Giáo án Đại số 8 Tiết 47 Phương trình chứa ẩn ở mẫu

A. Mục tiêu:

 Kiến thức : Giúp học sinh nắm được điều kiện xác định của 1 phương trình

 Kỷ năng : Giúp học sinh biểttìm điều kiện xác định của một phương trình

 Thái độ : *Rèn cho học sinh các thao tác tư duy phân tích, so sánh, tổng quát hoá

 *Giúp học sinh phát triển các phẩm chất trí tuệ ;tính linh hoạt; Tính độc lập;

 Tính chính xác

 

 B. Chuẩn bị của học sinh và giáo viên:

 GV : Hệ thống ví dụ, hệ thống câu hỏi

 HS : Sgk, thước, MTBT. Xem lại phần tìm ĐKXĐ phân thức

 

C. Tiến trình lên lớp:

 I.Ổn định lớp:

 II. Kiểm tra bài cũ:

 Giải PT : (1)

 Cho HS làm theo thứ tự như đã học tìm được x = 1

 III.Bài mới:

 1) Đặt vấn đề : Ta đã giải các PT không chứa ẩn ở mẫu . Bài này chúng ta xét những PT

 chứa ẩn ở mẫu

 2) Triển khai bài dạy :

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 18/05/2015 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 8 Tiết 47 Phương trình chứa ẩn ở mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: 14/2 Giảng.16/2/09 Tiết 47 §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU A. Mục tiêu: Kiến thức : Giúp học sinh nắm được điều kiện xác định của 1 phương trình Kỷ năng : Giúp học sinh biểttìm điều kiện xác định của một phương trình Thái độ : *Rèn cho học sinh các thao tác tư duy phân tích, so sánh, tổng quát hoá *Giúp học sinh phát triển các phẩm chất trí tuệ ;tính linh hoạt; Tính độc lập; Tính chính xác B. Chuẩn bị của học sinh và giáo viên: GV : Hệ thống ví dụ, hệ thống câu hỏi HS : Sgk, thước, MTBT. Xem lại phần tìm ĐKXĐ phân thức C. Tiến trình lên lớp: I.Ổn định lớp: II. Kiểm tra bài cũ: Giải PT : (1) Cho HS làm theo thứ tự như đã học tìm được x = 1 III.Bài mới: 1) Đặt vấn đề : Ta đã giải các PT không chứa ẩn ở mẫu . Bài này chúng ta xét những PT chứa ẩn ở mẫu 2) Triển khai bài dạy : HĐ1: Ví dụ mở đầu Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của PT : (1) không ? Vì sao ? Cho HS thay x = 1 vào hai vế của PT và cho nhận xét ? Như vậy x = 1 có phải là nghiệm của PT (1) không ? Vậy khi giải PT có chứa ẩn ở mẫu ta chú ý điều gì ? ĐKXĐ của PT (1) là những giá trị nào của x ? Khi x = 1 thì không xác định được giá trị của phân thức Vì ĐKXĐ của phân thức là x 1. Thay x = 1 thì không xác định được hai vế của PT Vậy x = 1 không phải là nghiệm của PT Chú ý : Khi giải PT chứa ẩn ở ta phải chú ý đến ĐKXĐ của PT Ví dụ : ĐKXĐ của PT (1) là x 1 HĐ2: Tìm điều kiện xác định của phương trình Tìm ĐKXĐ của mỗi PT sau : (2) ; (3) Muốn tìm ĐKXĐ của nhũng PT trên ta làm như thế nào ? Hãy tìm các giá trị của x để các mẫu thức x - 1 ; x + 1 ; x -2 bằng 0 ? Điều kiện xác định của phương trình có chứa ẩn ở mẫu là mẫu phải nhận mnhững giá trị nào ? Cho PT Tìm ĐKXĐ của PT trên ? a) Ví dụ : * Vì x - 1 = 0x = 1; x + 1 = 0x = -1 Nên ĐKXĐ của PT (2) là : x 1 và x-1 *Vì x - 2 = 0 x = 2 Nên ĐKXĐ của PT (3) là : x 2 Cho PT ĐKXĐ của PT trên là các giá trị của x sao cho giá trị của B(x)0 và giá trị của D(x) 0 IV. Củng cố: Tìm ĐKXĐ của các PT : (4) Ta có : x - 3 = 0 x = 3 ; 2x + 2 = 2 ( x + 2 ) = 0 x = -2 ; x + 1 = 0 x = -1 ĐKXĐ của (4) là x- 2; x -1 ; x 3 (5) Ta có : x + 2 = 0 x = -2 . ĐKXĐ của (5) là x 0 ; x -2 V. Dặn dò và hướng dẫn học ở nhà:(3') Về nhà xem mục 3 sgk/20 và thực hiện bài tập: Cho PT: a. Tìm ĐKXĐ của PT b. Giải phương trình

File đính kèm:

  • docT47.DOC
Giáo án liên quan