Một số chức năng soạn thảo nâng cao

? Hiểu được ý nghĩa và nội dung của một số chức năng soạn thảo nâng cao

• Kỹ năng:

? Thực hiện thành thạo các thao tác:

– Tạo danh sch liệt k dạng số v kí hiệu

– Định dạng cột văn bản

– Tạo chữ ci lớn đầu đoạn văn bản.

– Sao chp định dạng

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số chức năng soạn thảo nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu trong bảng sau theo nhóm trường, nếu cùng trường thì điểm giảm dần, sau đó kẻ đường biên, đường lưới cho bảng?MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢONÂNG CAOTạo danh sách liệt kê dạng số và kí hiệuĐịnh dạng cột văn bảnTạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản.Sao chép định dạngMỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa và nội dung của một số chức năng soạn thảo nâng caoKỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác:1. Tạo danh sách liệt kê dạng số và kí hiệu:Hãy quan sát hai danh sách dưới đây được trình bày dưới dạng liệt kê và đưa ra nhận xét về cách liệt kê?a.b.- Danh sách a. liệt kê dạng số thứ tự- Danh sách b. liệt kê dạng kí hiệu?1 Nhận xét về cách liệt kê ở danh sách a. và b.Ta cĩ thể nhập xong văn bản rồi mới thực hiện các thao tác định dạng kiểu danh sách, bằng cách chọn đoạn văn bản vừa nhập rồi sử dụng một trong hai cách sau:Cách 1: Nháy Format  Bullets and Numbering để mở hộp thoại Bullets and Numbering .- Mở thẻ tương ứng (Bulleted hoặc Numbered) rồi chọn kiểu- Nháy Customize để thay đổi các kí hiệu hay một số thơng số định dạng + Bullets position Indent at: Khoảng cách từ lề trang đến vị trí của kí hiệu hay số.+ Text position Tab space after: Khoảng cách từ lề trang đến kí tự đầu tiên của đoạn văn- Number format: - Number style: - Number position: - Text position: - Start at: - Aligned at: - Indent at: Hãy tìm hiểu chức năng của các thơng số trong hộp thoại sau:?2Cách 2: Sử dụng các nút lệnh Bullets hoặc Numbering trên thanh cơng cụ định dạng. Để huỷ bỏ việc định dạng kiểu danh sách nào, chỉ cần chọn phần văn bản đĩ rồi kích vào các nút tương ứng trong cách 2- Chọn phần văn bản cần chia cột- Nháy Format Columns 2. Định dạng cột:+ Presets: Chọn kiểu cần chia+ Number of columns: Chọn số cột cần chia+ Width and spacing: Thay đổi các kích thước và khoảng cách giữa các cột+ Line between: đánh dấu vào ô này để kẻ đường phân cách giữa các cột3. Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản.- Đặt con trỏ văn bản đứng trong đoạn văn bản- Nháy Format Drop cap+ Position: Chọn vị trí của ký tự phóng lớn so với văn bản+ Line to Drop: Chọn số hàng thả xuống+ Distance from text: Chọn khoảng cách từ ký tự phóng lớn tới văn bản+ Nháy OK - Chọn phần văn bản cần sao chép định dạng.- Nháy nút lệnh Format Painter 4. Sao chép định dạng- Kéo thả chuột (hoặc nháy chuột) trên đoạn văn bản cần định dạng. Xin Chân Thành Cảm Ơn Quí Thầy Cơ!BÀI HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptmot so chuc nang soan thao nang cao.ppt