Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 6 Làm văn: Viết bài số 1 nghị luận xã hội

I, MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1, Về kiến thức: Giỳp HS :

- Củng cố và nâng cao tri thức về văn nghi luận.

- Rèn kĩ năng tỡm hiểu đề , xác lập yêu cầu , lập dàn ý cho bài viết

- Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ , đoạn thơ.

2, Về kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích , bỡnh luận , chứng minh , so sỏnh .vào viết 1 bài văn cụ thể.

3, Về thái độ:

- GDHS Nõng cao ý th ưc tự rốn luyện, tư tưởng, đạo lớ để khụng tự hoàn thiện mỡnh, từ đó bước vào đời 1 cỏch vững vàng.

II. HèNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Hỡnh thức : Tự luận

Cỏch thức tổ chức kiểm tra: iẻm tra tự luận tại lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 2687 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 6 Làm văn: Viết bài số 1 nghị luận xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /8/2012 Ngày giảng: Lớp 12A /8/2012 Lớp 12G /8/2012 TiÕt 6: Lµm v¨n VIẾT BÀI SỐ 1 NGHỊ LUẬN XÃ HỘI I, MỤc tiªu bµi d¹y: 1, VÒ kiÕn thøc: Giúp HS : - Cñng cè vµ n©ng cao tri thøc vÒ v¨n nghi luËn. - Rèn kĩ năng tìm hiểu đề , xác lập yêu cầu , lập dàn ý cho bài viết - Biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ , đoạn thơ. 2, VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích , bình luận , chứng minh , so sánh ...vào viết 1 bài văn cụ thể. 3, Về thái độ: - GDHS Nâng cao ý th ưc tự rèn luyện, tư tưởng, đạo lí để không tự hoàn thiện mình, từ đó bước vào đời 1 cách vững vàng. II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA Hình thức : Tự luận Cách thức tổ chức kiểm tra: iẻm tra tự luận tại lớp III, THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng 1. Văn học Nhớ và nêu được quan điểm sang tác 3,0 điểm 30%= 3,0 đ 2. Làm văn Nghị luận xã hội Viết bài văn nghị luận xã hội ngắn gọn. 1 0,5 70%= 7,0 đ TS câu TS điểm 1 3,0 30% 1 7,0 70% 3 10 điểm 100% IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Nêu ngắn gọn quan điểm sang tác của Hồ Chí Minh. Câu2: Anh chị có suy nghĩ gì về mục tiêu phấn đấu của học sinh THPT ngày nay đặc biệt là học sinh cuối cấp. V. HƯỚNG DẪN CHẤM Câu1: Học sinh cần nêu được 3 quan điểm : a, HCM coi VH là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho SNCM. -1đ b, HCM chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của VH. – 1đ c. Người chú trọng đến đối tượng thưởng thức , mục đích sang tac từ đó quyết định nội dung hình thức viết -1đ Câu2: *Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh nắm chắc kiểu bài nghị luận xã hội. Bài viêt phải có 3 phần, bô cục rõ ràng, rành mạch. Diễn đạt trong sáng, lô gích. Không mắc các lỗi chính tả, câu, từ, diễn đạt… * Yêu cầu về kiến thức. Có nhiều cách trình bày nhưng học sinh cần làm rõ những kiến thức sau: Giới thiệu được vấn đề.(1đ) Nêu vai trò tầm quan trọng của việc đặt ra hướng hành động phấn đấu của con người nói chung học sinh nói riêng: Giúp ta có mục tiêu để hướng tới, để phấn đấu, giúp thực hiện công việc khoa học, có hiệu quả. Nếu không đặt ra mục tiêu sẽ không có hướng phấn đấu, thực hiện công việc không khoa học , khó thành công. (1,5đ) Học sinh ngày nay đã biết tự đặt ra mục tiêu cho mình hay chưa, đặc biệt là học sinh lớp12?: Một số đã biết đặt ra , một số chưa. Tác dụng tác hại?(1đ) Khẳng định học sinh cần phải biết đặt ra mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. Mục tiêu đó phải phù hợp với khả năng của bản thân, với hoàn cảnh thực tế của gia đình, xã hội. Tức là mục tiêu có tính khả thi cao, không viển vông.(1,5đ) Liên hệ với bản thân mình : Đã đặt ra mục tiêu như thế nào. Mình sẽ làm thế nào để mọi người cùng đặt ra mục tiêu phấn đấu.( 1đ) * HƯỚNG DẤN HS HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI (1’) a, Bài cũ: - Hình dung lại bài nhận ra những ưu nhược điểm, cách sửa. b, Bài mới: - Soạn Tuyên ngôn đôc lập theo câu hỏi sgk. - Tiết sau học văn.

File đính kèm:

  • docTiet 612cb chuan.doc
Giáo án liên quan