Bài tập chương II - Dòng điện không đổi - Phần B: Công và công suất điện

 B. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

 Bài 1

 Một acqui có suất điện động =12Vvà có điện trở trong r=4,Được nạp điện nhờ hiệu điện thế U=20V và cường độ dòng điện qua acqui là I=2A

1)Tính công suất có ích và công suất hao phí khi nạp điẹn cho acqui

 2) Giả sử thời gian nạp điện cho acqui là 30phút . a). Tính công mà dòng điện thưc hiện

 b) Tính phần điện năng có ích ,phần điện năng hao phí trong quá trình nạp điện

 c) tính hiệu suất của quá trình nạp

 Bài 2 (2.38/tr27/BTVL11NC)

 Một bàn là có hiệu điện thế và công suất định mức 220V -1,1kW

 a) Tính điện trở R0và cường độ định mức I0 của bàn là

 b) Để hạ bớt nhiệt của bàn là mà vẫn dùng mạng điện có hiệu điện thế 220V , Người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở R=9 Ôm ,khi đó công suất tiêu thụ của bàn là P, =800W . Tính cường độ dòng điện I,,Hiệu điện thế U, và điện trở R,của bàn là sau khi mắc nối tiếp với trở R

 

doc4 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập chương II - Dòng điện không đổi - Phần B: Công và công suất điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B. Công và công suất điện Bài 1 Một acqui có suất điện động =12Vvà có điện trở trong r=4,Được nạp điện nhờ hiệu điện thế U=20V và cường độ dòng điện qua acqui là I=2A 1)Tính công suất có ích và công suất hao phí khi nạp điẹn cho acqui 2) Giả sử thời gian nạp điện cho acqui là 30phút . a). Tính công mà dòng điện thưc hiện b) Tính phần điện năng có ích ,phần điện năng hao phí trong quá trình nạp điện c) tính hiệu suất của quá trình nạp Bài 2 (2.38/tr27/BTVL11NC) Một bàn là có hiệu điện thế và công suất định mức 220V -1,1kW a) Tính điện trở R0và cường độ định mức I0 của bàn là b) Để hạ bớt nhiệt của bàn là mà vẫn dùng mạng điện có hiệu điện thế 220V , Người ta mắc nối tiếp với nó một điện trở R=9 Ôm ,khi đó công suất tiêu thụ của bàn là P, =800W . Tính cường độ dòng điện I,,Hiệu điện thế U, và điện trở R,của bàn là sau khi mắc nối tiếp với trở R Bài 3 (68/tr47/CHVBTTN11) Hai bóng đèn dây tóc Đ1(2,5V-1W)và Đ2( 6V-3W) Được mắc như hình vẽ Biết các bóng đèn sáng bình thường 1) tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UMN 2) Tính giá trị điện trở Rx 3) Tính điện trở của đoạn mạch MN 4) Tính công mà dòng điện thực hiện trên đoạn mạch MN và nhiệt lượng toả ra trên hai bóng đèn trong thời gian 10phút Bài4 Cho đoạn mạch điện có sơ đồ như hình vẽ R1=1 , R2=2 ,R3=4 . Hiệu diện thế UAB=12V 1) Khi Rx= 6 a *) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N b)Tính nhiệt lượng toả ra trên mỗi điện trở và trên cả đoạn mạch MN trong thời gian 5min 2) Để hiệu điện thế giữa hai điểm M,N bằng không thì phải điều chỉnh Rxđến giá trị bao nhiêu Bài 5* Cho đoạn mạch điện có sơ đồ như hình vẽ R1=2, R2=2 ,R3=4,R4=6 R5=2 và hiệu điện thế UAC=20V Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AC Bài 6 Một bộ acqui có suất điện động 6V và điện trở trong r=0,6 được nạp điện nhờ hiệu điện thế U=12V .Người ta mắc nối tiếp với bộ acqui một biến trở Rđể điều chỉnh cường độ dòng điện nạp thì cường độ dòng điện nạp là I=2A 1) tính giá trị của biến trở R 2) để nạp điện đầy cho acqui phải mất 4 giờ .tính dung lượng của acqui 3) Tính lượng điện năng có ích và điện năng hao phí ,hiệu suất của quá trình nạp điện cho bbộ acqui c. định luật ôm cho toàn mạch ( tiếp theo) Bài 4(2.46/tr28/BTVL11NC) Một nguồn điện có suất điện động =6V, điện trở trong r =2, mạch ngoài có biến điện trở R (Như hình vẽ ) 1) Tính R để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài bằng 4W 2)Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất Tính giá trị đó Bài 5( 2.97/CLVL11) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ Nguồn có suất điện động 6V và điện trở trong r=1 R1=R2=2. R4 là biến trở . Vôn kế có điện trở vô cùng lớn Các dây nối có điện trở không đáng kể 1) Khi khoá K mở vôn kế chỉ 3V 2) Khi khoá K đóng vôn kế chỉ số 0 Tính R4 và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở Và cường độ dòng điện trong tòan mạch Bài 6 ( 2.57/tr31/BTVL11NC ) Một acqui có suất điện động 6V và điện trở trong 0,6 Được nạp điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế đặt vào hai cực acqui là 12V. Người ta mắc nối tiếp acqui với một biến trở R để điều chỉnh cường độ dòng điện nạp (Như hình vẽ ) 1)Xác định điện trở của biến trở R khi dòng điện nạp có cường độ I1=2A 2) Thời gian cần nạp t=4h . Tính dung lượng của acqui 3) Nếu dòng điện nạp có cường độ I2=2,5 A thì thời gian cần nạp là bao nhiêu Bài 7 (2.128/CLVL11) Một nguồn điện một chiều có suất điện động và diện trở trong r=0,5dùng để cung cấp điện cho một bóng đèn dây tóc Đ( 10V-10W) và nạp điện cho một acqui có suất điện động 6V và điện trở trong 0,4 ( Như hình vẽ ) Bỏ qua điện trở của dây nối và của Ampe kế Coi điện trở của bóng đèn có giá trị như khi nó sáng bình thường Ampe kế chỉ 5A 1) Tính suất điện động của nguồn điện 2) Tính điện năng tiêu thụ trên bóng đèn trong một phút Bài 8(2.103CLVL11) Dùng một acqui có suất điện động 9V và điện trở trong 1,2 để nạp điện cho một acqui khác có ssuất điện động 2V và điện trở trong không đáng kể . Để điều chỉnh cường độ dòng điện nạp ,người ta mác nối tiếp acqui với một biến trở R( Như hình vẽ1) 1)Khi R=0,2 .Tính cường độ dòng điện nạp qua acqui 2) Để cường độ dòng điện nạp giảm đi một nửa thì phải Điều chỉnh R có giá trị điện trở là bao nhiêu 3) Khi R=0,2 Giả sử do mắc nhầm cực acqui nạp ( như hình vẽ 2) Tính cường độ dòng điện trong mạch và nhiệt lượng Toả ra trong toàn mạchtrong thời gian 5 phút đề kiểm tra -15 phút - tự chọn buổi 2 ( dự kiến ) Khối 11- chương trình cơ bản nâng cao Phần trắc nghiệm khách quan ( Khoanh tròn vào lựa chọn đúng ) - Mỗi câu 1 điểm Câu 1 Điều kiện để có dòng điện trong một vật A. Hiệu điện thế giữa hai đầu vật đó khác không B. hiệu điện thế giữa hai đầu vật đó bằng không C. Trong vật phải tồn tại điện tích tự do D.Trong vật phải tồn tại điện tích tự do và hiệu điện thế giữa hai đầu vật đó khác không Câu 2 Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng : A. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch kín B. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch ngoài hở C. Bằng độ giảm điện thế ở mạch ngoài khi mạch kín D. Bằng tổng độ giảm điện thế trong toàn mạch khi mạch kín Câu 3 Trong một mạch điện kín và mạch ngoài chỉ có điện trở , nếu điện trở của mạch ngòai tăng thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện A. Không đổi B. Giảm C. tăng D. không thể kết luận Câu 4 Công mà dòng điện sản ra trên máy thu điện được tính bởi công thức A. A= I2rt B.A= UIt C. A=It D. Khác A;B;C Câu 5 Công thức R= (U2đm: Pđm ) được dùng để tính điện trở của một bóng đèn dây tóc : A. Khi bóng không được nối vào mạch điện B . Khi bóng đèn đang cháy sáng trong mạch điện C. Khi bóng đèn đang cháy sáng bình thường trong mạch điện D. áp dụng cho cả A; B ;C Phần tự luận :( 5 điểm ) Để nạp điện cho một ac qui có suất điện động 6V và điện trở trong 1 ,người ta mắc hai cực của acqui đó với hai điểm A,B có hiệu điện thế UAB= 9V 1) Tính cường độ dòng điện chạy qua acqui ? 2) Tính công suất có ích và hiệu suất của quá trình nạp điện cho acqui ? 3) Giả sử hiệu điện thế UAB được cung nhờ một nguồn điện có suất điện động =10V Tính điện trở trong của nguồn điện này

File đính kèm:

  • docBTCII-PB.doc