Giáo án Vật lý lớp 8 tiết 13: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-Si-mét

Tiết 13: THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet, nêu đúng tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức.

2. Kỹ năng:

 Tập đề xuất phương án TN trên cơ sở những dụng cụ đã có.

 Sử dụng được lực kế, bình chia độ. để làm TN kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét.

3. Thái độ: - CÈn thËn, nghiªm tóc, tÝch cùc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lßng yªu thÝch m«n häc.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 05/01/2017 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý lớp 8 tiết 13: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-Si-mét, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:05/10/2011 Ngày dạy: 07/10/2011 Tiết 13: THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet, nêu đúng tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức. 2. Kỹ năng: Tập đề xuất phương án TN trên cơ sở những dụng cụ đã có. Sử dụng được lực kế, bình chia độ... để làm TN kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét. 3. Thái độ: - CÈn thËn, nghiªm tóc, tÝch cùc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lßng yªu thÝch m«n häc. B. CHUẨN BỊ - Nhóm HS: Một lực kế 0 - 2,5N; một vật nặng bằng nhôn có thể tích khoảng 50cm3; một bình chia độ; một giá đỡ; một bình nước; một khăn lau; mẫu báo cáo TN (như SGK) C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: (1 phút) 2. Bài mới: TRỢ GIÚP CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: HS trả lời câu hỏi vào bản báo cáo (10 phút) Gv đưa ra thang điểm cho bài thực hành: õThái độ thực hiện bài thực hành: 3đ + Ý thức, thái độ tham gia nghiêm túc: 1,5đ +Hoàn thành nhiệm vụ được giao: – Tốt : 1,5đ – Khá : 1,0đ – T/bình : 0,5đ – Không hoàn thành hay làm hư hỏng dụng cụ : 0đ õKết quả thực hành : 7,0đ + Trả lời câu hỏi: 2đ - Mỗi câu được 1đ + Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét : 2đ + Kết quả đo trọng lượng của nước có thể tích bằng thể tích của vật: 2 đ + Nhận xét và rút ra kết luận hợp lý: 1đ - Gv chia nhóm và phát mẫu báo cáo cho các nhóm. - Yêu cầu hs hoàn thành câu C4, C5 theo nhóm vào mẫu báo cáo trong thời gian 3 phút. - Yêu cầu các nhóm hs nộp mẫu báo cáo để gv chấm tại chỗ. - Hs chú ý trên bảng. - Các nhóm ghi vào mẫu báo cáo. C4: FA = d.V Trong đó: FA là lực đẩy Ác-si-mét (N), V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ(m3). D là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) C5: Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo hai đại lượng: - Đo độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét (FA) - Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật. Hoạt động 2: Chia dụng cụ thí nghiệm (5 phút) - Gv đưa ảnh chụp cụ thể các dụng cụ của mỗi nhóm lên bảng - Đại diện nhóm lên nhận dụng cụ. Nhóm trưởng phân công các thành viên. Kiểm tra đủ dụng cụ. Hoạt động 3: Thảo luận phương án thí nghiệm và làm thí nghiệm 1 (10 phút) - Cho HS đọc mục 1a và 1b, quan sát hình vẽ (3 phút). - Thảo luận thí nghiệm 1: . Có những dụng cụ nào? . Đo đại lượng nào? - Mỗi thí nghiệm cần đo 3 lần, xong thí nghiệm 1, mới làm thí nghiệm hình 2. - Các nhóm làm thí nghiệm đo trọng lượng vật ở trong không khí và nhúng vật trong nước để tìm cách tính FA (7 phút) - Kiểm tra và hướng dẫn việc phân công lắp đặt dụng cụ thí nghiệm, thao tác thí nghiệm. - Kiểm tra kết quả thí nghiệm hình - Uốn nắn các thao tác sai. - Giúp đỡ các nhóm có tiến bộ chậm . HS tự đọc và quan sát hình vẽ trên bảng . Đại diện nhóm trả lời chung . Các nhóm thảo luận . Nhóm trưởng phân công . Các nhóm lắp đặt dụng cụ và thí nghiệm . Nhóm trưởng báo cáo kết quả thảo luận của nhóm khi được hỏi. . Làm báo cáo. Hoạt động 4: Thảo luận phương án thí nghiệm và làm thí nghiệm 2 (10 phút) - Thảo luận thí nghiệm thứ hai: Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật. . Có thêm dụng cụ nào? . Đo cái gì? . Vật có hoàn toàn chìm trong nước không? - Trước hết, hãy tìm cách đo thể tích của quả nặng? - Dùng lực kế đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật. - Gv hướng dẫn trên bảng, yêu cầu hs quan sát. - Các nhóm tìm cách đo thể tích của quả nặng. .- HS quan sát hình vẽ trên bảng - Đo trọng lượng của cốc C khi chưa đựng nước, lực kế chỉ giá trị P1 - Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật. Hoạt động 5: Kết thúc – Củng cố - Dặn dò (9 phút) - Yêu cầu hs thảo luận kết quả đo được bằng cách so sánh FA và P theo từng nhóm và hoàn hành vào báo cáo. - Giáo viên thu báo cáo. - Nhận xét: . Kết quả thí nghiệm của các nhóm . Sự phân công và hợp tác trong nhóm . Thao tác thí nghiệm . Trả lời các câu hỏi . Cho điểm Củng cố: Nêu CT tính FA? Phương án TNTH: Đo 2 đại lượng nào? Dặn dò: Làm bài tập 10/P.16 Chuẩn bị bài 12 “sự nổi” - HS thảo luận kết quả đo được và hoàn hành vào báo cáo. - Nhóm nộp báo cáo, trả dụng cụ thí nghiệm. Trả lời câu hỏi của gv Nhận nhiệm vụ học tập D. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docTIẾT 138.doc
Giáo án liên quan