Giáo án môn Vật lí 8 tiết 11: Lực đẩy Ác – si –mét

A.MỤC TIÊU :

1.KIẾN THỨC ;

- Nêu được hiện tượng chứng tỏ có sự tồn tại lực đẩy Acsimét. Chỉ rõ các đặc điểm của lực này

-Viết công thức tónh lực đẩy ácsimét , nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức

- Giải thích được hiện tượng liên quan thường gặp

- Van dụng công thức để giải bài toán

2 . KỈ NĂNG :

Rèn kỉ năng làm thí nghiệm , quan sát , đọc và xử lí kết quả

3. THÁI ĐỘ :

Rèn tính cẩn thận, trung thực, chính xác , hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 27/12/2016 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lí 8 tiết 11: Lực đẩy Ác – si –mét, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỰC ĐẨY ÁC – SI –MÉT Soạn : 15/11/2004 Tiết :11 Tuần :11 A.MỤC TIÊU : 1.KIẾN THỨC ; - Nêu được hiện tượng chứng tỏ có sự tồn tại lực đẩy Acsimét. Chỉ rõ các đặc điểm của lực này -Viết công thức tónh lực đẩy ácsimét , nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức - Giải thích được hiện tượng liên quan thường gặp - Vanä dụng công thức để giải bài toán 2 . KỈ NĂNG : Rèn kỉ năng làm thí nghiệm , quan sát , đọc và xử lí kết quả 3. THÁI ĐỘ : Rèn tính cẩn thận, trung thực, chính xác , hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ : - Mỗi nhóm :Chậu nước , lực kế , quả nặng ,giá treo ,cốc nhựa bình tràn , khăn lau , bút dạ -Chung cho lớp :bảng so sánh kết qủ hình 10.2;10.3 C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Trợ giúp của GV Hoạt động của trò Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới 1 .kiểm tra :-Nêu áp suất khí quyển , nói áp suất khí quyển bằng 76cmHg điều đó có ý nghĩa gì ? -làm bài tập C7 SGK tr34 2. tổ chức tình huống học tập :Tại sao kéo một gầu nước, khi gầu còn trong nước, thì nhẹ hơn so với khi gầu lên khỏi mặt nước ?có phải nước đã tác dụng một lực lên gầu không?= > bài học -Hai em lên bảng trả bài theo nội dung GV yêu cầu , dưới lớp tập trung chú ý và và nhận xét nội của bạn mình trên bảng - Thu thập nội dung GV đặt vấn đề và tìm cách để giải quyết vấn đề . - không cần trả lời Hoạt động 2 ( phút ) Tìm hiểu tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó -y/c hs đọc C1 và quan sát hình 10.2 , dự đoán ( so sánh P1 ; P2) - y/c cùác nhóm làm thi nghiệm kiểm tra - y/c các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm vào bảng -Lực này có đặc điểm như thế nào ? - y/c hs hoàn thành C2 -Đọc C1, quan sát , dự đoán ,,làm thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm C1: P1<P chứng tỏ nước (chất lỏng) đã tác dụng vào vật nặng một lực hướng từ dưới dưới lên - Làm việc cá nhân trả lời + điểm đặt vào vật + phương thẳng đứng + chiuề từ dưới lên C2 : Kết luận một vật nhúng trong chất bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên Hoạt động 3 ( phút ) Tìm hiểu về độ lớn của lực đẩy Acsimét GV: khi xét về lực về lực tác dụng lên một vật ta phải biết đầy đủ yếu tố : phương chiều , điểm đặt , độ lớn . vậy vật nhúng trong chất lỏng độ lớn mà lực của chất lỏng tác dụng lên nó được xác dđịnh như thế nào ? - y/c hs đọc phần dự đoán của Aùcsimét -Phân phối dụng cụ thí nghiệm và y/c hs hoạt động nhóm làm thí nghiệm theo hình 10.3 SGK , ghi kết quả vào bảng báo cáo , . kiểm tra các nhóm làm thí nghiệm -y/c hs báo cáo KQTN vàghi vào bảng dưới đây Căn cứ vào kết quả thí nghiệm y/c hs hoàn thành C3 Nhóm H.a P1 H.b P2 H.c P’1 So sánh P1và P’1 1 2 3 4 Từ kết quả hs thảo luận GV : Chứng minh công thức lực đẩy Acsimét : F= d.V + Gọi FA :lực đẩy Acsimét + Gọi P: trọng lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ . theo công thức tính trọng lượng riêng của một chất ta có : d=P/V=>P=d.V + do kết quả thí nghiệm lực đẩy Acsimét có độ lớn bằng trong lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ vậy FA=d.V *Khắc sâu:Từ công thức FA=d.V khi nhúng vật vào trong chất lỏng thì lực lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào gì? - Đọc phần dự đoán : FA=FV -Hoạt động nhóm làm thí nghiệm , +(H.a) : P1=?N +(H.b) : P2=?..N +(H.c) : P;1 =?..N báo cáo kết quả TN Nhóm H.a P1 H.b P2 H.c P’1 So sánh P1và P’1 ..N .N .N =.N C3: Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn , nước từ trong bình tràn ra ,thể tích của phần nước này bằng thể tích của vật . Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy hướng từ dươiù lên trên , số chỉ của lực kế lúc này là : P2= P1-FA < P1 , trong đó` P1 là trọng lượng của vật ; FA là lực đẩy Acsimét . Khi đỗ nước từ cốc B vào cốc A , lực kế chỉ giá trị P’1=P1 , điều đó chứng tỏ lực đẩy Acsimét ( FA) có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimét : FA =d .V FA: lực đẩy Acsimét (N) d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) V: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) Hoạt động 4 ( phút ) Vận dụng - Hướng dẫn và y/c hs làm việc cá nhân trả lời C4,C5,C6, - C4: Vì sao khi kéo gầu nước trong nước thì nhẹ hơn khi kéo gầu lên khỏi mặt nước ? C5: FA nhôm=d.Vnhôm FA thép =d.Vthép =>FA lên vật nào lớn hơn ? Vnhôm =Vthép C6:Lực đẩy Aùcsimét phụ thuộc vào gì ?(d của chất lỏng ,V chất lỏng vật chiếm chỗ ) FA nước = dnước .V FA dầu = ddầu ..V=>FA lên vật nào lớn hơn ? dnước > ddầu , C4:Kéo gầu nước cảm thấy nhẹ hơn khi kéo trong không khí , vì gầu nước chìm trong nước bị nước tác dụng một lực đẩy Aùcsimét hướng từ dưới lên . lực này có độ lớn bẳng trọng lượng của phần nước bị gầu chiếm chỗ . C5: Hai thỏi chịu tác dụng của lực đẩy Aùcsimét có độ lớn bằng nhau vì lực đẩy Aùcsimét chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nước và thể tích ûcủa phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ . C6: Thỏi nhúng vào nước chịu lực đẩy Aùcsimét lớn hơn ( vì lực đẩy Aùcsimét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ ) . hai thỏi có thể tích như nhau nên lực đẩy Aùcsimét phụ thuộc vào d mà dnước >ddầu , do đó thỏi nhúng trong nước chịu tác dụng của lực đẩy Aùcsimét lớn hơn Hoạt động 5 ( phút ) cũng cố -hứớng dẫn - dặn do : - Cho hs nhắc lại đặc điểm của lực đẩy Aùcsimét , công thức , đơn vị ? Đọc và ghi vở phần ghi nhớ - làm bài tập SBT -chép sẳn mẫu báo cáo vào trả lời câu hỏi trong mẫu báo cáo y/c - Thu thập thông tin GV chốt lại và trả lời câu hỏi do GV yêu cầu -Thu thập nội dung GV dặn dò , học tập ở nhà D.NỘI DUNG GHI BẢNG : I. Tác dụng của chất lỏng lên một vật nhúng trong nó C1: C2 : Kết luận: một vật nhúng trong chất bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên II. Dộ lớn của lực dẩy Aùcsimét . 1. Dự đoán 2.Thí nghiệm kiểm tra C3: 3.Công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimét : FA =d .V FA: lực đẩy Acsimét (N) d: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) V: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) III. Vận dụng C4:. C5: C6: E.RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docL8-11.DOC
Giáo án liên quan