Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và phân phối chương trình dạy học cấp THCS môn Mỹ Thuật

* Cả năm: 37 tuần thực học, trong đó:

- Học kì I: Từ 22/08/2011 đến 30/12/2011 (gồm 19 tuần thực học, còn lại là thời gian tổ chức các hoạt động khác).

- Học kì II: Từ 03/01/2012 đến 22/5/2012 (gồm 18 tuần thực học, còn lại là thời gian tổ chức các hoạt động khác và nghỉ Tết 08 ngày). Ngày kết thúc năm học 25/5/2012.

* Các kì thi, kiểm tra:

 - Hội khoẻ Phù Đổng: từ tháng 11/2011.

 - Thi HSG quốc gia: 11,12/1/2012.

 - Thi HSG cấp tỉnh: tháng 4/2012.

 - Thi Tốt nghiệp THPT: 02,03,04/6/2012.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10: tháng 7/2012.

 - Các cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng, Casio: theo lịch của Bộ.

 - Kiểm tra, khảo sát chất lượng giữa kì vào cuối tháng 10/2011 và đầu tháng 3/2012. Thi hết học kì 1 từ 20-25/12/2011; thi hết học kì 2 lớp 12 từ 20-25/4/2012, các khối khác từ 10-15/5/2012.

 - Kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 11 toàn quốc vào tháng 12/2011.

 

doc12 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và phân phối chương trình dạy học cấp THCS môn Mỹ Thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THCS (Áp dụng từ năm học 2011-2012) MÔN: MĨ THUẬT Họ tên giáo viên: Trường: . Dạy các lớp: . (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Phần thứ nhất A. BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2011-2012 * Cả năm: 37 tuần thực học, trong đó: - Học kì I: Từ 22/08/2011 đến 30/12/2011 (gồm 19 tuần thực học, còn lại là thời gian tổ chức các hoạt động khác). - Học kì II: Từ 03/01/2012 đến 22/5/2012 (gồm 18 tuần thực học, còn lại là thời gian tổ chức các hoạt động khác và nghỉ Tết 08 ngày). Ngày kết thúc năm học 25/5/2012. * Các kì thi, kiểm tra: - Hội khoẻ Phù Đổng: từ tháng 11/2011. - Thi HSG quốc gia: 11,12/1/2012. - Thi HSG cấp tỉnh: tháng 4/2012. - Thi Tốt nghiệp THPT: 02,03,04/6/2012. - Thi tuyển sinh vào lớp 10: tháng 7/2012. - Các cuộc thi giải Toán, Tiếng Anh qua mạng, Casio: theo lịch của Bộ. - Kiểm tra, khảo sát chất lượng giữa kì vào cuối tháng 10/2011 và đầu tháng 3/2012. Thi hết học kì 1 từ 20-25/12/2011; thi hết học kì 2 lớp 12 từ 20-25/4/2012, các khối khác từ 10-15/5/2012. - Kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 11 toàn quốc vào tháng 12/2011. B. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH (TINH GIẢM) NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT - CẤP THCS (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. 2. Nguyên tắc Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: (1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục. (2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành.  (3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học. (4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục. 3. Nội dung điều chỉnh Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau: (1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. (2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. (3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. (4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý. (5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 4. Thời gian thực hiện Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn. Phần thứ hai NỘI DUNG CHI TIẾT TINH GIẢM VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC I. Lớp 6 Học kì I: 18 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 7 Học kì II: 17 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 24 Cả năm: 37 tuần x 01 tiết/ tuần (trừ tuần 19, 37) = 35 tiết Phân môn Vẽ theo mẫu GV xác định rõ yêu cầu về kiến thức kỹ năng của phân môn này ở lớp 6 là hướng dẫn học sinh nắm được khái niệm và biết cách tiến hành các bước của bài vẽ theo mẫu; xác định được độ đậm nhạt chính, có ý thức về xa gần của các vật mẫu khi thể hiện trên bài vẽ. Mẫu vẽ trong SGK chỉ là gợi ý, trong những điều kiện cụ thể, giáo viên có thể sử dụng các mẫu vẽ như gợi ý của SKG và có thể linh hoạt sử dụng các mẫu có hình dáng tương tự về hình khối, đảm bảo các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng. Mỗi bài Vẽ Theo mẫu được thực hiện trong 2 tiết ở hai tuần kế tiếp nhau. Phân môn Vẽ tranh Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành cụ thể, giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Học tập, Bộ đội, Ngày tết và mùa xuân, Quê hương em. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài này được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Vẽ tranh đề tài Mẹ của em được thực hiện trong 1 tiết. Phân môn Thường thức mỹ thuật Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau: Học kì I: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 1. Vẽ trang trí: Chép họa tiết trang trí dân tộc 01 2. Thường thức Mỹ thuật: Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại 01 3. Vẽ Theo mẫu: Sơ lược về Luật Xa gần 01 4. Vẽ theo mẫu: Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1) 01 - Tích hợp lý thuyết Vẽ Theo mẫu vào bài thực hành 5. Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2) 01 6. Vẽ tranh: Cách vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 1) 01 - Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành 7. Vẽ tranh: Đề tài học tập (tiết 2) (kiểm tra 1 tiết) 01 8. Vẽ trang trí: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí 01 9. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010 - 1225) 01 10. Thường thức mỹ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý 01 11. Vẽ trang trí: Màu sắc 01 12. Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí 01 13. Vẽ tranh: Đề tài Bộ đội (tiết 1) 01 14. Vẽ tranh: Đề tài Bộ đội (tiết 2) 01 15. Vẽ Trang trí: Trang trí đường diềm 01 16. Vẽ theo mẫu: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (tiết 1) 01 17. Vẽ theo mẫu: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (tiết 2) 01 18. Vẽ Trang trí: Trang trí hình vuông (Kiểm tra học kỳ) 01 (Hoạt động ngoại khoá) Học kì II: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 19. Thường thức mỹ thuật: Tranh dân gian Việt Nam 01 20. Thường thức mỹ thuật: Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam 01 21. Vẽ Theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1) 01 22. Vẽ Theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2) 01 23. Vẽ tranh: Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1) 01 24. Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2) (kiểm tra 1 tiết) 01 25. Vẽ Trang trí: Kẻ chữ in hoa nét đều 01 Hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí, không yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ chữ. 26. Vẽ Trang trí: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm 01 27. Vẽ tranh: Đề tài Mẹ của em 01 28. Vẽ Theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1) 01 29. Vẽ Theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2) 01 30. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại 01 31. Thường thức mỹ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ cổ đại 01 32. Vẽ Trang trí: Trang trí chiếc khăn để lọ hoa 01 33. Vẽ tranh: Đề tài Quê hương em 01 34. Vẽ tranh: Đề tài Quê hương em (Kiểm tra học kỳ) 01 35. Trưng bày kết quả học tập trong năm học 01 (Hoạt động ngoại khoá) ==================================================================================== II. Lớp 7 Học kì I: 18 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 9 Học kì II: 17 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 23 Cả năm: 37 tuần x 01 tiết/ tuần (trừ tuần 19, 37) = 35 tiết Phân môn Vẽ theo mẫu Bài 11 trong sách giáo khoa chỉ yêu cầu vẽ hình của tập hợp mẫu, bao gồm: lọ, hoa và quả. Bài 12 trong sách giáo khoa là bài vẽ màu trên cơ sở vẽ hình của bài 11. Giáo viên linh hoạt sử dụng các mẫu vật sẵn có ở địa phương có cấu trúc, hình dáng gần với mẫu gợi ý trong SGK. Các bài ký họa yêu cầu thực hiện theo Chuẩn kiến thức kỹ năng đã đặt ra. Trong quá trình dạy học, giáo viên có thể tích hợp lý thuyết vào các bài thực hành. GV chuẩn bị minh họa các bài ký họa phù hợp với cách nhìn, cách vẽ và khả năng của học sinh. Minh họa trong sách giáo khoa chỉ để tham khảo thêm. Bài Vẽ theo mẫu cốc và quả được thực hiện trong 1 tiết. Còn lại các bài Vẽ theo mẫu đều được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Phân môn Vẽ tranh Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Tranh phong cảnh, Cuộc sống quanh em, An toàn giao thông, Trò chơi dân gian và một bài đề tài tự chọn. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Phân môn Thường thức mỹ thuật Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau: Học kì I: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 1. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400) 01 2. Thường thức Mỹ thuật: Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400) 01 3. Vẽ theo mẫu: Cái cốc và quả 01 4. Vẽ Trang trí: Tạo họa tiết trang trí 01 5. Vẽ tranh: Tranh phong cảnh (tiết 1) 01 6. Vẽ tranh: Tranh phong cảnh (tiết 2) 01 7. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí lọ hoa 01 8. Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả (tiết 1) 01 Vẽ tĩnh vật màu 9. Lọ hoa và quả (tiết 2) - (Kiểm tra 1 tiết ) 01 10. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 01 11. Vẽ tranh: Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1) 01 12. Vẽ tranh: Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2) 01 13. Vẽ Theo mẫu: Ấm tích và cái bát (tiết 1) 01 14. Vẽ Theo mẫu: Ấm tích và cái bát (tiết 2) 01 15. Vẽ Trang trí: Chữ trang trí 01 16. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn (tiết 1) 01 17. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn (tiết 2) (Kiểm tra học kỳ ) 01 18. Vẽ Trang trí: Trang trí bìa lịch treo tường 01 (Hoạt động ngoại khoá) Học kì II: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 19. Vẽ Theo mẫu: Ký họa 01 20. Vẽ Theo mẫu: Ký họa ngoài trời 01 21. Thường thức mỹ thuật: Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 01 22. Thường thức mỹ thuật: Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 01 23. Vẽ Trang trí: Trang trí đĩa tròn (kiểm tra 1 tiết) 01 24. Vẽ Theo mẫu: Lọ, hoa và quả (tiết 1) 01 25. Vẽ Theo mẫu: Lọ, hoa và quả (tiết 2) 01 26. Thường thức mỹ thuật: Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng 01 27. Thường thức mỹ thuật: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng 01 28. Vẽ Trang trí: Trang trí đầu báo tường 01 29. Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông 01 30. Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông 01 31. Vẽ Trang trí: Trang trí tự do 01 32. Vẽ tranh: Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1) 01 33. Vẽ tranh: Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2) (Kiểm tra học kỳ) 01 34. Vẽ tranh: Đề tài Hoạt động trong những ngày hè 01 35. Trưng bày kết quả học tập trong năm học 01 (Hoạt động ngoại khoá) ======================================================================================= III. Lớp 8 Học kì I: 18 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 9 Học kì II: 17 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 25 Cả năm: 37 tuần x 01 tiết/ tuần (trừ tuần 19, 37) = 35 tiết Phân môn Vẽ theo mẫu Bài 7 và 8 trong sách giáo khoa là một bài Tĩnh vật màu được vẽ trong 2 tiết. Giáo viên có thể sử dụng mẫu vật có hình dạng và màu sắc gần với mẫu gợi ý trong SGK. Tích hợp 2 bài: Giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người và Vẽ chân dung bạn vào bài Vẽ chân dung, thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Tích hợp bài Giới thiệu tỷ lệ người vào bài thực hành Tập vẽ dáng người và được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bỏ bài 30 trong sách giáo khoa và dùng thời gian của bài này để thực hành bài xé dán lọ hoa và quả nhằm khuyến khích học sinh phát huy trí nhớ và sự sáng tạo. Các bài Vẽ Theo mẫu được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Phân môn Vẽ trang trí Bỏ bài 32 trong sách giáo khoa. Bài Tạo dáng và trang trí mặt nạ được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Trình bày bìa sách được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Với bài Vẽ tranh cổ động, giáo viên có thể khuyến khích học sinh vẽ tranh theo nhóm hoặc yêu cầu học sinh sưu tầm, giới thiệu về tranh cổ động để thay cho việc vẽ thực hành. Phân môn Vẽ tranh Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Gia đình, Ước mơ của em, minh họa truyện cổ tích và 1 đề tài tự chọn. Mỗi bài Vẽ tranh đề tài được thực hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Phân môn Thường thức mỹ thuật Các bài Thường thức mỹ thuật có nội dung liên quan được thực hiện ở các tuần kế tiếp nhau và dạy học theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau: Học kì I: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 1. Vẽ Trang trí: Trang trí quạt giấy 01 2. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII) 01 3. Thường thức mỹ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê 01 4. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 01 5. Vẽ Trang trí: Trình bày khẩu hiệu 01 6. Vẽ theo mẫu: Lọ và quả (tiết 1) 01 Vẽ tĩnh vật màu 7. Vẽ theo mẫu: Lọ và quả (tiết 2) 01 8. Vẽ tranh: Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 01 9. Vẽ tranh: Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (Kiểm tra 1 tiết) 01 10. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 01 11. Thường thức mỹ thuật: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 01 12. Vẽ Trang trí: Trình bày bìa sách 01 13. Vẽ Trang trí: Trình bày bìa sách 01 14. Vẽ tranh: Đề tài Gia đình (tiết 1) 01 15. Vẽ tranh: Đề tài Gia đình (tiết 2) 01 16. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1) 01 17. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2) (Kiểm tra học kỳ) 01 18. Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em (tiết 1) 01 (Hoạt động ngoại khoá) Học kì II: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 19. Vẽ tranh: Đề tài Ước mơ của em (tiết 2) 01 20. Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (tiết 1) 01 21. Vẽ theo mẫu: Vẽ chân dung (tiết 2) 01 22. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX 01 23. Thường thức mỹ thuật: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng 01 24. Vẽ Trang trí: Vẽ tranh cổ động (tiết 1) 01 25. Vẽ Trang trí: Vẽ tranh cổ động (tiết 2) (Kiểm tra 1 tiết) 01 26. Vẽ Trang trí: Trang trí lều trại 01 27. Vẽ theo mẫu: Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 1) 01 28. Vẽ theo mẫu: Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 2) 01 29. Vẽ Tranh: Minh họa truyện cổ tích (tiết 2) 01 30. Vẽ Tranh: Minh họa truyện cổ tích (tiết 2) 01 31. Vẽ theo mẫu: Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 1) 01 32. Vẽ theo mẫu: Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2) 01 33. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn (tiết 1) 01 34. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn (tiết 2) (kiểm tra học kỳ) 01 35. Trưng bày kết quả học tập 01 (Hoạt động ngoại khoá) ================================================================================= IV. Lớp 9 Học trong 1 học kỳ: 18 Số tiết/tuần: 1 Các tiết kiểm tra: 11 Cả năm: 19 tuần x 01 tiết/ tuần (trừ tuần 19) = 18 tiết Phân môn Vẽ theo mẫu Bỏ hai bài Vẽ tượng chân dung (7 và bài 8 trong sách giáo khoa). Bài 2 và bài 3 trong sách giáo khoa thực chất là một bài được thực hiện trong thời gian 2 tiết. Mẫu vẽ không nhất thiết là lọ hoa và quả mà giáo viên có thể tùy điều kiện để lựa chọn mẫu vẽ khác cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu quy định trong chuẩn kiến thức, kỹ năng. Phân môn Trang trí Bài tập phóng tranh ảnh được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Bài Tạo dáng và trang trí thời trang được thực hiện trong thời gian 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau. Phân môn Vẽ tranh Giảm bớt số lượng đề tài trong sách giáo khoa, chỉ thực hiện các đề tài: Phong cảnh quê hương, Lễ hội. Mỗi đề tài này thưc hiện trong 2 tiết ở 2 tuần kế tiếp nhau và 1 đề tài tự chọn thực hiện trong thời gian 1 tiết. Phân môn Thường thức mỹ thuật Thực hiện các bài Thường thức mỹ thuật theo các yêu cầu về Chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Do những điều chỉnh trên đây nên thứ tự và nội dung dạy học như sau: Học kì I: TIẾT THỨ BÀI SỐ TIẾT KHUNG GHI CHÚ 1. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945) 01 2. Vẽ Theo mẫu: Tĩnh vật (tiết 1) 01 Vẽ màu 3. Vẽ Theo mẫu: Tĩnh vật (tiết 2) 01 4. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí túi xách 01 5. Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 1) 01 6. Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 2) 01 7. Thường thức mỹ thuật: Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam 01 8. Vẽ Trang trí: Tập phóng tranh ảnh (tiết 1) 01 9. Vẽ Trang trí : Tập phóng tranh ảnh (tiết 2) 01 10. Vẽ tranh: Đề tài Lễ hội (tiết 1) 01 11. Vẽ tranh: Đề tài Lễ hội (tiết 2) (Kiểm tra 1tiết) 01 12. Vẽ Trang trí: Trang trí hội trường 01 13. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở VN 01 14. Vẽ theo mẫu: Tập vẽ dáng người 01 15. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 1) 01 16. Vẽ Trang trí: Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 2) 01 17. Thương thức mỹ thuật: Sơ lược về một số nền mỹ thuật Châu Á 01 18. Vẽ tranh: Đề tài tự chọn (kiểm tra học kỳ) 01 (Hoạt động ngoại khoá)

File đính kèm:

  • docthuc_hien_dieu_chinh_noi_dung_day_hoc_va_phan_phoi_chuong_tr.doc
Giáo án liên quan