Thuyết êlectron.định luật bảo toàn điện tích

I-Mục tiêu:

 1.Kiến thức cơ bản:

 -Nội dung thuyết êlectron.

 -Định luật bảo tòan điện tích.

 -Hiểu được cấu tạo của nguyên tử.

 -Bản chất của sự nhiễm điện của vật.

 2.Kỹ năng:

 -Giải thích các hiện tượng vật lí có liên quan.

 3.Thái độ: yêu khoa học.

II-Chuẩn bị:

  Giáo viên:

 -Nhắc học sinh ôn lại các kiến thức đã học ở lớp 7.

 -Chuẩn bị các thí nghiệm về hiện tượng nhiễm điện do cảm ứng.

  Học sinh:

 Ôn lại các kiến thức đã học ở lớp 7.

III-Nội dung và tiến trình lên lớp:

 -Ổn định lớp.

 -Kiểm tra bài cũ:

 a.Phát biểu định luật Cu-Lông?Viết biểu thức?

 b.Điện tích điểm là gì?

 c.Hằng số điện môi cho biết điều gì?

 -Vào bài:

 .Dựa trên cơ sở nào để giải thích các hiện tượng nhiễm điện?

  Ta vào bài mới.

 -Nội dung bài:

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuyết êlectron.định luật bảo toàn điện tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Ngày dạy : Ngày sọan: Tiết:2 Bài dạy: THUYẾT ÊLECTRON.ĐỊNH LUẬT BẢO TÒAN ĐIỆN TÍCH. I-Mục tiêu: 1.Kiến thức cơ bản: -Nội dung thuyết êlectron. -Định luật bảo tòan điện tích. -Hiểu được cấu tạo của nguyên tử. -Bản chất của sự nhiễm điện của vật. 2.Kỹ năng: -Giải thích các hiện tượng vật lí có liên quan. 3.Thái độ: yêu khoa học. II-Chuẩn bị: J Giáo viên: -Nhắc học sinh ôn lại các kiến thức đã học ở lớp 7. -Chuẩn bị các thí nghiệm về hiện tượng nhiễm điện do cảm ứng. J Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học ở lớp 7. III-Nội dung và tiến trình lên lớp: -Ổn định lớp. -Kiểm tra bài cũ: a.Phát biểu định luật Cu-Lông?Viết biểu thức? b.Điện tích điểm là gì? c.Hằng số điện môi cho biết điều gì? -Vào bài: J.Dựa trên cơ sở nào để giải thích các hiện tượng nhiễm điện? J Ta vào bài mới. -Nội dung bài: I.Thuyết êlectron. 1.Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện.Địên tích nguyên tố. a)Nguyên tử có cấu tạo gồm: +Hạt nhân mang điện dương ở trung tâm. +Các êlectron mang địên âm chuyển động xung quanh. +Hạt nhân có cấu tạo từ 2 loại hạt là prôtôn mang điện dương và nơtron không mang địên. +Êlectron: me=9,1.10-31;điện tích -1,6.10-19 C. + Prôtôn: mp=1,67.10-27;điện tích +1,6.10-19C. + Trong nguyên tử số prôtôn bằng số êlectron,nguyên tử trung hòa về điện. b)Điện tích của êlectron và prôtôn gọi là điện tích nguyên tố. 2.Thuyết êlectron. -Thuyết dựa vào sự cư trú và sự di chuyển của các êlectron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật gọi là thuyết êlectron. -Nếu nguyên tử bị mất êlectron,nó trở thành hạt mang điện âm,gọi là iôn dương. -Nếu nguyên tử nhận thêm êlectron,nó trở thành hạt mang điện âm,gọi là iôn âm. II-Vận dụng. 1.Vật(chất)dẫn điện và vật (chất)cách điện. 2.Sự nhiễm điện do tiếp xúc. 3.Sự nhiễm điện do hưởng ứng. III-Định luật bảo tòan điện tích. Trong một hệ cô lập về điện,tổng đại số của các điện tích là không đổi. & Trình bày tài liệu mới: § 2.THUYẾT ÊLECTRON.ĐỊNH LUẬT BẢO TÒAN ĐIỆN TÍCH. & Họat động 1:Tìm hiểu cấu tạo của nguyên tử theo phương diện điện. Họat động của Thầy Họat động của Trò. F Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi: +Cấu tạo của nguyên tử về phương diện điện như thế nào? +Đặc điểm của êletron,prôtôn và nơtron. +Điện tích nguyên tố là gì? *Trả lời câu C1. @ Thảo luận nhóm trong 3ph. J.Trình bày kết quả thảo luận. K.Trả lời câu C1. & Họat động 2:Tìm hiểu nội dung thuyết êlectron. J.Hãy giải thích sự nhiễm điện của các vật? iôn âm và iôn dương là gì? J.Nếu một nguyên tử thiếu 3e thì nó mang điện lượng gì? J.Nếu một nguyên tử nhận thêm 1e thì nó mang điện tích gì? F Yêu cầu học sinh đọc SGK *Trả lời câu C2. @ Làm việc theo nhóm. K.Trình bày kết quả làm việc. K.Trả lời câu C2. & Họat động 3:Giải thích một vài hiện tượng nhiễm điện. J.Thế nào là chất dẫn điện?Thế nào là chất cách điện? J.Sự nhiễm điện do tiếp xúc như thế nào? J.Sự nhiễm điện do hưởng ứng như thế nào? F.Nhận xét câu trả lời của học sinh. *Trả lời câu C3. *Trả lời câu C4. *Trả lời câu C5. K.Thảo luận nhóm. K.Trình bày kết quả thảo luận. K.Trả lời câu C3. K.Trả lời câu C4. K.Trả lời câu C5. & Họat động 4:Tìm hiểu định luật bảo tòan điện tích. J.Nêu nội dung định luật bảo tòan điện tích. J. Nếu một hệ hai vật cô lập về điện,ban đầu trung hòa về điện.Sau đó vật 1 nhiễm điện +q,vật 2 nhiễm điện gì?Giải thích? K.Thảo luận nhóm 3ph. 6Củng cố: 2.1.Cấu tạo của nguyên tử về phương diện điện như thế nào? 2.2 Trình bày và giải thích hiện tượng nhiễm điện do cọ xát. 3.3 Trình bày và giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng. &. Dặn dò: Làm tất cả bài tập SGK. Xem trước bài ĐIỆN TRƯỜNG.

File đính kèm:

  • docBai 2 Thuyet Electron.doc