Giáo án Toán 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số

1) Quy đồng mẫu hai phân số

Qua vớ dụ trờn, hóy cho biết thế nào là quy đồng mẫu hai phõn số ?

Khái niệm: Quy đồng mẫu hai phân số là biến đổi hai phân số đã cho thành hai phân số tương ứng bằng chúng nhưng cùng cú chung một mẫu.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 24/03/2014 | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện: Vương Thị Ngọc Hồi - Đơn vị : Tổ Khoa học xã hội - Trường Trung học cơ sở Cộng Hoà. 1) Phát biểu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số? 2) Điền số thích hợp vào chỗ (...) 1) Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. 2) Điền số thích hợp vào chỗ (...) - Cho biết cỏc phõn số sau đó cựng mẫu chưa ? - Vậy làm thế nào để cỏc phõn số trờn cựng mẫu? 1) Quy đồng mẫu hai phân số Khái niệm: Quy đồng mẫu hai phân số là biến đổi hai phân số đã cho thành hai phân số tương ứng bằng chúng nhưng cùng cú chung một mẫu. Qua vớ dụ trờn, hóy cho biết thế nào là quy đồng mẫu hai phõn số ? ?1 Hóy điền số thích hợp vào ô vuông: - 48 - 50 - 72 - 75 - 96 - 100 2) Quy đồng mẫu nhiều phân số: ?2 a) Tìm BCNN của các sụ́ 2, 5, 3, 8. b) Tìm các phõn sụ́ lõ̀n lượt bằng nhưng cùng có mõ̃u là BCNN(2, 5, 3, 8). 1) Quy đồng mẫu hai phân số Đỏp ỏn: Tỡm BCNN (2, 3, 5, 8): Ta cú: 2 = 2; 3 = 3; 5 = 5; 8 = 23  BCNN (2, 3, 5, 8) = 23. 3. 5 = 120 b) Cỏc phõn số trờn cú cựng mẫu 120 là : Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu số dương ta làm như sau: Bước 1. Tìm một bội chung của cỏc mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 2. Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). Bước 3. Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng. Quy tắc: a) Điền vào chỗ trống: - Tìm BCNN(12, 30) : 12 = 30 = ........... BCNN (12, 30) = ............ - Tìm thừa sụ́ phụ : ..........: 12 = ........: 30 = - Nhõn tử và mõ̃u của mụ̃i phõn sụ́ với thừa sụ́ phụ tương ứng : 60 60 5 2 5 5 60 25 2 2 ; 60 14 ?3 ?3 b) Quy đụ̀ng mõ̃u các phõn sụ́ : Đỏp ỏn Ta cú: Tìm BCNN(44, 18, 36): 44 = 22 . 11 18 = 2 . 32 36 = 22 . 33 BCNN (44, 18, 36) = 22 . 32 . 11 = 396 - Tìm thừa sụ́ phụ : 396 : 44 = 9 396 : 18 = 22 396 : 36 = 11 - Nhõn tử và mõ̃u của mụ̃i phõn sụ́ với thừa sụ́ phụ tương ứng : Quy đồng mẫu nhiều phõn số - Tỡm TSP của mỗi mẫu (bằng cỏch chia mẫu chung cho từng mẫu. - Nhõn tử và mẫu của mỗi phõn số với thừa số phụ tương ứng - Tỡm một BC của cỏc mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung. Bước 1 Bước 2 Bước 3 Cho các dãy phân số sau: Ư. , , ,... O. , , ,... L. , , ,... A. , , ,... C. , , ,... Đ. , , ,... H. , , ,... Ố. , , ,... - Quy đồng mẫu các phân số ở từng dãy. - Dựa vào quy luật của dãy số đoán nhận phân số thứ tư của dãy. - Viết phân số tìm được dưới dạng tối giản. - Điền chữ cái vào ô tương ứng với phân số đã cho ở bảng. Cho các dãy phân số sau: Ư. O. L. A. C. Đ. H. Ố. Ư L C H O A Đ Ô Ô Cố đô Hoa Lư Di tích Đền Vua Đinh Cố đô Hoa Lư Di tích Đền Vua Đinh Học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương. - Xem lại các ví dụ. Làm các bài tập 29, 30(b,d),31 (SGK/19) - Làm trước các bài tập ở phần luyện tập.

File đính kèm:

  • pptQUY DONG MAU NHIEU PHAN SO.ppt