Phân phối chương trình Mĩ thuật THCS

Vẽ trang trí Chép họa tiết trang trí dân tộc

Thường thức Mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại

Vẽ Theo mẫu Sơ lược về Luật Xa gần

Vẽ theo mẫu Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1)

Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2)

Vẽ tranh Cách vẽ tranh

Đề tài học tập (tiết 1)

Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2)

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình Mĩ thuật THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MĨ THUẬT THCS ( Thực hiện từ năm học 2011-2012 và theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT) LỚP 6 Cả năm : 37 tuần ( 35 tiết) Học kì I : 19 tuần ( 18 tiết) Học kì II : 18 tuần ( 17 tiết) Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú HỌC KÌ I 1 1 1 Vẽ trang trí Chép họa tiết trang trí dân tộc 2 2 2 Thường thức Mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại 3 3 3 Vẽ Theo mẫu Sơ lược về Luật Xa gần 4 4 4 Vẽ theo mẫu Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1) Tích hợp lý thuyết Vẽ Theo mẫu vào bài thực hành 5 5 5 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2) 6 6 6 Vẽ tranh Cách vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 1) Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành 7 7 7 Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2) 8 8 8 Vẽ trang trí Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí 9 9 9 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010 - 1225) 10 10 10 Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý 11 11 11 Vẽ trang trí Màu sắc 12 12 12 Vẽ trang trí Màu sắc trong trang trí 13 13 13 Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 1) 14 14 14 Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 2) Kiểm tra 1 tiết 15 15 15 Vẽ Trang trí Trang trí đường diềm 16 16 16 Vẽ theo mẫu Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (tiết 1) 17 17 17 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (tiết 2) 18 18 18 Vẽ Trang trí Trang trí hình vuông KiÓm tra hoc k× I HỌC KÌ II 19 19 19 Thường thức mỹ thuật Tranh dân gian Việt Nam 20 20 20 Thường thức mỹ thuật Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam 21 21 21 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1) 22 22 22 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2) 23 23 23 Vẽ tranh Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1) 24 24 24 Vẽ tranh Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2) 25 25 25 Vẽ Trang trí Kẻ chữ in hoa nét đều bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí, không yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ chữ. 26 26 26 Vẽ Trang trí Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm 27 27 27 Vẽ tranh Đề tài Mẹ của em Kiểm tra 1 tiết 28 28 28 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1) 29 29 29 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2) 30 30 30 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại 31 31 31 Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi Lập, La Mã thời kỳ cổ đại 32 32 32 Vẽ Trang trí Trang trí chiếc khăn để lọ hoa 33 33 33 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em KiÓm tra häc kú 34 34 34 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em KiÓm tra hoc kú 35 35 35 Trưng bày kết quả học tập trong năm học LỚP 7 Cả năm : 37 tuần ( 35 tiết) Học kì I : 19 tuần ( 18 tiết) Học kì II: 18 tuần (17 tiết) Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú HỌC KÌ I 1 1 1 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400) 2 2 2 Thường thức mỹ thuật Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400) 3 3 3 Vẽ theo mẫu Cái cốc và quả 4 4 4 Vẽ Trang trí Tạo họa tiết trang trí 5 5 5 Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 1) 6 6 6 Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 2) 7 7 7 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí lọ hoa 8 8 8 Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (tiết 1) Vẽ tĩnh vật màu 9 9 9 Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (tiết 2) 10 10 10 Vẽ Trang trí Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật Kiểm tra 1 tiết 11 11 11 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1) 12 12 12 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2) 13 13 13 Vẽ Theo mẫu Ấm tích và cái bát (tiết 1) 14 14 14 Vẽ Theo mẫu Ấm tích và cái bát (tiết 2) 15 15 15 Vẽ Trang trí Chữ trang trí 16 16 16 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 1) KiÓm tra hoc kú 17 17 17 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 2) KiÓm tra hoc kú 18 18 18 Vẽ Trang trí Trang trí bìa lịch treo tường HỌC KÌ II 19 19 19 Vẽ Theo mẫu Ký họa 20 20 20 Vẽ Theo mẫu Ký họa ngoài trời 21 21 21 Thường thức mỹ thuật Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 22 22 22 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 23 23 23 Vẽ Trang trí Trang trí đĩa tròn 24 24 24 Vẽ Theo mẫu Lọ, hoa và quả (tiết 1) 25 25 25 Vẽ Theo mẫu Lọ, hoa và quả (tiết 2) 26 26 26 Thường thức mỹ thuật Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng 27 27 27 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng 28 28 28 Vẽ Trang trí Trang trí đầu báo tường Kiểm tra 1 tiết 29 29 29 Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông 30 30 30 Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông 31 31 31 Vẽ Trang trí Trang trí tự do 32 32 32 Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1) KiÓm tra häc kú 33 33 33 Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2) KiÓm tra häc kú 34 34 34 Vẽ tranh Đề tài Hoạt động trong những ngày hè 35 35 35. Trưng bày kết quả học tập LỚP 8 Cả năm : 37 tuần ( 35 tiết) Học kì I : 19 tuần (18 tiết) Học kì II : 18 tuần (17 tiết) Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú HỌC KÌ I 1 1 1 Vẽ Trang trí Trang trí quạt giấy 2 2 2 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII) 3 3 3 Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê 4 4 4 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 5 5 5 Vẽ Trang trí Trình bày khẩu hiệu 6 6 6 Vẽ theo mẫu Lọ và quả (tiết 1) Vẽ tĩnh vật màu 7 7 7 Vẽ theo mẫu Lọ và quả (tiết 2) 8 8 8 Vẽ tranh Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 9 9 9 Vẽ tranh Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam Kiểm tra 1 tiết 10 10 10 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 11 11 11 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 12 12 12 Vẽ Trang trí Trình bày bìa sách 13 13 13 Vẽ Trang trí Trình bày bìa sách 14 14 14 Vẽ tranh Đề tài Gia đình (tiết 1) 15 15 15 Vẽ tranh Đề tài Gia đình (tiết 2) 16 16 16 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1) KiÓm tra häc kú 17 17 17 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2) KiÓm tra hock kú 18 18 18 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em (tiết 1) HỌC KÌ II 19 19 19 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em (tiết 2) 20 20 20 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung (tiết 1) 21 21 21 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung (tiết 2) 22 22 22 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX 23 23 23 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng 24 24 24 Vẽ Trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 1) 25 25 25 Vẽ Trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 2) 26 26 26 Vẽ Trang trí Trang trí lều trại Kiểm tra 1 tiết 27 27 27 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 1) 28 28 28 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 2) 29 29 29 Vẽ Tranh Minh họa truyện cổ tích (tiết 1) 30 30 30 Vẽ Tranh Minh họa truyện cổ tích (tiết 2) 31 31 31 Vẽ theo mẫu Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 1) 32 32 32 Vẽ theo mẫu Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2) 33 33 33 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 1) KiÓm tra häc kú 34 34 34 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 2) KiÓm tra häc kú 35 35 35 Trưng bày kết quả học tập LỚP 9 Cả năm : 19 tuần (18 tiết) Học kì I : 19 tuần (18 tiết) Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú HỌC KÌ I 1 1 1 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945) 2 2 2 Vẽ Theo mẫu Tĩnh vật (tiết 1) Vẽ màu 3 3 3 Vẽ Theo mẫu Tĩnh vật (tiết 2) 4 4 4 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí túi xách 5 5 5 Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 1) 6 6 6 Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 2) 7 7 7 Thường thức mỹ thuật Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam 8 8 8 Vẽ Trang trí Tập phóng tranh ảnh (tiết 1) 9 9 9 Vẽ Trang trí Tập phóng tranh ảnh (tiết 2) Kiểm tra 1 tiết 10 10 10 Vẽ tranh Đề tài Lễ hội (tiết 1) 11 11 11 Vẽ tranh Đề tài Lễ hội (tiết 2) 12 12 12 Vẽ Trang trí Trang trí hội trường 13 13 13 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở VN 14 14 14 Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng người 15 15 15 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 1) 16 16 16 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 2) 17 17 17 Thương thức mỹ thuật Sơ lược về một số nền mỹ thuật Châu Á 18 18 18 Vẽ tranh Đề tài tự chọn KiÓm tra häc kú

File đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_mi_thuat_thcs.doc
Giáo án liên quan