Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Tuần 22: Động năng

Câu 1. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:

 A. Không đổi B. Tăng gấp 8 C. Tăng gấp 4 D. Tăng gấp đôi

Câu 2: Động năng của một vật sẽ thay đổi ra sao nếu:

 a) khối lượng vật không đổi, vận tốc vật giảm 2 lần. b) vận tốc vật không đổi, khối lượng vật tăng 2 lần.

 c) vận tốc giảm 2 lần, khối lượng tăng 4 lần. d) khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp 4 lần.

câu 3. một vật khối lượng 1kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì chịu tác dụng của lực F = 5N không đổi ngược hướng với hướng chuyển động. Sau khi đi thêm được 1m nữa, vận tốc của vật là:

A. 15m/s B. 5m/s C. m/s D. 25m/s

Câu 4. Hệ thức liên hệ giữa động năng Wđ và động lượng của vật khối lượng m là:

A. 4mWđ = p2 B. 2Wđ = mp2 C. Wđ = mp2 D. 2mWđ = p2

Câu 5 Động của một ô tô được bảo toàn khi:

A. Ô tô tăng tốc B. Ô tô chuyển động thẳng đều C. Ô tô chuyển động tròn đều D. Cả B,C.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 465 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo Vật lí 10 - Tuần 22: Động năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ đạo 10 Tuần: 22 Ngay soạn: 09/ 01/ 2012 ÑOÄNG NAÊNG ĐỘNG NĂNG Động năng: ( Wđ: J; m: kg; v: m/s) => và + Wđ + Wđ ~ m; Wđ ~ v2 Định lí động năng: Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật. Nếu công dương thì động năng của vật tăng và ngược lại. hay * Chú ý: + Nếu = 00 ( => Amax= F.s + Nếu = 1800 ( => A= - F.s Câu 1. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ: A. Không đổi B. Tăng gấp 8 C. Tăng gấp 4 D. Tăng gấp đôi Câu 2: Động năng của một vật sẽ thay đổi ra sao nếu: a) khối lượng vật không đổi, vận tốc vật giảm 2 lần. b) vận tốc vật không đổi, khối lượng vật tăng 2 lần. c) vận tốc giảm 2 lần, khối lượng tăng 4 lần. d) khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp 4 lần. câu 3. một vật khối lượng 1kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì chịu tác dụng của lực F = 5N không đổi ngược hướng với hướng chuyển động. Sau khi đi thêm được 1m nữa, vận tốc của vật là: A. 15m/s B. 5m/s C. m/s D. 25m/s Câu 4. Hệ thức liên hệ giữa động năng Wđ và động lượng của vật khối lượng m là: A. 4mWđ = p2 B. 2Wđ = mp2 C. Wđ = mp2 D. 2mWđ = p2 Câu 5 Động của một ô tô được bảo toàn khi: A. Ô tô tăng tốc B. Ô tô chuyển động thẳng đều C. Ô tô chuyển động tròn đều D. Cả B,C. Câu 6. Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì: A. Động lượng tăng gấp đôi B. Động năng tăng gấp đôi. C. Thế năng tăng gấp đôi D. Gia tốc tăng gấp đôi. Câu 7. Đại lượng nào dưới đây không có đơn vị của năng lượng: A. W.s B. kg.m/s C. N.m D. J Câu 8. Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do sau 2s kể từ lúc bắt đầu rơi, động năng của vật đó là bao nhiêu? Câu 9 Chọn phát biểu SAI A. Khi các lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm. B. Khi các lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng. C. Độ biến thiên động năng của vật trong một quá trình bằng tổng công thực hiện bởi các lực tác dụng lên vật trong quá trình ấy. D. Khi vật sinh công dương thì động năng của vật tăng. Câu 10. Một ô tô có khối lượng 1000kg khởi hành không vận tốc đầu với gia tốc 2m/s2 và coi ma sát không đáng kể. Động năng của ô tô khi đi được 5m là: A. 5000J B. 103J C. 1,5.104J D. 104J Câu 11 Một lò xo có độ cứng 80N/m. Khi lò xo bị nén lại 10cm so với chiều dài tự nhiên ban đầu thì thế năng đàn hồi của lò xo là: A. 0,4J B. 4000J C. 8000J D. 0,8J Câu 12. Ba vật có khối lượng khác nhau m1, m2 và m3 (m3 > m2 > m1), có cùng độ cao trong trọng trường. So sánh thế năng của ba vật: A. Thế năng vật có khối lượng m3 lớn hơn. B. Thế năng ba vật bằng nhau. C. Thế năng vật có khối lượng m1 lớn hơn. D. Thế năng vật có khối lượng m2 lớn hơn. Câu 13. Chọn phát biểu đúng. A. Động năng xác định bằng biểu thức Wđ = . B. Động năng là đại lượng vô hướng, luôn dương hoặc bằng không. C. Động năng là dạng năng lượng vật có được do nó chuyển động. D. Các câu A, B, C đều đúng. Câu 14 Một vật có khối lượng 500g rơi tự do ở nơi g=10m/s2 .Sau 2s kể từ khi bắt đầu rơi ,động năng của vật đó bằng bao nhiêu? Câu 15 Trong một va chạm mềm của hai viên bi lăn không ma sát trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang thì A. động lượng và động năng của hệ đều không bảo toàn. B. động lượng và động năng của hệ đều bảo toàn. C. động lượng của hệ bảo toàn và động năng thì không. D. động năng của hệ bảo toàn và động lượng thì không , Câu 16 : Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang. Đại lượng nào sau đây có gía trị thay đổi theo thời gian ? a) Gia tốc b) Động lượng và động năng b) Động lượng d) Thế năng Câu 17 : Một vật có khối lượng m = 1(kg) khi có động năng bằng 8J thì nó đã đạt vận tốc là : 8 (m/s) b) 2 (m/s) c) 4 (m/s) d) 16 (m/s) IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY Tổ trưởng kí duyệt 09/01/2012 HÒANG ĐỨC DƯỠNG

File đính kèm:

  • docgiao an phu dao li 10 tuan 22.doc