Giáo án Vật lý khối 10 - Bài 14: Sự tương tác giữa các vật - Khái niệm về lực

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố khái niệm tương tác và khái niệm lực về mặt định tính.

- Nêu được những thí dụ chứng tỏ có sự tương tác giữa các vật.

II. Lên lớp:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

 a. Thế nào là vận tốc góc và chu kỳ quay? Công thức và đơn vị?

 b. Viết biểu thức liên hệ giữa vận tốc dài vận tốc góc và chu kỳ quay?

3. Bài mới:

 

doc1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý khối 10 - Bài 14: Sự tương tác giữa các vật - Khái niệm về lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương IV CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỘNG. BÀI 14 SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC VẬT-KHÁI NIỆM VỀ LỰC I. Mục đích yêu cầu: - Củng cố khái niệm tương tác và khái niệm lực về mặt định tính. - Nêu được những thí dụ chứng tỏ có sự tương tác giữa các vật. II. Lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: a. Thế nào là vận tốc góc và chu kỳ quay? Công thức và đơn vị? b. Viết biểu thức liên hệ giữa vận tốc dài vận tốc góc và chu kỳ quay? 3. Bài mới: Phương pháp NỘI DUNG 1. Sự tương tác giữa các vật : a. Khi một vật chuyển động có gia tốc thì luôn có thể chỉ ra được những vật khác đã tác dụng vàp vật và gây ra gia tốc ấy. b. Tác dụng giữa hai vật bất kỳ bao giờ cũng có tính tương hổtức là nếu vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A. Vd: Treo sắt non và nam châm cách nhau. Hai vật sẽ tiến lại gần nhau. 2. Khái niệm về lực: - Lực đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác và gây gia tốc cho vật. -Vật chuyển động có gia tốc tức làđã có lực tác dụng vào vật. -Vectơ lực có hướng trùng với hướng của vectơ gia tốc mà lực đó truyền cho vật. - Dưới tác dụng của một lực vật có thể bị biến dạng. * Định nghĩa lực : Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật này vào vật khác, kết quả là truyền gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 4. Củng cố: -Phát biểu định nghĩa lực. -Cho các ví dụ chứng tỏ các đặc trưng của lực. 5. Dặn dò: -Học bài và làm bài tập. -Chuẩn bị bài kế tiếp: Sự cân bằng lực.

File đính kèm:

  • docSu ttac giua cac vat.Luc.doc