Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Động học chất điểm

Hệ thống kiến thức phần động học chất điểm cho học sinh ,

 -. Học sinh có caí nhìn khái quát về nội dung phần động học chất điểm ,Vận dụng những kiến thức đã học vào giải bài tập chuyển động của chất điểm và những bài tập thực tế có liên quan

 -. Tạo cơ sở tốt để học sinh tiếp thu kiến thức phần động học chất điểm và các kiến thưc sau này

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 11/01/2017 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Động học chất điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 1/10/07 Tiết -Buổi: tự chọn 1 GV soạn: Đỗ Quang Sơn Bài- nội dung kiến thức động học chất điểm A/ Mục tiêu: _Hệ thống kiến thức phần động học chất điểm cho học sinh , -. Học sinh có caí nhìn khái quát về nội dung phần động học chất điểm ,Vận dụng những kiến thức đã học vào giải bài tập chuyển động của chất điểm và những bài tập thực tế có liên quan -. Tạo cơ sở tốt để học sinh tiếp thu kiến thức phần động học chất điểm và các kiến thưc sau này B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: _ Hệ thống lí thuyết và bài tập củng cố -. Nhắc h/s làm trước một số bài tập 2) Học sinh: -. ôn kĩ lí thuyết động học chất điểm - Lầm một số bài tập về động học chất điểm C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò _. Đặt câu hỏi yêu cầu h/s trả lời : +. Phân loại c/đ thẳng .Nêu đặc điểm về véc tơ gia tốc trong c/đ thẳng BĐ Đ? Viết P/TR C Đ của C Đ T B Đ Đ ? và công thức tính vận tốc trong CĐTBĐ Đ ? Nêu hệ thức liên hệ a;v; trong CĐTBĐ Đ ? và ý nghĩa của hệ thức đó ? +. Nêu khái niệm CĐTr Đều ? Đặc điểm về véctơ gia tốc hướng tâm và véc tơ vận tốc trong CĐTr Đ ? -> Nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi của g/viên -. Tự ôn lại kiến thức -. Thảo luận để nêu nhận xét về phần trả lời của bạn Hoạt động 2: .Vận dụng kiến thức vào giải bài tập củng cố kiến thức ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 1 ( 1.3/11/BTVL10NC ) -.Yêu cầu h/s : Đọc kĩ đề bài ,tóm tắt và vẽ hình minh hoạ bài toán ? _. Yêu cầu h/s : +. Viết phương trình cđ của hai xe trong cùng một hệ qui chiếu +. áp dụng ĐK khi hai xe gặp nhau thì cùng toạ độ x1 =x2 để tính thời điểm hai xe gặp nhau , từ đó tính vận tốc của xe thứ hai +. Vận dụng các bước vẽ đồ thị hàm số hàm bậc nhất xác định điểm cắt nhau của hai đồ thị từ đó xác định thời điểm hai xe gặp nhau -. Nêu kết luận bài Bài 2(1.11/tr11/BTVL10NC) -. Yêu cầu h/s : +. Đọc kĩ đầu bài ,xác định hệ qui chiếu để xét chuyển động của hai xe +. Viết phương trình cđ của hai xe và áp dụng điều kiện khi gặp nhau thì x1=x2 để tìm kết quả của bài - Nhận xét bài giải của h/s và nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 3 ( Bài 1.18/tr12/sgk ) -Yêu cầu h/s+ đọc đề bài tóm tắt và vẽ hình mô tả nội dung đề bài -.Phân tích hai quá trình ch.động xảy ra trong bài -. Yêu cầu h/s giải bài trên bảng H/s khác làm bài và nhận xét bài làm của bạn - Nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 4(1.20/tr12/BTVL10NC) - .Yêu cầu h/s làm bài trên bảng -Yêu cầu h/s nhận xét kết quả bài giải -Nêu kết luậ chuẩn kiến thức Bài 5 (2/tr40/sgkvl10NC) -Yêu cầu h/sinh : làm bài trên bảng và nhận xét bài giải của bạn -Nêu kết luận chuẩn kiến thức -. Nghiên cứu kĩ đề bài - .Thảo luận để nêu phương pháp giải loại bài toán ( hai CĐ đi đến gặp nhau ) - Giải bài toán tìm được v2= 50km/h -. Vẽ đồ thị toạ độ thời gian của hai chuyển động ,tìm toạ độ của điểm giao nhau để xác định thời điểm gặp nhau của hai xe từ đó tính v2 Ghi nhận kiến thức - Nghiên cứu kĩ đề bài - viết phương trình ch/động của hai xe áp đụng điều kiện khi gặp nhau x1=x2 để tính được tg= 21s và s=661m -.Thảo luận và nêu nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức -Đọc kĩ đề bài , thực hiện yêu cầu làm bài của g/v -. Viết phương trình c/động của vật Thay t=1,5 s và x=4m để tính được v0=10m/s và vt=-4,7m/s - Thảo luận và nêu nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức -.Vận dụng kiến thức để tính được t=4s -.Thảo luận và nêu nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức - Đọc kĩ đầu bài - Sử dụng mối liên hệ : T2=12T1 từ đó tìm được -.sử dụng mối liên hệ v= R.để tính được v1=16.v2 -.Thảo luận và nêu nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: .Hướng dẫn bài về nhà ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu một số bài tập trong SBTVL10NC để h/s tiếp tục làm ở nhà Ghi nhớ bài về nhà

File đính kèm:

  • docgat.c1 k10 nc.doc