Bài kiểm tra học kỳ I môn: Địa Lý

Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm)

Hãy chọn câu trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Việt Nam có mấy dân tộc:

A. 50 dân tộc B. 54 dân tộc

C. 40 dân tộc D. 60 dân tộc

Cầu 2: Sự phân bố dân tộc kinh chủ yếu ở:

A. Miền núi B. Duyên Hải

C. Đồng bằng, trung du và duyên hải D. Cả A, B, C

Câu 3: Số dân của Việt Nam đến 2002 có

A. 75 triệu B. 70 triệu

C. 80 triệu D. 79,7 triệu người

Câu 4: Dân số Việt Nam tập trung chủ yếu ở:

A. Vùng núi và trung du B. Vùng đồng bằng

C. Vùng đô thị và đồng bằng D. Cả A, B, C

Cầu 5: Nguồn lao động Việt nam mỗi năm có thêm

A. 2 triệu B. 3 triệu

C, Hơn 1 triệu D. Cả A, B, C

Câu 6: Mật độ dân số trung bình của đồng bằng sông Hồng 2002 (người/ km2)

A. 1179 người / km2 B. 1200 người/ km2

C. 1100 người/ km2 D. Cả A, B, C

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 23/01/2017 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kỳ I môn: Địa Lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm Bài kiểm tra học kỳ I Môn : Địa lý Họ và tên :....Lớp 9 Đề ra Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm) Hãy chọn câu trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất Câu 1: Việt Nam có mấy dân tộc: A. 50 dân tộc B. 54 dân tộc C. 40 dân tộc D. 60 dân tộc Cầu 2: Sự phân bố dân tộc kinh chủ yếu ở: A. Miền núi B. Duyên Hải C. Đồng bằng, trung du và duyên hải D. Cả A, B, C Câu 3: Số dân của Việt Nam đến 2002 có A. 75 triệu B. 70 triệu C. 80 triệu D. 79,7 triệu người Câu 4: Dân số Việt Nam tập trung chủ yếu ở: A. Vùng núi và trung du B. Vùng đồng bằng C. Vùng đô thị và đồng bằng D. Cả A, B, C Cầu 5: Nguồn lao động Việt nam mỗi năm có thêm A. 2 triệu B. 3 triệu C, Hơn 1 triệu D. Cả A, B, C Câu 6: Mật độ dân số trung bình của đồng bằng sông Hồng 2002 (người/ km2) A. 1179 người / km2 B. 1200 người/ km2 C. 1100 người/ km2 D. Cả A, B, C Phần II/ Tự luận (6 điểm) Câu 1: Hãy chứng minh rằng cơ cấu ngành công nghiệp nước ta khá đa dạng? Câu 2: Điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội? Bài làm .. .. .. .. .. .. .... .. ..

File đính kèm:

  • dockt hoc ky dia9.doc
Giáo án liên quan