Giáo án Vật lý 11 nâng cao - Tiết 5 - Công của lực điện. Hiệu điện thế (tiếp theo)

 Hoạt động của thầy

 -.Đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời :

 +.Viết công thức tính công của lực điện khi làm di chuyển điện tích trong điện trường đều ?

 +. Nêu đặc điểm về công của của lực tĩnh điện ?

 +. Công thức liên hệ giữa công của lực điện với độ biến thiên thế năng của điện tích ( q ) ?

 -. Nhận xét câu trả lời của h/s

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 11 nâng cao - Tiết 5 - Công của lực điện. Hiệu điện thế (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 06 /9/ 07 Tiết : 5 Bài:(tiếp theo) A/ Mục tiêu: B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: 2) Học sinh: C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: . Kiểm tra bài cũ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời : +.Viết công thức tính công của lực điện khi làm di chuyển điện tích trong điện trường đều ? +. Nêu đặc điểm về công của của lực tĩnh điện ? +. Công thức liên hệ giữa công của lực điện với độ biến thiên thế năng của điện tích ( q ) ? -. Nhận xét câu trả lời của h/s Nhớ lại kiến thức ,trả lời câu hỏi của g/viên Hoạt động 2: Tiếp tục N/C khái niệm hiệu điện thế ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò b) Hiệu điện thế .Điện thế -.Từ wt tỉ lệ với q nên đặt :wM = q.VM wN=q.VN như vậy AMN= q.( VM- VN ) Đặt UMN= VM-VN AMN=q. UMN UMN = -.Yêu cầu h/s : Nêu định nghĩa HĐT? Trả lời câu hỏi C3 ? -.Giới thiệu khái niệm Điện thế ( VM;; VN ) - Y êu cầu h/s : Đọc nhớ phần giới thiệu tĩnh điện kế và cách sử dụng nó để đo hiệu điện thế giữa hai điểm ,và điện thế của một điểm so với gốc tính điện thế ( V0=0 ) -Từ biểu thức HĐT : U= hướng dẫn h/s xây dựng đơn vị của U;V - Cùng giáo viên sử dụng kiến thức cơ sở và các phép biến đổi xây dựng biểu thức hiệu điện thế giữa hai điểm - -. Nhớ định nghĩa HĐT Trả lời câu hỏi C3 Nhớ cấu tạo tĩnh diện kế và cách sử dụng nó để đo HĐT,Đ/ thế của vật so với mốc đ thế .Trả lời câu hỏi C4 Ghi nhận kiến thức Biết đơn vị của U;V là ( V) 1V = Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3:Xây dựng công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Nêu vấn đề về có sự liên hệ giữa E với U Yêu cầu h/s kết hợp công thức (4.1) và(4.2) để xây dựng công thức ( 4.5)/tr22/sgk - Dựa vào các công thức (4.1) (4.2) XD công thức (4.5) -.Hiểu được ý nghĩa công thức đó Trả lời câu hỏi C5 Ghi nhận kiến thức Hoạt động 4: Củng cố vận dụng kiến thức ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Yêu cầu h/s trả lời câu hỏi :3; 4; 5 /tr22/sgk và làm bài tập 2/tr22/sgk -. Nhận xét phần trả lời cẩu h/s trả lời câu hỏi và làm bài tập Hoạt động 5: .. Mở rộng kiến thức ------...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Mời h/s đọc phần Em có biết /tr23/sgk Đọc phần đọc thêm Hoạt động 6: . Hứng dẫn bài về nhà ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò giao bài về nhà cho h/s Ghi tên bài về nhà 3...8/tr23/sgk Hoạt động 7: ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kết thúc tiết 5

File đính kèm:

  • docGiao antiet5.doc
Giáo án liên quan