Phiếu học tập Sinh học 7

PHIẾU HỌC TẬP

1.Quan sát hình 2.5 SGK cho biết:

- Tên chất tham gia phản ứng? Tên sản phẩm tạo thành?

- Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

- Trong phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

- Sau phản ứng, nhứng nguyên tử nào liên kết với nhau?

 

doc2 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Ngày: 06/11/2020 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu học tập Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU HỌC TẬP 1.Quan sát hình 2.5 SGK cho biết: Tên chất tham gia phản ứng? Tên sản phẩm tạo thành? Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Trong phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Sau phản ứng, nhứng nguyên tử nào liên kết với nhau? 2. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước, trong và sau phản ứng: Số nguyên tử Trước phản ứng Trong phản ứng Sau phản ứng H O 3. Kết hợp 1 và 2 hãy cho biết: - Trong phản ứng hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có thay đổi không? - Trong phản ứng hóa học xảy ra sự thay đổi cái gì? Kết quả là gì? PHIẾU HỌC TẬP 1.Quan sát hình 2.5 SGK cho biết: Tên chất tham gia phản ứng? Tên sản phẩm tạo thành? Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Trong phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Sau phản ứng, nhứng nguyên tử nào liên kết với nhau? 2. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước, trong và sau phản ứng: Số nguyên tử Trước phản ứng Trong phản ứng Sau phản ứng H O 3. Kết hợp 1 và 2 hãy cho biết: - Trong phản ứng hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có thay đổi không? - Trong phản ứng hóa học xảy ra sự thay đổi cái gì? Kết quả là gì PHIẾU HỌC TẬP 1.Quan sát hình 2.5 SGK cho biết: Tên chất tham gia phản ứng? Tên sản phẩm tạo thành? Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Trong phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau? Sau phản ứng, nhứng nguyên tử nào liên kết với nhau? 2. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước, trong và sau phản ứng: Số nguyên tử Trước phản ứng Trong phản ứng Sau phản ứng H O 3. Kết hợp 1 và 2 hãy cho biết: - Trong phản ứng hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có thay đổi không? - Trong phản ứng hóa học xảy ra sự thay đổi cái gì? Kết quả là gì Hãy viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau: Đốt cháy sắt trong không khí thu được oxit sắt từ Nung kaliclorat thu được kaliclorua và khí oxi. Cho nhôm vào dung dịch axit clohdric sinh ra nhôm clorua và khí hidro Hãy viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau: Đốt cháy sắt trong không khí thu được oxit sắt từ Nung kaliclorat thu được kaliclorua và khí oxi. Cho nhôm vào dung dịch axit clohdric sinh ra nhôm clorua và khí hidro Hãy viết phương trình chữ của các phản ứng hóa học sau: Đốt cháy sắt trong không khí thu được oxit sắt từ Nung kaliclorat thu được kaliclorua và khí oxi. Cho nhôm vào dung dịch axit clohdric sinh ra nhôm clorua và khí hidro

File đính kèm:

  • docgiao an sinh7.doc
Giáo án liên quan