Giáo án môn Vật lý 10 - Tiết 28: Bài tập

I. MỤC TIÊU: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh:

1. Kiến thức:

- Lực đàn hồi: Nguyên nhân xuất hiện, tác dụng, phương, chiều và độ lớn.

- Lực ma sát: Các loại ma sát, nguyên nhân xuất hiện, vai trò và tác dụng. Phương, chiều và độ lớn.

2. Kĩ năng:

- Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng làm bài tập.

II. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1:

 

doc6 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1037 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 10 - Tiết 28: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 28. Bài tập I. Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: 1. Kiến thức: - Lực đàn hồi: Nguyên nhân xuất hiện, tác dụng, phương, chiều và độ lớn. - Lực ma sát: Các loại ma sát, nguyên nhân xuất hiện, vai trò và tác dụng. Phương, chiều và độ lớn. 2. Kĩ năng: - Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng làm bài tập. II. Tổ chức và phương pháp dạy học: 1. Hoạt động 1: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích, ghi tóm tắt nội dung BT2 tr 88 SGK và giải. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + Fdh = k. + P = mg. + Fđh = P . Suy ra: m = . 2. Hoạt động 2: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích, ghi tóm tắt nội dung BT4 tr 88 SGK và giải. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + m1g = k. + m2g = k. Suy ra: l0 và k. 3. Hoạt động 3: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích, ghi tóm tắt nội dung BT4 tr 93 SGK và giải. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + a = - . + - v02 = 2aS. Suy ra S. 4. Hoạt động 4: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích, ghi tóm tắt nội dung BT5 tr 93 SGK và giải. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + a = . + S = at2/2. 5. Hoạt động 5: Củng cố và hướng dẫn: - Lực đàn hồi. - Lực ma sát. Tiết 35. Bài tập I. Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: 1. Kiến thức: - Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính. - Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. - Phương pháp động lực học. - Bài toán về hệ vật. 2. Kĩ năng: - Vận dụng phương pháp động lực học để giải bài toán về hệ vật. II. Tổ chức và phương pháp dạy học: 1. Hoạt động 1: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Nhớ lại phương pháp giải bài toán thuận và bài toán ngược. + Hướng dẫn học sinh nhớ lại phương pháp giải bài toán thuận và bài toán ngược. + Xác định chuyển động khi biết lực tác dụng lên vật. + Biết rõ chuyển động cần xác định các lực tác dụng lên vật. 2. Hoạt động 2: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tập 2 tr 109 SGK. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + Phân tích các lực td lên các vật + Viết phương trình cđ cho các vật. + Suy ra các đại lượng cần tìm. 3. Hoạt động 3: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tập 2 tr 109 SGK. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + Phân tích các lực td lên các vật + Viết phương trình cđ cho các vật. + Suy ra các đại lượng cần tìm. 4. Hoạt động 4: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Nhớ lại phương pháp động lực học và vận dụng. + Hướng dẫn học sinh nhớ nội dung và phương pháp động lực học. Tiết 39. Bài tập I. Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: 1. Kiến thức: - Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. - Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. 2. Kĩ năng: - Vận dụng đặc điểm về giá đồng quy để xác định giá của phản lực. - Vận dụng được phương pháp cộng véc tơ hoặc phương pháp hình chiếu để giải các bài toán. II. Tổ chức và phương pháp dạy học: 1. Hoạt động 1: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, nhớ lại điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực, ba lực không song2. + HD học sinh nhớ lại điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực, ba lực không song2. + F1 = - F2. + F1+ F2 + F3 = 0. Suy ra ba lực đồng phẳng, đồng quy. 2. Hoạt động 2: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tập 2 tr 126 SGK. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + Quả cầu chịu tác dụng của các lực: P, N, T. + Điều kiện cân bằng: P + T + N = 0 3. Hoạt động 3: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tập 3 tr 126 SGK. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + Khi treo bằng một sợi dây: mg = T > Tmax. + P + T1 + T2 = 0. 4. Hoạt động 4: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Nắm vững nguyên nhân xuất hiện các lực tác dụng lên vật, biểu diễn chúng. + Viết biểu thức điều kiện cân bằng. + Sử dụng phương pháp hình chiếu. + Hướng dẫn học sinh nắm vững nguyên nhân xuất hiện các lực tác dụng lên vật, biểu diễn chúng. Viết biểu thức điều kiện cân bằng. Sử dụng phương pháp hình chiếu. Tiết 42. Bài tập I. Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: 1. Kiến thức: - Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song. - Mô men lực. Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. 2. Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức cơ bản về quy tắc hợp lực song song cùng chiều, điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song, khái niệm mô men lực và điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định để giải toán. II. Tổ chức và phương pháp dạy học: 1. Hoạt động 1: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Nhớ lại quy tắc hợp lực song song. + Nhớ lại điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song. + Nhớ lại khái niệm mô men lực. + Nhớ lại điều kiện cân bằng... + Hướng dẫn học sinh nhớ lại những kiến thức cơ bản về quy tắc hợp lực song song, điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song, khái niệm mô men lực và điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. 2. Hoạt động 2: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tập 3 tr 131 SGK. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + F = F1 + F2. + ; d1 + d2 = d. 3. Hoạt động 3: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tập 4 tr 136 SGK. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + MN/O = MF/O. + Xác định cánh tay đòn của các lực đó. Suy ra đại lượng cần tìm. 4. Hoạt động 4: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Điều kiện cân bằng ... + Mô men lực. + Hướng dẫn học sinh nhắc lại những kiến thức cơ bản. Tiết 48. Bài tập I. Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: 1. Kiến thức: - Định luật bảo toàn động lượng. - Chuyển động bằng phản lực. - Khái niệm công và công suất. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng vận đụng định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán về chuyển động bằng phản lực. - Vận dụng công thức công và công suất để giải bài tập. II. Tổ chức và phương pháp dạy học: 1. Hoạt động 1: Ôn tập lại kiến thức cơ bản. HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Nhớ lại ND định luật bảo toàn động lượng. + Nhớ lại khái niệm công và công suất. + Hướng dẫn học sinh nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học về định luật bảo toàn động lượng, khái niệm công và công suất. + Hệ kín: Tổng động lượng của hệ được bảo toàn. + A = Fscos. + P = = Fvcos 2. Hoạt động 2: Bài tập 5 tr 148 SGK. HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tóan. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + P = m (-v - v) = - 2mv. + Ft = P . Suy ra F. 3. Hoạt động 3: Bài tập 6 tr 148 SGK. HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tóan. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + m1v = m1v' + 3m2v' + m1 = 3m2. Suy ra v'. 4. Hoạt động 4: Bài tập 4 tr 159 SGK. HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tóan. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + A = P. gt = mg2t. + P = . Tiết 53. Bài tập I. Mục tiêu: Qua tiết học rèn luyện cho học sinh: 1. Kiến thức: - Động năng. Định lí động năng. - Thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi. - Định luật bảo toàn cơ năng. 2. Kĩ năng: - Vận dụng định lí động năng, định luật bảo toàn cơ năng để giải bài tập. II. Tổ chức và phương pháp dạy học: 1. Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức cơ bản: HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Nhớ lại khái niệm động năng, định lí động năng, khái niệm thế năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, định luật bảo toàn cơ năng. + Hướng dẫn học sinh nhớ lại kiến thức cơ bản về động năng, định lí động năng, thế năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, định luật bảo toàn cơ năng. + Wđ = . + Wđ = A. + Wt = mgh. + Wđh = . + W = const. 2. Hoạt động 2: Bài tập 3 tr 163 SGK. HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tóan. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + . Suy ra F. 3. Hoạt động 3: Bài tập 3 tr 177 SGK HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tóan. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + v = + vmax = 4. Hoạt động 4: Bài tập 4 tr 177 SGK. HĐ của học sinh Hoạt động của thầy Kiến thức trọng tâm + Suy nghĩ, phân tích nội dung, ghi tóm tắt và giải bài tóan. + Hướng dẫn học sinh phân tích nội dung và tiến trình giải bài toán. + v = 10 m/s. + = mgh.

File đính kèm:

  • docBai tap vat ly nang cao lop 10 Hoang Hoa Tham.doc