Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn: Vật lý 8

Câu1:(1đ) Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Nhiệt độ B. Nhiệt năng C. Khối lượng D. Thể tích

Câu2: (1đ) Tại sao lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu? Nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng nhiệt độ của lưỡi cưa? Chọn phương án trả lời đúng.

A. Vì có sự truyền nhiệt B. Vì có sự thực hiện công

C. Vì có ma sát D. Một cách giải thích khác

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 04/01/2017 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng học kỳ II môn: Vật lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề khảo sát chất lượng học kỳ II - Năm học : 2007- 2008 Môn: Vật lý 8 (Thời gian: 45 phút) Họ tên, chữ ký Giám thị 1:........................................ Giám thị 2:........................................ Họ tên:....................................... SBD:............ Lớp:.......... Trường: THCS Quảng Xuân Họ tên, chữ ký Giám thị 1:....................................... Giám thị 2:....................................... Điểm bài thi Bằng số:.............................. Bằng chữ:............................ Số phách: Câu1:(1đ) Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? Hãy chọn câu trả lời đúng. A. Nhiệt độ B. Nhiệt năng C. Khối lượng D. Thể tích Câu2: (1đ) Tại sao lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu? Nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng nhiệt độ của lưỡi cưa? Chọn phương án trả lời đúng. A. Vì có sự truyền nhiệt B. Vì có sự thực hiện công C. Vì có ma sát D. Một cách giải thích khác Câu3: (2đ) Ghép nội dung ghi ở cột bên trái với nội dung tương ứng ghi ở cột bên phải. Các cách biến đổi nhiệt năng a là đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Năng suất toả nhiệt b là Qtoả ra = Qthu vào Các hình thức truyền nhiệt c là thực hiện công và truyền nhiệt Phương trình cân bằng nhiệt d là dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt Câu4: (2đ) Tại sao khi đổ một giọt mực vào một chén nước thì nước trong chén chuyển dần thành màu mực. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu5: (4đ) Để xác định nhiệt dung riêng của chì, một học sinh làm thí nghiệm như sau. Thả một miếng chì 0,3 kg được lấy từ nước đang sôi ra vào một cốc đựng 100g nước ở nhiệt độ 340C và thấy nước nóng lên tới 400C. Tính nhiệt dung riêng của chì. Tại sao kết quả tìm được không phù hợp với bảng nhiệt dung riêng trong sách giáo khoa. (Cho biết: Nhiệt dung riêng của chì trong SGK là C1 = 130 J/kg.K Nhiệt dung riêng của nước C2 = 4200 J/kg.K) Trường thcs quảng xuân Đáp án vật lý 8 năm học 2007-2008 Câu1:(1đ) C Câu2:(1đ) C Câu3:(2đ) Mỗi cặp ghép đúng cho 0,5 đ 1- c 2- a 3- d 4- b Câu4:(2đ) - Vì các phân tử mực chuyển động không ngừng (1đ) - Giữa các phân tử nước có khoảng cách, nên các phân tử mực có thể xen vào giữa các phân tử nước.(1đ) Câu5:(4đ) Tóm tắt Bài giải Vật 1: Chì toả nhiệt a/ Nhiệt lượng do chì toả ra: m1 = 0,3 kg Q1 = c1m1(t1 – t) = c1.0,3(100 - 40) = 18c1 (1đ) t1 = 1000C, t = 400C Nhiệt lượng do nước thu vào: c1 = ? Q2 = c2m2(t – t2) = 4200.0,1(40 - 43) = 2520 (J) (1đ) Vật 2: Nước thu nhiệt Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có: m2 = 100g = 0,1 kg Q1 = Q2 t2 = 340C , t = 400C 18c1 = 2520 => c1 = 2520/18 = 140(J/kg.K) (0,5đ) c2 = 4200 J/kg.K (0,5đ) b/ Kết quả này lớn hơn giá trị của nhiệt dung riêng của chì theo trong bảng SGK vì trong quá trình này ta đã bỏ qua nhiệt lượng do chì truyền cho cốc nước và môi trường xung quanh. (1đ)

File đính kèm:

  • dockhao sat hoc ki 2 nam hoc 0708.doc
Giáo án liên quan