Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 10 - Trường THPT Dương Đình Nghệ

Bài 1: Chuyển động cơ

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 5: Chuyển động tròn đều

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động

Bài tập

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tư do. Xác định gia tốc rơi tự do

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 10 - Trường THPT Dương Đình Nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/ tuần = 70 tiết. Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết. Tiết Tên bài giảng Nội dung giảm tải PHẦN I: CƠ HỌC Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1 Bài 1: Chuyển động cơ Bài tập 9 trang 11 SGK.(Không yêu cầu HS làm) 2 Bài 2: Chuyển động thẳng đều 3, 4 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Mục II.3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều. (Chỉ cần nêu công thức (3.3) và kết luận). 5 Bài tập 6 Bài 4: Sự rơi tự do 7,8 Bài 5: Chuyển động tròn đều -Mục III.1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều.( Chỉ cần nêu kết luận về hướng của vectơ gia tốc). - Bài tập 12 trang 34 SGK.( Không yêu cầu HS phải làm). 9 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động 10 Bài tập 11 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý 12,13 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tư do. Xác định gia tốc rơi tự do 14 Kiểm tra 1 tiết Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 15 Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm Bài tập 9 trang 58 SGK.( Không yêu cầu HS phải làm). 16,17 Bài 10: Ba định luật Niu – tơn 18 Bài tập 19 Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn 20 Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc 21 Bài 13: Lực ma sát -Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ.( Đọc thêm). - Câu hỏi 3 trang 78 SGK. Bài tập 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79 SGK.( Không yêu cầu HS phải làm). 22 Bài 14: Lực hướng tâm -Mục II. Chuyển động li tâm. (Đọc thêm). -Câu hỏi 3 trang 82 SGK. (Không yêu cầu HS phải trả lời). - Bài tập 4 trang 82 và bài tập 7 trang 83 SGK.( Không yêu cầu HS phải làm). 23 Bài tập 24 Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang 25,26 Bài 16: Thực hành: Đo hệ số ma sát Chương III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 27,28 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 29 Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực 30 Bài 19: Cân bằng của một vật chịu t/d của ba lực song song. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều -Mục I.1. Thí nghiệm. (Không dạy). - Bài tập 5 trang 106 SGK.( Không yêu cầu HS phải làm). 31 Bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế 32, 33 Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay cố định -Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay. (Đọc thêm). - Câu hỏi 4 trang 114 SGK. Bài tập 10 trang 115 SGK.( Không yêu cầu HS phải làm.) 34 Bài 22: Ngẫu lực 35 Bài tập 36 Kiểm tra học kỳ I PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết. Tiết Tên bài giảng Nội dung giảm tải Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 37,38 Bài 23: Động lượng định luật bảo toàn động lượng 39,40 Bài 24: Công và công suất 41 Bài tập 42 Bài 25: Động năng Mục II. Công thức tính động năng.( Chỉ cần nêu công thức và kết luận). 43,44 Bài 26: Thế năng Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công.( Đọc thêm). 45 Bài 27: Cơ năng Mục I.2. Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.(Chỉ cần nêu công thức (27.5) và kết luận). 46 Bài tập PHẦN II: NHIỆT HỌC Chương V: CHẤT KHÍ 47 Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí 48 Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi lơ - Ma ri ốt 49 Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ 50 Bài tập 51,52 Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng 53 Bài tập 54 Kiểm tra 1 tiết Chương VI: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 55 Bài 32: Nội năng và sự biến đổi nội năng 56,57 Bài 33: Các nguyên lý của nhiệt động lực học Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.( Đọc thêm). 58 Bài tập Chương VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ 59 Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất vô định hình 60 Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn 61,62 Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 63 Bài tập 64,65 Bài 38: Sự chuyển thể của các chất 66 Bài 39: Độ ẩm của không khí 67 Bài tập 68,69 Bài 40: Thực hành: Đo hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng 70 Kiểm tra học kỳ II

File đính kèm:

  • docphan phoi ct vl 10 cb 2011.doc