Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 10 chương trình chuẩn

Chuyển động cơ

Chuyển động thẳng đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập

Sự rơi tự do

Chuyển động tròn đều

Tính tương đối của chuyển động

Bài tập

Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tư do. Xác định gia tốc rơi tự do

Kiểm tra 1 tiết

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 10 chương trình chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân phối chương trình môn vật lý lớp 10 Chương trình chuẩn Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/ tuần = 70 tiết. Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết. Tiết Tên bài giảng Ghi chú Phần I: Cơ học Chương I. Động học chất điểm 1 Chuyển động cơ 2 Chuyển động thẳng đều 3, 4 Chuyển động thẳng biến đổi đều 5 Bài tập 6,7 Sự rơi tự do 8,9 Chuyển động tròn đều 10 Tính tương đối của chuyển động 11 Bài tập 12 Sai số của phép đo các đại lượng vật lý 13, 14 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tư do. Xác định gia tốc rơi tự do 15 Kiểm tra 1 tiết Chương II. Động lực học chất điểm 16 Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 17,18 Ba định luật Niu – tơn 19 Bài tập 20 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn 21 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 22 Lực ma sát 23 Lực hướng tâm 24 Bài tập 25 Bài toán về chuyển động ném ngang 26,27 Thực hành: Đo hệ số ma sát Chương III. cân bằng và chuyển động của vật rắn 28,29 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 30 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực 31 Cân bằng của một vật chịu t/d của ba lực song song. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 32 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế 33, 34 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay cố định 35 Ngẫu lực 36 Bài tập 37 Kiểm tra học kỳ I Phân phối chương trình môn vật lý lớp 10 Chương trình chuẩn Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết. Tiết Tên bài giảng Ghi chú Chương IV. Các định luật bảo toàn 38,39 Động lượng định luật bảo toàn động lượng 40,41 Công và công suất 42 Bài tập 43 Động năng 44,45 Thế năng 46 Cơ năng 47 Bài tập Phần II: nhiệt học Chương V: Chất khí 48 Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí 49 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi lơ - Ma ri ốt 50 Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ 51,52 Phương trình trạng thái của khí lý tưởng 53 Bài tập 54 Kiểm tra 1 tiết Chương VI: Cơ sở của nhiệt động lực học 55 Nội năng và sự biến đổi nội năng 56,57 Các nguyên lý của nhiệt động lực học 58 Bài tập Chương VII: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 59 Chất rắn kết tinh. Chất vô định hình 60 Biến dạng cơ của vật rắn 61 Sự nở vì nhiệt của vật rắn 62,63 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 64,65 Sự chuyển thể của các chất 66 Độ ẩm của không khí 67 Bài tập 68,69 Thực hành: Đo hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng 70 Kiểm tra học kỳ II

File đính kèm:

  • docPhan phoi chuong trinh VL 10 co ban.doc