Kiểm tra (45 phút ) Môn : Hoá 9

 Câu 1 (2đ ) : Điền từ thích hợp vào chỗ trống :

 a- Muối + . . -----> muối + kim loại

 b- . + bazơ ------> muối + bazơ

 c- Muối + axít -----> Muối + .

 d- Muối + muối ------> . + .

 

doc1 trang | Chia sẻ: shironeko | Ngày: 21/11/2014 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra (45 phút ) Môn : Hoá 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày kiểm tra :ngày 01 tháng 01 năm 2008 Họ và tên :............................................... Lớp : 9....... Kiểm tra (45 phút ) Môn : Hoá 9 Câu 1 (2đ ) : Điền từ thích hợp vào chỗ trống : a- Muối + ............. ... -----> muối + kim loại b- ................ + bazơ ------> muối + bazơ c- Muối + axít -----> Muối + ................. d- Muối + muối ------> ............... + ................ Câu 2 (2đ) : Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng : Chất làm quỳ tím chuyển màu xanh là : a- H2O c-dd Na2SO4 b-dd BaCl2 d- dd KOH 2-Chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ là : a- H2O c- dd HCl b- dd Na2SO4 d- dd NaCl Câu 3 (3đ) : Hoàn thành dãy chuyển đổi hoá học sau : Fe(OH)3—(1)---> Fe2O3-(2)---> FeCl3 –(3)---> Fe2(SO4)3 –(4)---->Fe(OH)3 –(5)--->Fe2O3 ---(6)--> Fe PT : 1- ................................................................................................................ 2- ................................................................................................................ 3- ................................................................................................................ 4- ............................................................................................................... 5- ................................................................................................................. 6- ................................................................................................................. Câu 4 (4đ) : Bài tập : Cho 3,1 g Natri oxit tác dụng với nước thu được 1lit dd A. a-Viết PT hoá học xảy ra? A thuộc loại hợp chất vô cơ nào? b- Tính nồng độ mol của dd A? c- Tính thể tích dd H2SO4. 9,6 % có khối lượng riêng là 1,14 g/ml cần để trung hoà dd A? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

File đính kèm:

  • docDE KT HOA lOP 9 NH 08-09.doc