăn quả. Hiểu được thời gian tốt nhất để bún phõn thỳc cho cõy ăn quả đạt hiệu quả cao. Hiểu được cỏch bún phõn thỳc cho cõy ăn quả Số cõu Số điểm Tỉ lệ % 1(C3a ), 1 10% 2(C3b),(C3c) 2 20% 3 3 30% 3. Thực hành chiết, ghộp cành cõy ăn quả. Biết được quy trỡnh ghộp cành cõy ăn quả Nhớ quy trỡnh chiết cành cõy ăn quả Số cõu Số điểm Tỉ lệ % 1(C5) 3 30% 1(C4) 2 20% 2 5 50% Tổng số cõu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3 5 50% 3 3 30% 1 2 20% 7 10 100% 2. Đề THI A/ Lý thuyết: (5đ) Cõu 1 ( 1đ): Nghề trồng cõy ăn quả cú vai trũ , vị trớ như thế nào đối với đời sống con người và xó hội? Cõu 2 (1đ): Nờu cỏc yờu cầu đối với người làm nghề trồng cõy ăn quả? Cõu 3 (3đ) : Vỡ sao cần phải bún phõn thỳc cho cõy ăn quả? Bún phõn thỳc cho cõy ăn quả vào thời kỳ nào ? Tại sao lại bún vào rónh hoặc hố theo hỡnh chiếu của tỏn cõy B/ Thực hành: (5 đ) Cõu 4: (2đ ) Nờu qui trỡnh chiết cành ? Cõu 5: (3đ) Em hóy cho cỏc bước ghộp cành? Cú những phương phỏp ghộp nào? 5.Đỏp ỏn và biểu điểm: Cõu 1 (1đ) Nờu được: - Vai trũ: Cung cấp cỏc loại quả cho người tiờu dựng, nguyờn liệu cho ngành cụng nghiệp chế biến quả và xuất khẩu. (0,5đ) - Nghề trồng cõy ăn quả cú một vị trớ quan trọng trong đời sống xó hội, gúp phần phỏt triển kinh tế nõng cao đời sống của nhõn dõn. (0,25) - Ngoài ra, trồng cõy ăn quả cũn gúp phần làm sạch khụng khớ, giảm tiếng ồn, chống súi mũn và gúp phần làm đẹp cảnh quan mụi trường. (0,25đ) Cõu 2 (1đ) :Yờu cầu của nghề đối với người lao động. - Phải cú tri thức về khoa học sinh học, hoỏ học, kĩ thuật nụng nghiệp. (0,5đ) Phải cú lũng yờu nghề, yờu thiờn nhiờn, cần cự, chịu khú, năng động, sỏng tạo, Phải cú sức khoẻ tốt. (0,5đ) Cõu3 (3đ)Nờu được: Cần phải bún phõn thỳc cho cõy ăn quả để cung cấp thờm chất dinh dưỡng cho cõy phỏt triển. (1đ) Bún phõn thỳc: vào hai thời kỡ: - Vào lỳc trước khi cõy ra hoa hoặc đó hoa. - Vào thời kỡ sau khi thu hoạch quả. (1đ) -Bún phõn vào rónh hoặc hố theo hỡnh chiếu của mộp tỏn cõy, sõu 15 - 20 cm, rộng 20 -30 cm và lấp đất kớn. Vỡ căn cứ vào đặc điểm thực vật của cõy ăn quả : bộ rễ phỏt triển, rễ con tập trung chủ yếu ở lớp đất mặt ăn rộng theo hỡnh chiếu của mộp tỏn cõy, do đú bún phõn như vậy giỳp cõy hỳt được chất dinh dưỡng nhanh hơn, cú hiệu quả hơn 1đ Cõu 4 (2đ): 4 bước. Bước 1: Chọn cành chiết: Chọn cành mập, cú đường kớnh 0,5 – 1,5 cm khụng sõu bệnh. (0,5đ ) Bước 2: Khoanh vỏ :Dựng dao sắc khoanh vỏ cành ở vị trớ cỏch chạc cành từ 10 – 15 cm, độ dài phần khoanh từ 1,5 – 2,5 cm, búc hết lớp vỏ phần khoanh, cạo sạch lớp vỏ trăng sỏt phần gỗ. (0,5đ ) Bước3: Trộn hỗn hợp bú bầu:Trộn 2/3 đất + 1/3 mựn chất kớch thớch ra rễ (nếu cú) làm ẩm tới 70% độ ẩm bóo hoà. (0,5đ ) Bước 4 Bú bầu: Đường kớnh 6 – 8 cm, dài 10 – 12 cm (0,5đ ) Cõu 5: (3đ) * Cỏc bước ghộp cành: B1: Chọn vị trớ ghộp và tạo miệng ghộp. (0,5đ ) B2: Cắt mắt ghộp. (0,5đ ) B3: Ghộp mắt. (0,5đ ) B4: Kiểm tra sau khi ghộp. (0,5đ ) * Cỏc phương phỏp ghộp: - Ghộp cành: Ghộp ỏp, ghộp chẻ bờn, ghộp nờm. (0,5đ ) - Ghộp mắt: Ghộp cửa sổ, ghộp chữ T, ghộp mắt nhỏ cú gỗ. (0,5đ ) 6. Rỳt kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docde kiem tra hk 1 cn 9.doc
Giáo án liên quan