Phiếu học tập số 44 thuyết động học phân tử chất khí cấu tạo chất

Thế nào là lượng chất?

Mol là gì?

Số hạt có trong một mol chấ gọi là gì?

Như thế nào gọi là thể tích mol, kí hiệu, cho ví dụ?

Ở dktc thì đối với chất khí có thể tích là bao nhiêu?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu học tập số 44 thuyết động học phân tử chất khí cấu tạo chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên: Lớp: 10. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 44 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ CẤU TẠO CHẤT HĐ1: I. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT KHÍ. +. . . +. . . +. . . II. CẤU TRÚC CỦA CHẤT KHÍ . . Hãy cho biết chất khí có những tính chất nào ? Như vậy chất khí có cấu trú như thế nào? HĐ2: III. LƯỢNG CHẤT. MOL + Lượng chất:.. . . . + Mol:. . . Số AVÔGAĐRÔ NA = 6,02.1023mol-1 + Khối lượng mol:... . . + Thể tích mol:... . . Ở điều kiện chuẩn:. . . + Số mol: . . + Số phân tử: . . Thế nào là lượng chất? Mol là gì? Số hạt có trong một mol chấ gọi là gì? Như thế nào gọi là thể tích mol, kí hiệu, cho ví dụ? Ở dktc thì đối với chất khí có thể tích là bao nhiêu? Sô mol được tính như thế nào? Vậy trong m gam chất có bao nhiêu phân tử? HĐ3: IV. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CẤU TẠO CHẤT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Người ta quan niệm như thế nào về cấu trúc phân tử chất khí? Người ta nêu ra thuyết đó gaoị là gì ? có nội dung như thế nào? HĐ4: V. CẤU TẠO PHÂN TỬ CHẤT. . . . . . . . . . . . . . . . . Dựa trên thuyết động học phân tử hãy giải thích cấu trúc phân tử chất lỏng, rắn. HĐ5: BÀI TẬP: Học sinh làm các bài tập trong SGK. . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docPhieu hoc tap 44.doc
Giáo án liên quan