Kiểm tra lại lớp 10 môn Vật lý

Câu 1: (3 điểm)

a) Công thức tính côngcủalực F

r

: A = Fscosa.

Tronghệ SI, đơnvị công là jun (kí hiệu làJ).

b) Trọnglực P

r

vuông gócvới đường đi nên góc a = 0 Þ côngcủa trọnglực:AP

c) - Côngcủalực F

r

: A = Fscosa = 50 J.

- Độ biến thiên độngnăng: A =

22 21

11 mv mv

22 -

Dov1 = 0, tính đượcvậntốccủavật ở cuối quãng đường:v2 = 5 m/s.

Câu 2: (4 điểm)

pdf1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 12/01/2017 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra lại lớp 10 môn Vật lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA LẠI LỚP 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm học 2010 - 2011 Hướng dẫn chấm môn: VẬT LÝ Câu 1: (3 điểm) a) Công thức tính công của lực F r : A = Fscosa. (0,5đ) Trong hệ SI, đơn vị công là jun (kí hiệu là J). (0,5đ) b) Trọng lực P r vuông góc với đường đi nên góc a = 0 Þ công của trọng lực: AP = 0. (0,5đ) c) - Công của lực F r : A = Fscosa = 50 J. (0,5đ) - Độ biến thiên động năng: A = 2 22 1 1 1mv mv 2 2 - (0,5đ) Do v1 = 0, tính được vận tốc của vật ở cuối quãng đường: v2 = 5 m/s. (0,5đ) Câu 2: (4 điểm) a) Biểu thức tính: - thế năng trọng trường của một vật: Wt = mgz. (0,5đ) - động năng của một vật: Wđ = 1 2 mv2. (0,5đ) - cơ năng của một vật trong trọng trường: W = Wđ + Wt = 1 2 mv2 + mgz. (0,5đ) b) - cơ năng của vật không đổi và bằng cơ năng ban đầu: W = W0 = 20 0 1 mv mgz 2 + = 36 J. (0,5đ) - cơ năng của vật khi chuyển động: W = Wt + Wđ = 1 2 mv2 + mgz. Khi vật ở cao nhất: v = 0, tính được: Wt = W = 36 J (0,5đ) z = tW mg = 7,2 m. (0,5đ) - Khi vật có độ cao z = 4 m, tính được: v = 8 m/s. (1đ) Câu 3: (3 điểm) a) Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng: thể tích V, áp suất p và nhiệt độ T. (0,75đ) b) Định luật Sác-lơ : Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. (0,75đ) Công thức: p T = hằng số (hay 1 2 1 2 p p T T = ). (0,5đ) Hoặc : Với một lượng khí có thể tích không đổi thì áp suất p phụ thuộc vào nhiệt độ t của khí như sau : p = p0(1 + gt) (0,5đ) g có giá trị như nhau với mọi chất khí, mọi nhiệt độ và bằng 1 273 độ-1. (0,75đ) c) T1 = 450 K, T2 = 300 K. (0,5đ) Áp dụng công thức của định luật Sác-lơ, tính được: p2 = 1 2 1 p T T = 0,67 atm. (0,5đ) HẾT ĐỀ CHÍNH THỨC

File đính kèm:

  • pdfHUONG DAN CHAM THI LAI MON VAT LY NAM 2011.pdf