Giáo án Đại số 9 - Tuần 9 - Tiết 18: Kiểm tra chương I

I- Mục tiêu:

 - Kiểm tra đánh giá việc nắm được kiến thức của chương I

 - Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập của HS.

 - Cẩn thận, chính xác khi làm bài

 II- Phương tiện thực hiện:

 GV: - Đề bài + đáp án - thang điểm, phôtô đề bài

 HS: - Kiến thức chương I

 - Đồ dùng học tập: bút, thước.

 III- Phương pháp giảng dạy: Kiểm tra viết

 IV- Tiến trình dạy học:

 A- Ổn định tổ chức: 9C: 9D:

 B- Kiểm tra:

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2015 | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 - Tuần 9 - Tiết 18: Kiểm tra chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9: tiết 18: kiểm tra chương i S: 18.10.08 G: 22.10.08 i- mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá việc nắm được kiến thức của chương I - Đánh giá kỹ năng trình bày bài tập của HS. - Cẩn thận, chính xác khi làm bài II- Phương tiện thực hiện: GV: - Đề bài + đáp án - thang điểm, phôtô đề bài HS: - Kiến thức chương I - Đồ dùng học tập: bút, thước... III- Phương pháp giảng dạy: Kiểm tra viết IV- Tiến trình dạy học: A- ổn định tổ chức: 9C: 9D: B- Kiểm tra: Đề bài: Phần I: Trắc nghiệm (2,5đ) Câu 1: Biểu thức xác định khi: A. B. C. D. Câu 2: Giá trị của biểu thức bằng: A. 4 B. C. 0 D. Câu 3 : Hãy nối mỗi câu ở cột A với mỗi câu ở cột B để được khẳng định đúng A B 6 2 (): -1 1 Phần II: Tự luận (7,5đ) Câu 4: Tímh giá trị các biểu thức a) b) c) Câu 5: Rút gọn các biểu thức sau a) b) Câu 6 : Cho biểu thức a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm x để P=-1 Câu 7: Tính giá trị biểu thức (dành cho lớp 9C) A= Đáp án: Phần trắc nghiêm(2,5đ) Câu 1 chọn C (0,5đ) Câu 2 chọn B (0,5 đ) Câu 3: aà3, bà6, cà4 ( Mỗi ý đúng cho 0,5đ) Câu 4: a) 120 b) 91 c)2/3 (mỗi câu đúng1đ) Câu 5: a) b) (mỗi câu đúng 1đ Câu 6 a) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) b) Để P=-1 1đ A= A3=4-3A àA3+3A-4=0à A=1(1đ) D- Củng cố: Thu bài - Nhận xét giờ kiểm tra E- Hướng dẫn HS học tập ở nhà: - Làm lại bài kiểm tra - Xem trước bài "Nhắc lại và bổ sung các kỹ năng về hàm số"

File đính kèm:

  • docthu gui len mang.doc
Giáo án liên quan