Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý 10

Kiến thức:

T1.Nêu được khái niệm chuyển động chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian và vận tốc là gì? - Nêu được các khái niệm : chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian

T2.Nêu được vận tốc trung bình, tức thời, định nghĩa chuyển động thẳng đều

T3.Nhận biết đặc điểm của vectơ vận tốc.

T4.Viết được phương trình tọa độ và vẽ đồ thị tọa độ, vận tốc theo thời gian.

T5.Nêu được khái niệm, đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

T6.Viết được công thức tính vận tốc và phương trình tọa độ của chuyển động thẳng biến đổi đều công thức đường đi

T7.Nêu được định nghĩa sự rơi tự do, các đặc điểm của sự rơi tự do

T8.Phát biểu được định nghĩa về chuyển động trịn đều, đặc điểm vectơ vận tốc, các khái niệm và công thức về chu kỳ, tần số, tốc độ góc

T9.Nêu được hướng và độ lớn của gia tốc trong chuyển động tròn đều

T10.Viết được công thức cộng vận tốc

T11.Nêu được tên gọi, ý nghĩa của các loại vận tốc

T12.Hiểu được các loại sai số và cách tính

 

doc7 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch ôn thi học sinh giỏi môn Vật lý 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ 10 Trường THPT Mường Nhé Giáo viên: Nguyễn Văn Thạch Thời gian ôn: tù 19h đến 21h30 các ngày trong tuần. Danh sách học sinh: TT Họ tên học sinh Lớp Giàng Ló Pư 10A2 Hoàng thị Trang 10A1 Nguyễn Viết Tân 10A1 Trần Văn Tùy 10A1 Lỳ Mụ Pa 10A1 Nội dung: Tổng số tiết: 42t Chuyên đề 1: Động học chất điểm (số tiết:6) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: T1.Nêu được khái niệm chuyển động chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian và vận tốc là gì? - Nêu được các khái niệm : chuyển động, chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian T2.Nêu được vận tốc trung bình, tức thời, định nghĩa chuyển động thẳng đều T3.Nhận biết đặc điểm của vectơ vận tốc. T4.Viết được phương trình tọa độ và vẽ đồ thị tọa độ, vận tốc theo thời gian. T5.Nêu được khái niệm, đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. T6.Viết được công thức tính vận tốc và phương trình tọa độ của chuyển động thẳng biến đổi đều công thức đường đi T7.Nêu được định nghĩa sự rơi tự do, các đặc điểm của sự rơi tự do T8.Phát biểu được định nghĩa về chuyển động trịn đều, đặc điểm vectơ vận tốc, các khái niệm và công thức về chu kỳ, tần số, tốc độ góc T9.Nêu được hướng và độ lớn của gia tốc trong chuyển động tròn đều T10.Viết được công thức cộng vận tốc T11.Nêu được tên gọi, ý nghĩa của các loại vận tốc T12.Hiểu được các loại sai số và cách tính N1.Xác định được vị trí của một vật trong hệ quy chiếu đã cho N2. Lập được phương trình tọa độ : x=x0+vt. N3. Vận dụng phương trình tọa độ để giải bài toán chuyển động thẳng đều của một vật, hai vật N4.Vẽ được đồ thị tọa độ để giải bài toán hai vật. N5.Vẽ được đồ thị vận tốc và vận dụng đồ thị để khảo sát chuyển động biến đổi đều N6.Vận dụng được các công thức: để giải các bài toán chuyển động thẳng biến đổi đều N7.Giải được các bài toán về sự rơi tự do N8.Giải được bài tập về chuyển động tròn đều N9.Giải được bài tập về cộng hai vận tốc cùng phương và có phương vuông góc N10.Tính được các loại sai số trong thí nghiệm N11.Xác định được gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bằng thí nghiệm N12.Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực. N13.Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm Chuyên đề 2:Động lực học chất điểm (số tiết:8) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: T1.Phát biểu được định nghĩa của lực và nêu được lực là đại lượng vectơ. T2.Nêu được quy tắc tổng hợp và phân tích lực. T3.Phát biểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực. T4.Nêu được quán tính của vật là gì và kể được một số ví dụ về quán tính. T5.Phát biểu được định luật I Niu-tơn. T6.Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được hệ thức của định luật này. T7.Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng). T8.Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo. T9.Viết được công thức xác định lực ma sát trượt. T10.Nêu mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn như thế nào và viết được hệ thức của định luật này. T11.Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực và viết được hệ thức =. T12.Nêu được khối lượng là số đo mức quán tính. T13.Phát biểu được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này. T14.Nêu được các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng. T15.Nêu được lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là tổng hợp các lực tác dụng lên vật và viết được công thức F= = mw2r. T16.Nêu được hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính và các đặc Kĩ năng N1.Vận dụng quy tắc tổng hợp và phân tích lực để giai các bài tập vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy N2.Vận dụng các định luật Niu-tơn để giải các bài toán đối với một vật, hệ hai vật N3.Vận dụng lực hướng tâm giải các bài toán về chuyển động trịn đều N4.Giải thích được các hiện tượng liên quan đến lực quán tính li tâm. N5.Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo. N6.Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản. N7.Vận dụng được công thức tính lực ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản. N8.Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể. N9.Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động. N10.Vận dụng được mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật. N11.Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang. N12.Xác định được lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực. N13.Xác định được hệ số ma sát trượt Chuyên đề 3:cân bằng và chuyển động của vật rắn (số tiết:6) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: T1. Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hay ba lực không song song. T2.Phát biểu được quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều. T3.Nêu được trọng tâm của một vật là gì. T4.Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực. T5.Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. T6.Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. Viết được công thức tính momen ngẫu lực. T7.Nêu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của một vật rắn. T8.Nêu được đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn. T9.Nêu được, khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần). T10. Nêu được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay Kĩ năng: N1.Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy. N2.Vận dụng được quy tắc xác định hợp lực để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều. N3.Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực. N4.Xác định được trọng tâm của các vật phẳng đồng chất bằng thí nghiệm. Chuyên đề 4: các định luật bảo toàn (số tiết 8) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: N¾m c¸c kh¸i niªm: HÖ kÝn (HÖ c« lËp), kh¸i niÖm vÒ ®éng l­îng - N¾m néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng. - N¾m kh¸i niÖm vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng. N¾m kh¸i niÖm vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng suÊt. - HiÓu kn ®éng n¨ng, x©y dùng c«ng thøc tÝnh ®éng n¨ng. §lÝ ®éng n¨ng. T×m hiÓu kh¸i niªm vÒ thÕ n¨ng. - C«ng thøc tÝng thÕ n¨ng. VËn dông -iÓu kh¸i niÖm c¬ n¨ng. §LBT c¬ n¨ng. Kĩ Năng - ¤n tËp cñng cè kiÕn thøc, vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp ¸p dông §LBT c¬ n¨ng. Ph©n lo¹i vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp vÒ thÕ n¨ng. Ph©n lo¹i vµ PP gi¶i Bµi tËp tù chän vÒ ®éng n¨ng. - Ph©n lo¹i vµ PP gi¶i mét sè d¹ng bµi tËp vÒ C«ng – c«ng suÊt. ¤n tËp cñng cè kiÕn thøc, vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp vÒ c«ng - Ph©n lo¹i vµ PP gi¶i mét sè d¹ng bµi tËp vÒ C«ng c¬ häc. b¶n vÒ ®éng l­îng - Lµm c¸c bµi tËp c¬ b¶n vÒ ®éng l­îng Chuyên đề 5: Chất khí (số tiết 5) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: - HiÓu cÊu t¹o bªn trong cña vËt chÊt. Néi dung thuyÕt ®éng häc ph©n tö. - T×m hiÓu néi dung ®Þnh luËt Boi- Mariot cho qt ®¼ng nhiÖt - T×m hiÓu qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch vµ néi dung §L Sacl¬. - X©y dùng pt tr¹ng th¸i cña khÝ lÝ t­íng cho qu¶ tr×nh bÊt k×. Kĩ Năng - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ PTTT. - ¤n tËp, vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp vÒ chÊt khÝ. cña khÝ lÝ t­ëng - Ph­¬ng ph¸p gi¶i mét sè bµi tËp vËn dông PT tr¹ng th¸i - Ph©n lo¹i vµ PP gi¶i bµi tËp vËn dông §L Sacl¬ vµ ®Þnh luËt B«i-Mariot. a - Ph©n lo¹i vµ PP gi¶i mét sè bµi tËp vÒ Cêu t¹o chÊt. Chuyên đề 6: cỏ sở của nhiệt động lực học (số tiết 4) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: - HS hiÓu kh¸i niÖm né n¨ng, c¸c PP lµm biÕn ®æi néi n¨ng. - T×m hiÓu nguyªn li I N§LH vµ nh÷ng øng dông thùc tiÔn. - T×m hiÓu néi dung vµ øng dông cña nguyªn lÝ II N§LH Kĩ Năng - Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c NL N§LH. Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ c¸c NL N§LH - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ C¸c NL N§LH Chuyên đề 7: chất rắn và chất lỏng. sự chuyển thể (số tiết 5) TT Nội dung Mức độ cần đạt được Ghi chú Kiến thức: - N¾m kh¸i niÖm tinh thÓ, chÊt r¾n kÕt tinh, chÊt r¾n v« ®Þnh h×nh. - N¾m c¸c lo¹i biÕn d¹ng c¬. Néi dung vµ biÓu thøc §L Hooke - N¾m ®­îc nguyªn nh©n cña sù në v× nhiÖt. C«ng thøc sù në dµi vµ në khèi. - HiÓu hiÖn t­îng c¨ng mÆt ngoµi, HT dÝnh ­ít vµ kh«ng dÝnh ­ít. - HiÓu hiÖn t­îng mao dÉn, x©y dùng c«ng thøc tÝnh h. bÒ mÆt cña chÊt láng - HS n¾m ®­îc HT nãng ch¶y, c«ng thøc tÝnh nhiÖt nãng ch¶y, sù bay h¬i. - HS hiÓu b¶n chÊt cña sù s«i. HiÓu kh¸i niÖm vÒ nhiÖt ho¸ h¬i. - N¾m c¸c kh¸i niÖm: §é Èm tuyÖt ®èi, ®é Èm cùc ®¹i, ®é Èm tØ ®èi. Kĩ Năng - Bµi tËp vÒ lùc c¨ng mÆt ngoµi, hiÖn t­îng mao dÉn. - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ C¸c hiÖn t­îng bÒ mÆt cña chÊt láng - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ C¸c hiÖn t­îng bÒ mÆt cña chÊt láng bÒ mÆt cña chÊt láng. - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ C¸c hiÖn t­îng - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ C¸c hiÖn t­îng bÒ mÆt cña chÊt láng - Ph©n lo¹i d¹ng bµi tËp vÒ biÕn d¹ng c¬ cña vËt r¾n. Người lập kế hoạch Phê duyệt của BGH Nguyễn Văn Thạch

File đính kèm:

  • docKe hoach On thi HSG VL10co ban.doc