Trắc nghiệm Hóa vô cơ Lớp 11 (Phần 1) - Võ Hồng Thái (Có đáp án)

1. Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là:

a) 0,15 b) 0,21 c) 0,24 d) Không thể xác định được vì không đủ dữ kiện

2. Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy:

a) Có hiện tượng sủi bọt khí CO2 ngay, cho đến khi hết Na2CO3. Vì HCl là một axit mạnh nó đẩy được CO2 ra khỏi muối cacbonat là muối của axit rất yếu H2CO3.

b) Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ tạo muối axit NaHCO3.

c) Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng nhiều HCl, mới thấy bọt khí thoát ra.

d) Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun nóng dung dịch thí nghiệm hay không, vì nếu không đun nóng dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện bọt khí.

 

doc17 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 11/07/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Hóa vô cơ Lớp 11 (Phần 1) - Võ Hồng Thái (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Theo qui định của Bộ Giáo Dục Việt Nam thì từ kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 7 năm 2007, các môn thi ngoại ngữ, vật lý, hóa học và sinh vật sẽ thi trắc nghiệm. Hình thức thi là chọn lựa phương án trả lời đúng, chính xác nhất, trong bốn phương án (a, b, c, d) đưa ra sẵn. Thời lượng thi mỗi môn trắc nghiệm này là 90 phút và có khoảng 50 câu hỏi cho mỗi môn. Như vậy trung bình có khoảng 1,8 phút để vừa đọc vừa làm bài cho một câu hỏi. Chắc rằng trong đó sẽ có các câu tương đối dễ, để ai có học bài đầy đủ, vừa đọc xong đề là quyết định được ngay câu trả lời, các câu loại này thường chỉ cần 15 giây (0,25 phút) làm bài. Còn lại một số câu, cần suy nghĩ lâu hơn hay các bài toán cần phải có thời gian suy nghĩ và tính toán mới có số liệu để trả lời. Nhưng với thời gian eo hẹp, nên gặp bài toán trắc nghiệm, các bạn cần làm quen với các phương pháp giải ngắn, để có kết quả nhanh. Tôi cho rằng thời lượng tối đa để giải bài toán trắc nghiệm môn hóa học kiểu này, các bạn nên hạn chế làm sao tối đa trong 2 phút phải cho kết quả chính xác. Và chắc rằng các thầy cô cho đề cũng dự kiến trước nội dung để cho đề thích hợp. Do đó cùng bài toán ấy mà giải theo kiểu thi tự luận thì cần viết phản ứng cho đúng, cân bằng cho đúng, thậm chí phải ghi đầy đủ điều kiện để phản ứng xảy ra, thuyết minh, lập phương trình toán học, giải phương trình toán, cho đáp số đúng thì mới được trọn điểm, có thể phải mất từ 10 đến 15 phút hay hơn nữa. Tôi cảnh báo như thế để các bạn quá kỹ lưỡng, viết nắn nót cho đẹp, hơi chậm chạp thì nên chú ý. Nhiều khi sự quá cẩn thận này, bình thường là một tính tốt, nhưng ứng với trường hợp thi kiểu này có thể là một nhược điểm, vì các bạn sẽ không đủ thời gian để làm bài với sự quá cẩn thận của mình. Và tôi nghĩ trong thi tuyển, chính những câu hỏi cần suy nghĩ, tính toán nhanh, chính là các yếu tố để các bạn có thể vượt lên để dành một chỗ ngồi trong mái trường đại học chưa đủ điều kiện mở rộng, như ở tình hình nước ta hiện nay. Tôi có tham khảo nhiều nguồn và có đầu tư soạn một số câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học để các bạn làm quen và đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Các bạn nhớ vận dụng các nguyên tắc sau đây để làm nhanh bài toán hóa học: Định luật bảo toàn khối lượng (khối lượng sản phẩm tạo ra bằng khối lượng tác chất đã phản ứng, với trường hợp phản ứng xảy ra không hoàn toàn hay chưa xong thì cũng có thể vận dụng nguyên tắc này vì trong các chất thu được sau phản ứng có chứa cả các tác chất chưa phản ứng nên khối lượng các chất thu được sau phản ứng cũng bằng khối lượng các chất trước phản ứng); Tổng số mol điện tử cho của các chất khử bằng tổng số mol điện tử nhận của các chất oxi hóa; Tổng số mol ion H+ của các axit trung hòa vừa đủ tổng số mol ion OH- của các bazơ; Tổng số số mol nguyên tử N trong các muối nitrat, NO2, NO, N2O, NH4+ bằng số mol nguyên tử N có trong dung dịch HNO3 đã phản ứng trước đó trong tác chất; Kim loại M, hóa trị n, thì dù tác dụng với axit, với bazơ hay với nước thì 1 mol M sau phản ứng sẽ tạo n mol H hay H2; Thường xác định một kim loại bằng cách biện luận khối lượng nguyên tử kim loại M theo hóa trị n của nó; Gặp bài toán có sự pha loãng hay pha trộn các chất mà không có phản ứng hóa học xảy ra, thì đặt phương trình toán học với nguyên tắc khối lượng hay số mol của chất tan có được trong dung dịch thu được sau khi pha trộn hay pha loãng bằng với khối lượng hay số mol của chất tan này có trong các dung dịch đem pha trộn hay pha loãng trước đó (Tuy có qui tắc đường chéo để giải nhanh bài toán kiểu này, tuy nhiên nếu ta không hiểu được nguyên tắc, mà phải thuộc lòng một cách máy móc thì không nên, hơn nữa áp dụng qui tắc đường chéo cũng không nhanh hơn bao nhiêu).... Và các bạn chú ý là dù thi với bất cứ hình thức nào thì các kiến thức cơ bản của môn học đó trong chương trình là quan trọng nhất mới giúp các bạn làm bài được. Cở sở giáo khoa để các bạn ôn phần giáo khoa môn hóa học là các cuốn sách giáo khoa hóa học lớp 10, lớp 11, lớp 12 và phần giáo khoa hóa học phổ thông mà tôi đã soạn và hiện có trên mạng Vietsciences. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học dưới đây: Cuối đề thi người ta sẽ cho một loạt khối lượng các nguyên tử có liên quan đến đề thi, ở đây tôi coi như các bạn đang có sẵn bảng hệ thống tuần hoàn để làm bài, nên tôi không liệt kê đầy đủ từng câu ở đây (như Fe = 56; O = 12; Al = 27; Ba = 137; Ag = 108; S = 32; H = 1; Cl = 35,5;...) Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là: a) 0,15 b) 0,21 c) 0,24 d) Không thể xác định được vì không đủ dữ kiện Cho rất chậm từng giọt dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. Ta nhận thấy: Có hiện tượng sủi bọt khí CO2 ngay, cho đến khi hết Na2CO3. Vì HCl là một axit mạnh nó đẩy được CO2 ra khỏi muối cacbonat là muối của axit rất yếu H2CO3. Không có xuất hiện bọt khí vì cho từ từ dung dịch HCl nên chỉ tạo muối axit NaHCO3. Lúc đầu chưa thấy xuất hiện bọt khí, sau một lúc, khi đã dùng nhiều HCl, mới thấy bọt khí thoát ra. Tất cả đều không đúng vì còn phụ thuộc vào yếu tố có đun nóng dung dịch thí nghiệm hay không, vì nếu không đun nóng dung dịch thì sẽ không thấy xuất hiện bọt khí. Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra. Trị số của b là: a) 9,0 gam b) 8,0 gam c) 6,0 gam d) 12 gam 4. Trị số của a gam FexOy ở câu (3) trên là: a) 1,08 gam b) 2,4 gam c) 4,64 gam d) 3,48 gam 5. Công thức của FexOy ở câu (3) là: a) FeO c) Fe2O3 c) Fe3O4 d) Thiếu dữ kiện nên không xác định được Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng nhất: Thấy có bọt khí thoát ra. Không có bọt khí thoát ra lúc đầu, vì lúc đầu có tạo muối axit NaHCO3, một lúc sau mới có bọt khí CO2 thoát ra do HCl phản ứng tiếp với NaHCO3. Do cho rất từ nên CO2 tạo ra đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 trong H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí thoát ra. (b) và (c) Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3. Lúc đầu thấy dung dịch đục, sau khi cho tiếp dung dịch NH3 lượng dư vào thì thấy dung dịch trong, do Al(OH)3 lưỡng tính, bị hòa tan trong dung dịch NH3 dư. Lúc đầu thấy dung dịch đục là do có tạo Al(OH)3 không tan, sau khi cho dung dịch NH3 có dư, thì thấy dung dịch trong suốt, là do có sự tạo phức chất tan được trong dung dịch. NH3 là một bazơ rất yếu, nó không tác dụng được với dung dịch Al2(SO4)3. Tất cả đều sai. Nhỏ từ từ dung dịch Xút vào dung dịch Zn(NO3)2, ta nhận thấy: Thấy xuất hiện kết tủa rồi tan ngay. Lúc đầu dung dịch đục, khi cho dung dịch Xút dư vào thì thấy dung dịch trở lại trong suốt. Lúc đầu dung dịch đục là do có tạo Zn(OH)2 không tan, sau đó với kiềm dư, nó tạo phức chất [Zn(NH3)4]2+ tan, nên dung dịch trở lại trong. (a) và (c) 2,7 gam một miếng nhôm để ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44 gam. Phần trăm miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí là: a) 60% b) 40% c) 50% d) 80% Cho khí CO2 vào một bình kín chứa Al(OH)3. Có phản ứng xảy ra và tạo muối Al2(CO3)3. Có tạo Al2(CO3)3 lúc đầu, sau đó với CO2 có dư sẽ thu được Al(HCO3)3. Không có phản ứng xảy ra. Lúc đầu tạo Al2(CO3)3, nhưng không bền, nó tự phân hủy tạo Al(OH)3 và CO2. X là một kim loại. Hòa tan hết 3,24 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, thu được 4,032 lít H2 (đktc) và dung dịch D. X là: a) Zn b) Al c) Cr d) K 12. Nếu thêm 100ml dung dịch HCl 2,1M vào dung dịch D ở câu (11), thu được m gam chất không tan. Trị số của m là: a) 9,36 gam b) 6,24 gam c) 7,02 gam d) 7,8 gam 13. Đá vôi, vôi sống, vôi tôi có công thức lần lượt là: a) CaCO3, CaO, Ca(OH)2 b) CaCO3, Ca(OH)2, CaO c) CaO, Ca(OH)2, CaCO3 d) CaO, CaCO3, Ca(OH)2 14. Tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag thì dùng dung dịch nào sau đây? a) HCl b) NH3 c) Fe(NO3)3 d) HNO3 đậm đặc 15. Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6,84 gam muối sunfat. M là kim loại nào? a) Al b) Zn c) Mg d) Fe 16. Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn giảm đi 27,58%. Oxit sắt đã dùng là: a) Fe2O3 b) Fe3O4 c) FeO d) Cả 3 trường hợp (a), (b), (c) đều thỏa đề bài 17. Chọn câu trả lời đúng. Tính oxi hóa của các ion được xếp theo thứ tự giảm dần như sau: a) Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+ b) Mg2+ > Al3+ > Fe2+ > Fe3+ > Cu2+ c) Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ d) Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+ 18. Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch? a) Na, Al, Zn b) Fe, Mg, Cu c) Ba, Mg, Ni d) K, Ca, Al 19. Hòa tan hỗn hợp hai khí: CO2 và NO2 vào dung dịch KOH dư, thu được hỗn hợp các muối nào? a) KHCO3, KNO3 b) K2CO3, KNO3, KNO2 c) KHCO3, KNO3, KNO2 d) K2CO3, KNO3 20. Cho hỗn hợp gồm Ba, Al2O3 và Mg vào dung dịch NaOH dư, có bao nhiêu phản ứng dạng phân tử có thể xảy ra? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 21. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng? a) Dung dịch (NH4)2CO3 + dung dịch Ca(OH)2 b) Cu + dung dịch (NaNO3 + HCl) c) NH3 + Cl2 d) Dung dịch NaCl + I2 22. Cho 0,25 mol CO2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là: a) 10 gam b) 20 gam c) 15 gam d) 5 gam 23. Ion nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa? a) Cl- b) Fe 2+ c) Cu 2+ d) S 2- (Các câu từ 13 đến 23 được trích từ đề thi tuyển sinh hệ không chính qui của ĐH Cần Thơ năm 2006) 24. Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ml dung dịch FeCl2 có nồng C (mol/l), thu được một kết tủa. Đem nung kết tủa này trong chân không cho đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn, Đem hòa tan hết lượng chất rắn này bằng dung dịch HNO3 loãng, có 112cm3 khí NO (duy nhất) thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của C là: a) 0,10 b) 0,15 c) 0,20 d) 0,05 25. Cho một lượng muối FeS2 tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau khi kết thúc phản ứng, thấy còn lại một chất rắn. Chất rắn này là: a) FeS2 chưa phản ứng hết b) FeS c) Fe2(SO4)3 d) S 26. Cho một đinh sắt luợng dư vào 20 ml dung dịch muối nitrat kim loại X có nồng độ 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả kim loại X tạo ra bám hết vào đinh sắt còn dư, thu được dung dịch D. Khối lượng dung dịch D giảm 0,16 gam so với dung dịch nitrat X lúc đầu. Kim loại X là: a) Đồng (Cu) b) Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27. Cho biết Thủy ngân có tỉ khối bằng 13,6. Phát biểu nào sau đây không đúng cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích bằng nhau giữa hơi thủy ngân và không khí thì hơi thủy ngân nặng hơn không khí 13,6 lần. b) Khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/lít. c) Thủy ngân nặng hơn nước 13,6 lần. d) Thủy ngân là một chất lỏng rất nặng. 28. Cho hỗn hợp hai kim loại Bari và Nhôm vào lượng nước dư. Sau thí nghiệm, không còn chất rắn. Như vậy: a) Ba và Al đã bị hòa tan hết trong lượng nước có dư. b) Số mol Al nhỏ hơn hai lần số mol Ba. c) Số mol Ba bằng số mol Al. d) Số mol Ba nhỏ hơn hoặc bằng hai lần số mol Al 29. Hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp nhau. Hòa tan 0,37 gam hỗn hợp A trong nước dư, thu được dung dịch X. Cho 100 ml dung dịch HCl 0,4M vào dung dịch X, được dung dịch Y. Để trung hòa vừa đủ lượng axit còn dư trong dung dịch Y, cần thêm tiếp dung dịch NaOH có chứa 0,01 mol NaOH. Hai kim loại kiềm trên là: a) Li-Na b) Na-K c) K-Rb d) Rb-Cs (Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cs = 133) 30. Hòa tan hết 3,53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg, Al và Fe trong dung dịch HCl, có 2,352 lít khí hiđro thoát ra (đktc) và thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, thu được m gam hỗn hợp muối khan. Trị số của m là: a) 12,405 gam b) 10,985 gam c) 11,195 gam d) 7,2575 gam (Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Cl = 35,5) 31. Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 đậm đặc có sẵn (có nồng độ 97,5%) và khối lượng nước để pha được 2 lít dung dịch H2SO4 37,36% (có tỉ khối 1,28) (là dung dịch axit cần cho vào bình acqui)? a) 980,9 gam; 1 579,1 gam b) 598,7 gam; 1 961,3 gam c) 1120,4 gam; 1 439,6 gam d) Tất cả đều không phù hợp 32. Dung dịch H2SO4 cho vào bình acqui trên (dung dịch H2SO4 37,36%, tỉ khối 1,28) có nồng độ mol/l là: a) 2,98M b) 4,88M c) 3,27M d) 6,20M 33. Các chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch? a) (NH4)2CO3; K2SO4; Cu(CH3COO)2 b) Zn(NO3)2; Pb(CH3COO)2; NaCl c) HCOONa; Mg(NO3)2; HCl d) Al2(SO4)3; MgCl2; Cu(NO3)2 34. Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Fe bằng dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng. a) Thể tích khí H2 thu được lớn hơn 736 ml (đktc) b) Thể tích khí H2 nhỏ hơn 1 717 ml (đktc) c) Số mol khí hiđro thu được nằm trong khoảng 0,033 mol đến 0,077 mol d) Tất cả đều đúng 35. Dung dịch Ca(OH)2 0,1M trung hòa vừa đủ dung dịch HNO3 0,05M. Nồng độ mol/l của dung dịch muối sau phản ứng trung hòa là (Coi thể tích dung dịch không đổi khi trộn chung nhau): a) 0,02M b) 0,01M c) 0,03M d) Không đủ dữ kiện để tính 36. Cho hỗn hợp hai khí NO2 và CO2 vào lượng dư dung dịch xút, thu được dung dịch có hòa tan các chất: a) NaNO3; Na2CO3; NaOH; H2O b) NaHCO3; NaNO2; NaNO3; NaOH; H2O c) Na2CO3; NaNO3; NaNO2; NaOH; H2O d) Tất cả đều chưa đầy đủ các chất 37. 44,08 gam một oxit sắt FexOy được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu được kết tủa. Đem nung lượng kết tủa này ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi, thu được một oxit kim loại. Dùng H2 để khử hết lượng oxit này thì thu được 31,92 gam chất rắn là một kim loại. FexOy là: a) FeO b) Fe2O3 c) Fe3O4 d) Số liệu cho không thích hợp, có thể Fe xOy có lẫn tạp chất 38. Không có dung dịch chứa: a) 0,2 mol K+; 0,2 mol NH4+; 0,1 mol SO32-; 0,1 mol PO43- b) 0,1 mol Pb2+; 0,1 mol Al3+; 0,3 mol Cl-; 0,2 mol CH3COO- c) 0,1 mol Fe3+; 0,1 mol Mg2+; 0,1 mol NO3-; 0,15 mol SO42- d) Tất cả đều đúng 39. Dung dịch H2SO4 4,5M có khối lượng riêng 1,26 g/ml, có nồng độ phần trăm là: a) 35% b) 30% c) 25% d) 40% 40. Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ vào nước, có 1,344 lít H2 (đktc) thoát ra và thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X là: a) 12 ml b) 120 ml c) 240 ml d) Tất cả đều sai 41. 61,6 gam vôi sống (chỉ gồm CaO) để ngoài không khí khô một thời gian. Sau đó đem hòa tan vào lượng nước dư, dung dịch thu được trung hòa vừa đủ 2 lít dung dịch HCl 1M. Phần trăm CaO đã bị CO2 của không khí phản ứng là: a) 5,57% b) 8,25% c) 9,09% d) 10,51% 42. Kẽm photphua tác dụng với nước, thu được: a) Axit photphorơ (H3PO3) b) Axit photphoric (H3PO4) c) Photphin (PH3) d) Không phản ứng 43. Số ion OH- có trong 2 lít dung dịch Ba(OH)2 pH = 12 là: a) 2.1018 b) 2.10-2 c) 12,04.1019 d) 1,204.1022 44. Khối lượng riêng của axetilen ở đktc là: a) 0,896 g/ml b) 1,16 g/ml c) 1,44 g/ml d) Tất cả đều sai 45. Vàng cũng như bạch kim chỉ bị hòa tan trong nước cường toan (vương thủy), đó là dung dịch gồm một thể tích HNO3 đậm đặc và ba thể tích HCl đâm đặc. 34,475 gam thỏi vàng có lẫn tạp chất trơ được hòa tan hết trong nước cường toan, thu được 3,136 lít khí NO duy nhất (đktc). Phần trăm khối lượng vàng có trong thỏi vàng trên là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46. Nguyên tố nào có bán kính ion nhỏ hơn bán kính nguyên tử tương ứng? a) Clo b) Lưu huỳnh c) Neon d) Natri 47. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng: a) Nhôm bị oxi hóa tạo nhôm oxit khi đun nóng trong không khí. b) Ion nhôm bị khử tạo nhôm kim loại ở catot bình điện phân khi điện phân nhôm oxit nóng chảy. c) Nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi oxit kim loại ở nhiệt độ cao. d) Nhôm đẩy được các kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối. 48. Đồng vị là hiện tượng: a) Các nguyên tử của cùng một nguyên tố nhưng có khối lượng khác nhau. b) Các nguyên tử có cùng số thứ tự nguyên tử Z (số hiệu), nhưng có số khối A khác nhau. c) Các nguyên tử có cùng số proton, nhưng khác số neutron (nơtron) d) Tất cả đều đúng. 49. Cho luồng khí CO đi qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu được 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn là sắt kim loại và ba oxit của nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho hỗn hợp khí này hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong có dư, thì thu được 55 gam kết tủa. Trị số của m là: a) 48 gam b) 40 gam c) 64 gam c) Tất cả đều sai, vì sẽ không xác định được. 50. Cho luồng khí H2 có dư đi qua ống sứ có chứa 20 gam hỗn hợp A gồm MgO và CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, đem cân lại, thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là: a) 2gam; 18gam b) 4gam; 16gam c) 6gam; 14gam; d) 8gam; 12gam 51. Xem phản ứng: X có thể là: a) Cu b) Sn c) C d) Pb 52. Quá trình tạo điện (chiều thuận) và quá trình sạc điện (chiều nghịch) của acqui chì là: Chất nào bị khử trong quá trình tạo điện? a) Pb b) PbO2 c) H2SO4 d) SO42-/H+ 53. Phản ứng xảy ra trong pin Niken – Cađimi (Ni-Cd) trong quá trình tạo điện là: 2NiO(OH) + Cd + 2H2O 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 Chất nào bị oxi hóa trong quá trình sạc điện (là quá trình nghịch của quá trình tạo điện)? a) Ni(OH)2 b) Cd(OH)2 c) OH- d) Cả hai chất Ni(OH)2 và Cd(OH)2 54. Đem nung 116 gam quặng Xiđerit (chứa FeCO3 và tạp chất trơ) trong không khí (coi như chỉ gồm oxi và nitơ) cho đến khối lượng không đổi. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ vào bình đựng dung dịch nước vôi có hòa tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có tạo 20 gam kết tủa. Nếu đun nóng phần dung dịch, sau khi lọc kết tủa, thì thấy có xuất hiện thêm kết tủa nữa. Hàm lượng (Phần trăm khối lượng) FeCO3 có trong quặng Xiđerit là: a) 50% b) 90% c) 80% d) 60% 55. Xem phản ứng: Br2 + 2KI 2KBr + I2 a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa của nó tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa của nó giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa của nó tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa của nó giảm xuống 56. Trong phản ứng oxi hóa khử: a) Số điện tử được bảo toàn (Số e- cho bằng số e- nhận) b) Điện tích được bảo toàn c) Khối lượng được bảo toàn d) Tất cả đều đúng 57. Khi cho 5,4 gam kim loại nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng để tạo khí SO2 thoát ra thì lượng kim loại nhôm này đã trao đổi bao nhiêu điện tử? a) Đã cho 0,2 mol điện tử b) Đã nhận 0,6 mol điện tử c) Đã cho 0,4 mol điện tử d) Tất cả đều sai 58. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe2O3 với 8,1 gam Al. Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại. Đem hòa tan hỗn hợp các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thì có 3,36 lít H2(đktc) thoát ra. Trị số của m là: a) 16 gam b) 24 gam c) 8 gam d) Tất cả đều sai 59. Xem phản ứng: aCu + bNO3- + cH+ dCu2+ + eNO↑ + fH2O Tổng số các hệ số (a + b + c + d + e + f) nguyên, nhỏ nhất, để phản ứng trên cân bằng, là: (có thể có các hệ số giống nhau) a) 18 b) 20 c) 22 d) 24 60. Sục 2,688 lít SO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch KOH 0,2M. Phản ứng hoàn toàn, coi thể tích dung dịch không đổi. Nồng độ mol/l chất tan trong dung dịch thu được là: a) K2SO3 0,08M; KHSO3 0,04M b) K2SO3 1M; KHSO3 0,04M c) KOH 0,08M; KHSO3 0,12M d) Tất cả đều không đúng 61. Khối lượng tinh thể đồng (II) sunfat ngậm nước (CuSO4.5H2O) cần lấy để pha được 250 ml dung dịch CuSO4 0,15M là: a) 6,000 gam b) 9,375 gam c) 9,755 gam d) 8,775 gam (Cu = 64; S = 32; O = 16; H = 1) 62. Cần thêm bao nhiêu gam CuSO4.5H2O vào 200 gam dung dịch CuSO4 5% để thu được dung dịch 10%? a) 17,35 gam b) 19, 63 gam c) 16,50 gam d) 18,52 gam 63. Một dung dịch có pH = 5, nồng độ ion OH- trong dung dịch này là: a) 10-5 mol ion/l b) 9 mol ion/l c) 5.10-9 mol ion/l d) Tất cả đều sai 64. Cho 624 gam dung dịch BaCl2 10% vào 200 gam dung dịch H2SO4 (có dư). Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch cho tác dụng với lượng dư dung dịch Pb(CH3COO)2, thu được 144 gam kết tủa. Nồng độ % của dung dịch H2SO4 lúc đầu là: a) 24,5% b) 14,7% c) 9,8% d) 37,987% (Ba = 137; Cl = 35,5; H = 1; S = 32; O = 16; Pb = 207) 65. Cho một hợp chất ion hiđrua hòa tan trong nước thì thu được: a) Một dung dịch axit và khí hiđro. b) Một dung dịch axit và khí oxi. c) Một dung dịch bazơ và khí hiđro. d) Một dung dịch bazơ và khí oxi. 66. Cho 3,2 gam bột lưu huỳnh (S) vào một bình kín có thể tích không đổi, có một ít chất xúc tác rắn V2O5 (các chất rắn chiếm thể tích không đáng kể). Số mol O2 cho vào bình là 0,18 mol. Nhiệt độ của bình lúc đầu là 25˚C, áp suất trong bình là p1. Tạo mồi lửa để đốt cháy hết lưu huỳnh. Sau phản ứng giữ nhiệt độ bình ở 442,5˚C, áp suất trong bình bấy giờ p2 gấp đôi áp suất p1. Hiệu suất chuyển hóa SO2 tạo SO3 là: a) 40% b) 50% c) 60% d) 100% (S = 32) 67. M là một kim loại. Cho 1,56 gam M tác dụng hết với khí Cl2, thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn so với kim loại lúc đầu là 3,195 gam. M là: a) Mg b) Cr c) Zn d) Cu (Mg = 24; Cr = 52; Zn = 65; Cu = 64; Cl = 35,5) 68. Đem nung 3,4 gam muối bạc nitrat cho đến khối lượng không đổi, khối lượng chất rắn còn lại là: a) Vẫn là 3,4 gam, vì AgNO3 không bị nhiệt phân b) 2,32 gam c) 3,08 gam d) 2,16 gam (Ag = 108; N = 14; O = 16) 69. Trộn 100 ml dung dịch KOH 0,3M với 100 ml dung dịch HNO3 có pH = 1, thu được 200 ml dung dịch A. Trị số pH của dung dịch A là: a) 1,0 b) 0,7 c) 13,3 d) 13,0 70. Phần trăm khối lượng oxi trong phèn chua (Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O) là: a) 67,51% b) 65,72% c) 70,25% d) Một trị số khác (Al = 27; S = 32; O = 16; K = 39; H = 1) 71. Hòa tan Fe2(SO4)3 vào nước, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 dư, thu được 27,96 gam kết tủa trắng. Dung dịch A có chứa: a) 0,08 mol Fe3+ b) 0,09 mol SO42- c) 12 gam Fe2(SO4)3 d) (b), (c) (Fe = 56; Ba = 137; S = 32; O = 16) 72. Xem phản ứng: FexOy + (6x-2y)HNO3(đậm đặc) xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO2 + (3x-y)H2O Đây phải là một phản ứng oxi hóa khử, FexOy là chất khử, nó bị oxi hóa tạo Fe(NO3)3. Trong phản ứng này, HNO3 phải là một chất oxi hóa, nó bị khử tạo khí NO2. Đây có thể là một phản ứng trao đổi, có thể HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa. (a) và (b) 73. Hòa tan hoàn toàn 15 gam CaCO3 vào m gam dung dịch HNO3 có dư, thu được 108,4 gam dung dịch. Trị số của m là: a) 93,4 gam b) 100,0 gam c) 116,8 gam d) Một kết quả khác (Ca = 40; C = 12; O = 16) 74. Xem phản ứng: FeS2 + H2SO4(đậm đặc, nóng) Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Tổng số các hệ số nguyên nhỏ nhất, đứng trước mỗi chất trong phản ứng trên, để phản ứng cân bằng các nguyên tố là: a) 30 b) 38 c) 46 d) 50 75. Chọn cách làm đúng Để pha loãng dung dịch H2SO4 98% nhằm thu được 196 gam dung dịch H2SO4 10%, một học sinh thực hiện như sau: Lấy 176 gam H2O đổ vào 20 gam dung dịch H2SO4 98%. Lấy 20 gam dung dịch H2SO4 98% cho từ từ vào 176 gam H2O. (a) và (b) đều đúng. Tất cả đều lấy số lượng không đúng. 76. Trộn dung dịch NaOH 40% với dung dịch NaOH 10% để thu được dung dịch 30%. Khối lượng mỗi dung dịch cần lấy đem trộn để thu được 60 gam dung dịch NaOH 30% là: a) 20 gam dd NaOH 40%; 40 gam dd NaOH 10% b) 40 gam dd NaOH 40%; 20 gam dd NaOH 10% c) 30 gam dd NaOH 40%; 30 gam dd NaOH 10% d) 35 gam dd NaOH 40%; 25 gam dd NaOH 10% 77. Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch A. Cho 100 ml dung dịch HCl 1,8M vào dung dịch A, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là: a) 7,8 gam b) 5,72 gam c) 6,24 gam d) 3,9 gam (Al = 27; O = 16; H = 1) 78. Dung dịch axit clohiđric đậm đặc có nồng độ 12M và cũng là dung dịch HCl có nồng độ 36%. Khối lượng riêng của dung dịch này là: a) 1,22 g/ml b) 1,10g/ml c) 1,01 g/l d) 0,82 g/l (H = 1; Cl = 35,5) 79. Dung dịch hỗn hợp B gồm KOH 1M – Ba(OH)2 0,75M. Cho từ từ dung dịch B vào 100 ml dung dịch Zn(NO3)2 1M, thấy cần dùng ít nhất V ml dung dịch B thì không còn kết tủa. Trị số của V là: a) 120 ml b) 140 ml c) 160 ml d) 180 ml 80. Chọn câu trả lời đúng CaCO3 + BaCl2 BaCO3↓ + CaCl2 (1) K2CO3 + Ba(NO3)2 BaCO3↓ + 2KNO3 (2) CuS + 2NaOH Cu(OH)2↓ + Na2S (3) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2↓ + Na2SO4 (4) Cả bốn phản ứng (1), (2), (3), (4) đều xảy ra Các phản ứng (1), (2), (4) xảy ra Các phản ứng (2), (3), (4) xảy ra Các phản úng (2), (4) xảy ra 81. Cho 100 ml dung dịch KOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là: a) 3,9 gam b) 7,8 gam c) Kết tủa đã bị hòa tan hết d) Một trị số khác (Al = 27; O = 16; H = 1) 82. Chỉ được dùng nước, nhận biết được từng kim loại nào trong các bộ ba kim loại sau đây? a) Al, Ag, Ba b) Fe, Na, Zn c) Mg, Al, Cu d) (a), (b) 83. Hòa tan hết 2,055 gam một kim loại M vào dung dịch Ba(OH)2, có một khí thoát ra và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 2,025 gam. M là: a) Al b) Ba c) Zn d) Be (Zn = 65; Be = 9; Ba = 137; Al = 27) 84. Nguyên tử nào có bán kính ion lớn hơn bán kính nguyên tử tương ứng? a) Ca b) Ag c) Cs d) Tất cả đều không phù hợp 85. Hòa tan hoàn toàn m gam bột kim loại nhôm vào một lượng dung dịch axit nitric rất loãng có dư, có 0,03 mol khí N2 duy nhất thoát ra. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với lu

File đính kèm:

  • doctrac_nghiem_hoa_vo_co_lop_11_phan_1_vo_hong_thai_co_dap_an.doc