Cấu trúc đề thi và ma trận đề thi tuyển sinh đại học môn: Vật lí

Chủ đề

Dao động cơ Số câu

 Điểm

Sóng cơ Số câu

 Điểm

Dòng điện xoay chiều Số câu

 Điểm

Dao động và sóng điện từ Số câu

 Điểm

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu trúc đề thi và ma trận đề thi tuyển sinh đại học môn: Vật lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Môn: VẬT LÍ; KHỐI A (từ 25/5/2012) Thời gian làm bài: 90 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Dao động cơ Số câu 2 3 3 8(7+1) Điểm 0,4 0,6 0,6 1,6 Sóng cơ Số câu 1 2 2 5(4+1) Điểm 0,2 0,4 0,4 1,0 Dòng điện xoay chiều Số câu 3 4 3 10(9+1) Điểm 0,6 0,8 0,6 2,0 Dao động và sóng điện từ Số câu 1 1 1 3(4-1) Điểm 0,2 0,2 0,2 0,6 Sóng ánh sáng Số câu 2 2 1 5 Điểm 0,4 0,4 0,2 1,0 Lượng tử ánh sáng Số câu 1 2 1 4(5-1) Điểm 0,2 0,4 0,2 0,8 Hạt nhân nguyên tử Số câu 2 2 1 5(6-1) Điểm 0,4 0,4 0,2 1,0 Tổng Số câu 12 16 12 40 Điểm 2,4 3,2 2,4 8,0 II. PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Dao động cơ Số câu 1 1 2 Điểm 0,2 0,2 0,4 Sóng cơ Số câu 1 1 Điểm 0,2 0,2 Dòng điện xoay chiều Số câu 1 1 2 Điểm 0,2 0,2 0,4 Dao động và sóng điện từ Số câu 1 1 Điểm 0,2 0,2 Sóng ánh sáng Số câu 1 1 2 Điểm 0,2 0,2 0,4 Lượng tử ánh sáng Số câu 1 1 Điểm 0,2 0,2 Hạt nhân nguyên tử Số câu 1 1 Điểm 0,2 0,2 Tổng Số câu 3 4 3 10 Điểm 0,6 0,8 0,6 2,0 B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Động lực học vật rắn Số câu 1 2 1 4 Điểm 0,2 0,4 0,2 0,8 Sơ lược về thuyết tương đối hẹp Số câu 1 1 Điểm 0,2 0,2 - Dao động cơ - Sóng cơ - Dòng điện xoay chiều - Dao động và sóng điện từ - Sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng - Hạt nhân nguyên tử - Từ vi mô đến vĩ mô Số câu 2 1 2 5 Điểm 0,4 0,2 0,4 1,0 Tổng Số câu 3 4 3 10 Điểm 0,6 0,8 0,6 2,0 Tổng hợp Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Phần chung Số câu 12 16 12 40 Phần riêng Số câu 3 4 3 10 Tổng Số câu 15 20 15 50 Tỉ lệ 30% 40% 30% 100%

File đính kèm:

  • docCAU TRUC DE THI VAT LY 2013.doc