Giáo án lớp 2 - Tuần 35

I. MỤC TIÊU:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 5, 7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.

- Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của BT2.

- Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, HTL trong 15 tuần HKII; 5 tờ giấy A3 kẻ bảng tổng kết ở BT2.

- HS: SGK; bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui.

 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS.

 - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra.

 3.- Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học.

b) Các hoạt động:

 

doc13 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 23/01/2017 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 35 TIẾNG VIỆT Tiết 01 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ngày soạn: 07/05/2012 - Ngày dạy: 14/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 5, 7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật. - Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của BT2. - Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, HTL trong 15 tuần HKII; 5 tờ giấy A3 kẻ bảng tổng kết ở BT2. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS đọc bài; đặt câu hỏi về nội dung. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của BT2. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Chia nhóm, phát phiếu, giao nhiệm vụ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Thảo luận theo nhóm, làm bài trên phiếu. - Đại diện nhóm đính phiếu lên bảng, trình bày. - Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (4phút) - Cho HS thi đua trả lời câu hỏi về chủ ngữ, vị ngữ. - GD thái độ: Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TIẾNG VIỆT Tiết 02 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ngày soạn: 07/05/2012 - Ngày dạy: 14/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. - Hoàn chỉnh bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của BT2. - Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, HTL trong 15 tuần HKII; 5 tờ giấy A3 kẻ bảng tổng kết ở BT2. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS đọc bài; đặt câu hỏi về nội dung. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT2. Mục tiêu: Hoàn chỉnh bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của BT2. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Chia nhóm, phát phiếu, giao nhiệm vụ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Thảo luận theo nhóm, làm bài trên phiếu. - Đại diện nhóm đính phiếu lên bảng, trình bày. - Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (4phút) - Cho HS thi đua trả lời một số câu hỏi về trạng ngữ. - GD thái độ: Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TIẾNG VIỆT Tiết 03 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ngày soạn: 08/05/2012 - Ngày dạy: 15/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. - Biết lập bảng thống kê và nhận xét về bảng thống kê theo yêu cầu của BT2, BT3. - GDKNS: Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin; ra quyết định. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, HTL trong 15 tuần HKII; 5 tờ giấy A3 kẻ bảng tổng kết ở BT2. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS đọc bài; đặt câu hỏi về nội dung. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT. Mục tiêu: Biết lập bảng thống kê và nhận xét về bảng thống kê theo yêu cầu của BT2, BT3. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Chia nhóm, phát phiếu, giao nhiệm vụ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Thảo luận theo nhóm, làm bài trên phiếu. - Đại diện nhóm đính phiếu lên bảng, trình bày. - Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (4phút) - Cho HS thi đua nêu sự khác nhau giữa bảng thống kê và bảng liệt kê. - GD thái độ: GDKNS: Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin; ra quyết định. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TIẾNG VIỆT Tiết 04 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ngày soạn: 09/05/2012 - Ngày dạy: 16/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Củng cố kiến thức về biên bản. - Lập được biên bản cuộc họp (theo yêu cầu ôn tập) đúng thể thức, đầy đủ nội dung cần thiết. - GDKNS: Kĩ năng Ra quyết định/ giải quyết vấn đề; xử lí thông tin. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Bảng phụ ghi cấu tạo của một biên bản. - HS: SGK; giấy A3, bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Ôn tập về biên bản. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về biên bản. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Treo bảng phụ, gọi HS đọc. - Đặt câu hỏi gợi mở cho HS tìm hiểu yêu cầu BT. - Nhận xét, chốt lại các ý đúng. Hoạt động 2: Làm BT. Mục tiêu: Biết lập bảng thống kê và nhận xét về bảng thống kê theo yêu cầu của BT2, BT3. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - 1 HS đọc cấu tạo một biên bản trên bảng phụ. - Lần lượt trả lời câu hỏi. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Làm việc cả lớp. 3 HS khá, giỏi làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi lần lượt đính bài làm trên bảng rồi trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (4phút) - Cho HS thi đua nêu lại vấu tạo của một biên bản. - GD thái độ: GDKNS: Kĩ năng Ra quyết định/ giải quyết vấn đề; xử lí thông tin. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TIẾNG VIỆT Tiết 05 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ngày soạn: 09/05/2012 - Ngày dạy: 16/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. - Đọc bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”, tìm được những hình ảnh sống động trong bài thơ. - Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc, HTL trong 15 tuần HKII; 5 tờ giấy A3 kẻ bảng tổng kết ở BT2. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và HTL. Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Gọi HS lên bốc phiếu. - Gọi HS đọc bài; đặt câu hỏi về nội dung. - Nhận xét, ghi điểm. Hoạt động 2: Làm BT. Mục tiêu: Đọc bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”, tìm được những hình ảnh sống động trong bài thơ. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Chia nhóm, phát phiếu, giao nhiệm vụ. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài. - Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Thảo luận theo nhóm, làm bài trên phiếu. - Đại diện nhóm đính phiếu lên bảng, trình bày. - Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (4phút) - Cho HS thi đua nêu một số hình ảnh hoặc chi tiết HS thích nhất của bài thơ. - GD thái độ: Có ý thức công dân, giữ gìn trật tự xã hội, bản sắc cội nguồn và thực hiện quyền trẻ em. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TIẾNG VIỆT Tiết 06 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II Ngày soạn: 10/05/2012 - Ngày dạy: 17/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Nghe – viết đúng chính tả đoạn thơ trong bài “Trẻ con ở Sơn Mỹ”, tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút, trình bày đúng thể thơ tự do. - Viết đoạn văn khoảng 5 câu (dựa vào nội dung và những hình ảnh gợi ra từ bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”. - Bồi dưỡng ý thức luyện viết chữ đẹp, giữ vở sạch và lòng yêu thích làm văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: Bảng phụ viết 2 đề bài. - HS: SGK; giấy A3, bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút 7 phút Hoạt động 1: Nghe - viết. Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả đoạn thơ trong bài “Trẻ con ở Sơn Mỹ”, tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút, trình bày đúng thể thơ tự do. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Chia nhóm, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi; ghi bảng từ khó viết do HS nêu. - Đọc mẫu từ khó và hướng dẫn HS cách viết. - Nhắc nhở HS cách trình bày bài thơ. - Đọc câu ngắn hoặc cụm từ cho HS viết vào vở. - Đọc lại toàn bộ bài viết. - Chấm chữa bài viết của 7 HS. - Nêu nhận xét kết quả nghe viết chính tả của HS. Hoạt động 2: Làm BT. Mục tiêu: Viết đoạn văn khoảng 5 câu (dựa vào nội dung và những hình ảnh gợi ra từ bài thơ “Trẻ con ở Sơn Mỹ”. Cách tiến hành: - Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng. - Thảo luận nhóm tìm từ khó viết. - Đại diện nhóm lần lượt nêu từ khó viết. - Lắng nghe, tập viết từ khó vào nháp. - Quan sát cách trình bày trong SGK. - Nghe - viết bài vào vở. - Rà soát lại bài đã viết cho hoàn chỉnh. - 7 HS nộp bài cho GV chấm, số HS còn lại đổi vở chữa lỗi cho nhau. - 1 HS đọc yêu cầu trong SGK. - Làm việc cả lớp. 3 HS khá, giỏi làm bài trên giấy A3 bằng bút dạ. - 3 HS khá, giỏi lần lượt đính bài làm trên bảng rồi trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (4phút) - Cho HS bình chọn bạn viết đoạn văn hay nhất, đọc lại cho cả lớp nghe. - GD thái độ: Có ý thức tập thể, tinh thần đoàn kết nhất trí. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TOÁN Tiết 171 LUYỆN TẬP Ngày soạn: 07/05/2012 - Ngày dạy: 14/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết thực hành tính. - Biết thực hành giải toán có lời văn. - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT 2, 3 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 12 phút 10 phút Hoạt động 1: Bài tập 1, 2. Mục tiêu: Biết thực hành tính. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 3. Mục tiêu: Biết thực hành giải toán có lời văn. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Xác định hướng giải bài toán. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Tự suy nghĩ làm bài vào vở. HS TB, yếu làm bài 1(a,b,c), bài 2(a); HS khá, giỏi làm cả 2 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - 1HS nêu hướng giải bài toán. - Cả lớp làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải bài 4. - GD thái độ: Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TOÁN Tiết 172 LUYỆN TẬP CHUNG Ngày soạn: 08/05/2012 - Ngày dạy: 15/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết tính giá trị biểu thức; tìm số trung bình cộng. - Giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT2, 3 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 12 phút 10 phút Hoạt động 1: Bài tập 1, 2. Mục tiêu: Biết tính giá trị biểu thức; tìm số trung bình cộng. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Bài tập 3. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức trên để giải đúng các bài tập. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Xác định hướng giải bài toán. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Cả lớp làm bài vào vở. HS TB, yếu làm bài 1, bài 2(a); HS khá, giỏi làm cả 2 bài. - 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - 1HS nêu hướng giải bài toán. - Cả lớp làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải bài 4. - GD thái độ: Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TOÁN Tiết 173 LUYỆN TẬP CHUNG Ngày soạn: 09/05/2012 - Ngày dạy: 16/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm. - Biết tính diện tích, chu vi của hình tròn. - Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT2, 3 tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 8 phút 14 phút Hoạt động 1: Phần I. Mục tiêu: Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. Hoạt động 2: Phần II (bài 1). Mục tiêu: Biết tính diện tích, chu vi của hình tròn. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Xác định hướng giải bài toán. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Tự suy nghĩ làm bài vào vở. HS TB, yếu làm bài 1, bài 2; HS khá, giỏi làm cả 3 bài. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - 1HS nêu hướng giải bài toán. - Tự làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải bài 2, phần II. - GD thái độ: Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. TUẦN 35 TOÁN Tiết 174 LUYỆN TẬP CHUNG Ngày soạn: 10/05/2012 - Ngày dạy: 17/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Biết giải bài toán về chuyển động cùng chiều. - Biết giải bài toán về tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật. - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 (phần II) tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 8 phút 14 phút Hoạt động 1: Bài tập 1 (Phần I). Mục tiêu: Biết giải bài toán về chuyển động cùng chiều. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét và xác nhận kết quả (C). Hoạt động 2: Bài tập 2, 3 (Phần I). Mục tiêu: Biết giải bài toán về tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Xác định hướng giải bài toán. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Nêu nhận xét, xác nhận kết quả (2A, 3B). - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - Tự suy nghĩ làm bài vào vở. - Lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - 1 HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - 1HS nêu hướng giải bài toán. - Tự làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng chữa bài. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS khá, giỏi thi đua giải bài 1, phần II. - GD thái độ: Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. ............... TUẦN 35 KHOA HỌC Tiết 69 ÔN TẬP MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ngày soạn: 08/05/2012 - Ngày dạy: 15/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Ôn tập kiến thức về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. - Ôn tập kiến thức về một số biện pháp bảo vệ môi trường. - BVMT (Toàn phần): Ô nhiễm không khí, nguồn nước; cách thức làm nước sạch, tiết kiệm nước; bảo vệ bầu không khí. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK; phiếu học tập. - HS: SGK; bút dạ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - 3 HS lần lượt nhắc lại nội dung cần nhớ, tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 11 phút 11 phút Hoạt động 1: Trò chơi “Đoán chữ”. Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Phát phiếu học tập, giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Kết luận: Hoàn thiện ô chữ. Hoạt động 2: Câu hỏi trắc nghiệm. Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về một số biện pháp bảo vệ môi trường. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi HS trình bày. - Kết luận: 1d, 2c, 3d, 4c. - 1 HS đọc thông tin trong SGK. - Làm việc cá nhân trên phiếu học tập bằng bút dạ. - 3 HS đính phiếu học tập lên bảng và trình bày. - Cả lớp góp ý, bổ sung. - Nhắc lại mục tiêu của hoạt động. - Làm việc cá nhân. - Lần lượt Trình bày trước lớp. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS thi đua nêu nguyên nhân và tác hại của việc ô nhiễm môi trường. - GD thái độ: BVMT (Toàn phần): Ô nhiễm không khí, nguồn nước; cách thức làm nước sạch, tiết kiệm nước; bảo vệ bầu không khí. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn dò. - Rút kinh nghiệm. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 35 KĨ THUẬT Tiết 35 LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN Ngày soạn: 11/05/2012 - Ngày dạy: 18/05/2012 I. MỤC TIÊU: - Chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn. - Lắp được một mô hình tự chọn. HS khéo có thể lắp mô hình mới ngoài mô hình gợi ý. - Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo của đôi tay. GDSDNL (Liên hệ): Lắp thiết bị thu năng lượng mặt trời để tiết kiệm xăng, dầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - GV: SGK. - HS: SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.- Khởi động: (1 phút) - Kiểm tra sĩ số - Hát vui. 2.- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS lần lượt nhắc lại kiến thức về qui trình lắp ghép mô hình tiết trước. - GV nêu nhận xét kết quả kiểm tra. 3.- Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: (1 phút) GV nêu mục tiêu bài học. b) Các hoạt động: T.lượng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 14 phút 8 phút Hoạt động 1: Thực hành. Mục tiêu: Chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn. Lắp được một mô hình tự chọn. Cách tiến hành: - Nêu mục tiêu của hoạt động. - Giao nhiệm vụ học tập. - Theo dõi, uốn nắn cho HS. - Nhắc nhở HS hoàn thiện sản phẩm. Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm. Mục tiêu: Đạt được các yêu cầu của sản phẩm: Lắp được một mô hình tự chọn. HS khéo có thể lắp mô hình mới ngoài mô hình gợi ý. Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu của hoạt động. - Chỉ định góc trưng bày của từng nhóm. - Cùng HS tham quan các sản phẩm. - Nêu nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS. - 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt động. - Lần lượt nêu các chi tiết cần có. - Tiến hành thực hành sản phẩm. - Hoàn thiện sản phẩm. - 1 HS nhắc lại mục tiêu của hoạt động. - Trưng bày sản phẩm theo nhóm. - Tham quan sản phẩm lẫn nhau. - Cả lớp góp ý, bổ sung. 4.- Củng cố: (5phút) - Cho HS bình chọn bạn có sản phẩm đẹp nhất; - GD thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo của đôi tay. GDSDNL (Liên hệ): Lắp thiết bị thu năng lượng mặt trời để tiết kiệm xăng, dầu. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút

File đính kèm:

  • docTUẦN 35.doc
Giáo án liên quan