Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 15: Bản vẽ nhà - Năm học 2017-2018 - Phạm Thùy Dung

Bản vẽ nhà thuộc loại bản vẽ nào? Bản vẽ nhà dùng để làm gì?

Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng.

- Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà.

- Là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà, diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, đồ đạc

- Mặt bằng là hình chiếu quan trọng nhất của bản vẽ nhà.

Mặt đứng

- Là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc chiếu cạnh.

- Biểu diễn hình dạng bên ngoài của ngôi nhà.

Mặt cắt

Là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh.

- Diễn tả các bộ phận và kích thước ngôi nhà theo chiều cao.

ppt29 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 8 - Bài 15: Bản vẽ nhà - Năm học 2017-2018 - Phạm Thùy Dung, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNGCÔNG8NGHỆGV: Phạm Thùy DungTrường THCS Thượng ThanhKiểm tra bài cũEm hãy nêu nội dung và trình tự đọc bản vẽ lắp?- Trình tự đọc bản vẽ lắp: 1. Khung tên 2. Bảng kê 3. Hình biểu diễn. 4. Kích thước. 5. Phân tích chi tiết. 6. Tổng hợp. - Nội dung bản vẽ lắp: + Hình biểu diễn + Kích thước + Bảng kê + Khung tên. H14.1 Bản vẽ lắp bộ ròng rọcTiết 15: Bản vẽ nhàI. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ NHÀBản vẽ nhà thuộc loại bản vẽ nào? Bản vẽ nhà dùng để làm gì?- Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng.- Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà.Em hãy cho biết bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào?I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ NHÀa, Mặt bằngMặt bằngA- Là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà, diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, đồ đạc- Mặt bằng là hình chiếu quan trọng nhất của bản vẽ nhà. a, Mặt bằngb, Mặt đứngMặt đứng- Là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc chiếu cạnh.- Biểu diễn hình dạng bên ngoài của ngôi nhà.Ac, Mặt cắtc, Mặt cắt- Là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh.- Diễn tả các bộ phận và kích thước ngôi nhà theo chiều cao.Mặt cắtII. Kí hiệu qui ước một số bộ phận của ngôi nhà: (SGK/47)Kí hiệu cửa sổ được mô tả trên hình biểu diễn nào?Kí hiệu cửa đi đơn 2 cánh được mô tả trên hình biểu diễn nào?III. ĐỌC BẢN VẼ NHÀ HÌNH 15.1. BẢN VẼ NHÀ MỘT TẦNGHình biểu diễnKích thướcKhung tênCác bộ phậnTrình tự đọc bản vẽ nhà-Nhaø một tầng-1:100-Mặt ñứng -Mặt cắt A-A, mặt bằngIII. Đọc bản vẽ nhà-Tên gọi ngôi nhà-Tỉ lệ bản vẽ-Tên gọi hình chiếu-Tên gọi mặt cắtTrình tự đọcNội dung cần hiểuBản vẽ nhà một tầng (h.15.1)-Kích thước chung-Kích thước từng bộ phận1.Khung tên2. Hình biểu diễn3.Kích thướcKích thöôùc chung:Phoøng sinh hoaït chung:Phoøng nguû :Hieân roäng :Neàn caoTöôøng caoMaùi cao6300, 4800,4800(4800 x 2400)+(2400 x 600)2400 x 24002400 x 1500Trình tự đọcNội dung cần hiểuBản vẽ nhà một tầng (h.15.1)1. Khung Tên-Tên gọi ngôi nhà-Tỉ lệ bản vẽ2. Hình biểu diễn-Tên gọi hình chiếu-Tên gọi mặt cắt3. Kích thước-Kích thước chung-Kích thước từng bộ phận-Nhaø một tầng-1:100-Mặt đñứng-Mặt cắt A-A, mặt bằng-6300, 4800, 4800-Phoøng sinh hoạt chung:(4800 x 2400) + (2400 x 600)- Phoøng ngủ: 2400 x 2400- Hiên rộng: 1500 x 2400-Nền cao: 600-Tường cao: 2700-Maùi cao: 15004. Các bộ phậnSố phòngSố cửa đi và cửa sổCác bộ phận khác-Số phòng:3 phòng: 1 phòng sinh hoạt chung 2 phòng ngủ- Sè cöa ®i vµ cöa sæ:- Một cửa đi hai cánh- 6 cửa sổ đơn- C¸c bé phËn kh¸c:1 hiªn cã lan canTrình tự đọcNội dung cần hiểuBản vẽ nhà một tầng (h.15.1)1. Khung Tên-Tên gọi ngôi nhà-Tỉ lệ bản vẽ2. Hình biểu diễn-Tên gọi hình chiếu-Tên gọi mặt cắt3. Kích thước-Kích thước chung-Kích thước từng bộ phậnSố phòngSố cửa đi và cửa sổCác bộ phận khác-Nhaø một tầng-1:100-Mặt đứng-Mặt cắt A-A, mặt bằng-6300, 4800, 4800-Phoøng sinh hoạt chung:(4800 x 2400) + (2400 x 600)-Phoøng ngủ: 2400 x 2400-Hieâên rộng: 1500 x 2400-Nền cao: 600-Tường cao: 2700-Maùi cao: 1500II. Kí hieäu quy öôùc moät soá boä phaän cuûa ngoâi nhaøI. Noäi dung baûn veõ nhaøIII.Ñoïc baûn veõ nhaø4. Các bộ phận 3 phoøng - 1 cöûa ñi hai caùnh, 6 cöûa soå ñôn - 1 hieân coù lan can Tiết 14 - Bài 15: BẢN VẼ NHÀMặt bằng tầng 1Mặt bằng tầng 2Mặt đứngHình cắt A-AMBMĐMCCÁC HÌNH BIỂU DIỄN NGÔI NHÀ 2 TẦNGMẶT ĐỨNGMẶT BẰNG TẦNG 1MẶT BẰNG TẦNG 2MẶT CẮT A-AKí hiệu cửa đi 1 cánh và cửa đi 2 cánh mô tả cửa ở trên hình biểu diễn nào?Kí hiệu cửa sổ đơn, cửa sổ kép mô tả cửa sổ ở trên hình biểu diễn nào? có mấy cửa sổ?Kí hiệu cầu thang mô tả cầu thang ở trên hình biểu diễn nào? Tiết 14 - Bài 15: BẢN VẼ NHÀCâu 1: Em hãy chọn cặp đôi ký hiệu đúng ?1. Cầu thang trên mặt cắta2. Cửa sổ képb3. Cửa đi đơn 2 cánhcCâu 2: Em hãy chọn cặp đôi ký hiệu đúng ?Cầu thang trên mặt bằnga2. Cửa sổ đơnb3. Cửa đi đơn 1 cánhc HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐIHọc bài 15 và trả lời câu hỏi cuối bài.Luyện đọc bản vẽ nhà Ôn lại toàn bộ kiến thức phần I: Vẽ kĩ thuật.Trình tự đọcNội dung cần hiểuBản vẽ nhà một tầng (h.15.1)1. Khung Tên-Tên gọi ngôi nhà-Tỉ lệ bản vẽ--2. Hình biểu diễn-Tên gọi hình chiếu-Tên gọi mặt cắt--3. Kích thước-Kích thước chung-Kích thước từng bộ phận-Phòng SH chung:Phòng ngủ:HiênKhu phụ ( bếp, xí, nhà tắm):Nền cao:Tường cao:Mái cao:4. Các bộ phận Số phòngSố cửa đi và cửa sổCác bộ phận khác---Thảo luận nhómĐọc bản vẽ nhà ở, ghi nội dung vào phiếu học tậpTrình tự đọc bản vẽ nhà:Trình tự đọcNội dung cần hiểu Baûn veõ nhaø ôû1. Khung tên2.Hình biểu diễn 3. Kích thước4. Các bộ phận-Tên gọi ngôi nhà-Tỉ lệ bản vẽ-Tên gọi hình chiếu-Tên gọi mặt cắt -Kthước chung -Kích thước từng bộ phận-Số phòng-Số cửa đi và số cửa sổ-Các bộ phận khác-Nhà ở- 1:100-Mặt đứng B-Mặt cắt A-A, Mặt bằng-1020, 6000,5900-Phòng SHC: 3000x4500-Phòng ngủ: 3000x3000-Hiên: 1500x3000-Khu phụ: 3000x3000-Nền cao: 800-Tường cao: 2900-Mái cao: 2200-3 phòng-3cửa đi 1cánh,8cửa sổ-Hiên và khu phụHÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH MỘT SỐ NGÔI NHÀ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_8_bai_15_ban_ve_nha_nam_hoc_2017_201.ppt