Bài giảng Bài 10 vai trò của giống – phương pháp chọn tạo giống cây trồng

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: Hs nắm được vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng là: phương pháp chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và liên hệ thực tế

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ các giống cây quý hiếm trong sản xuất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 7110 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 10 vai trò của giống – phương pháp chọn tạo giống cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 6 Ngày soạn: 08.10.2006 Tiết: 7 Ngày dạy: 11.10.2006 Bài 10 VAI TRÒ CỦA GIỐNG – PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: Hs nắm được vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng là: phương pháp chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và liên hệ thực tế 3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ các giống cây quý hiếm trong sản xuất. II. Chuẩn Bị - Gv: Tranh phóng to H11, H12, H14 - Hs: Nghiên cứu trước bài và tìm hiểu xem ở địa phương có sử dụng những phương pháp tạo giống nào III. Thông Tin Bổ Sung Khi thay giống cũ dài ngày bằng giống mới ngắn ngày, có năng suất cao đã góp phần tăng năng suất lúa bình quân từ 2.7 tấn/ha lên 4 tấn/ha. IV.Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: ? Bón thúc là gì? Những loại phân nào được sử dụng để bón thúc? Vì sao? ? Bó lót là gì? Những loại phân nào được sử dụng để bó lót? Vì sao? 2. Giới thiệu bài Kinh nghiệm sản xuất của nhân dân ta đã được phản ánh qua câu nói “ nhất nước , nhì phân , tam cần , tứ giống “ Ngày nay , con người đã chủ động tưới tiêu , chủ động bón phân kết hợp với bản tính cần cù , chăm chỉ của người dân .Vậy giống cây trồng có vai trò như thế nào để có giống cây trồng tốt .Đó chính là nội dung của bài học hôm nay . 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng và các tiêu chí chọn giống cây trồng tốt. * Mục tiêu: Giúp Hs thấy được vai trò của một giống tốt và nắm được những tiêu chí để chọn giống * Tiến hành: a. Vai trò của giống - Gv treo H11”Vai trò của giống cây trồng” - Hướng dẫn hs quan sát, phân tích tranh - Yêu cầu hs thảo lậun nhóm: + Khi thay giống cũ bằng giống mới, ngắn ngày thì ảnh hưởng như thề nào đến: ? Năng suất cây trồng? ? Số vụ gieo trồng? ? Cơ cấu cây trồng? + Vai trò của giống là gì? - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv nhận xét à Hs rút ra kết luận. Gv mở rộng: khi thay giống cũ bằng giống mới đã làm năng suất tăng từ 2.7tấn/ ha lên 4 tấn/ha và gv sẽ liên hệ với thực tế đại phương. b. Tiêu chí chọn giống cây trồng tốt - Gv liên hệ thực tế trong sản xuất ? Khi chọn giống người ta dựa vào các tiêu chí nào? - Gọi nhiều hs khác nhau để phát huy vốn hiểu biết của các em. - Yêu cầu hs đọc thông tin ? Tiêu chí chọn giống cây trồng là gì? - Gv giúp hs làm rõ: giữa năng suất cao; năng suất cao và ổn định thì sẽ chọn tiêu chí nào? Vì sao? - Hs quan sát và phân tích tranh - Thảo luận nhóm: à Làm tăng năng suất à tăng số vụ gieo trồng --> Làm thay đổi cơ cấu cây trồng à Vai trò của giống: tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng. - Nhóm báo cáo -> nhận xét và bổ sung - Hs sẽ liên hệ thêm thực tế đại phương, ở gia đình mình. - Liên hệ thực tế à Hạt không sâu bệnh, to, mẩy, có khả năng chống được sâu bệnh và sinh trưởng, phát triển tốt… - Đọc thông tin à Tiêu chí chọn giống: sinh trưởng, phát triển tốt; có năng suất cao và ổn định; chất lượng tốt; chống được sâu bệnh. Tiểu kiết 1: - Vai trò của giống: tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và làm thay đổi cơ cấu cây trồng. - Tiêu chí chọn giống: sinh trưởng, phát triển tốt; có năng suất cao và ổn định; chất lượng tốt; chống được sâu bệnh. Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. * Mục tiêu: Giúp hs nắm được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng và có thể vận dụng vào thực tế. * Tiến hành - Yêu cầu hs đọc và nghêin cứu thông tin sgk ? Có những phương pháp chọn tạo giống cây nào? - Hướng dẫn các em thảo luận nhóm để hoàn thành bảng sau: - Đọc và nghiên cứu thông tin à Có 4 phương pháp chọn tạo giống cây trồng: lai, chọn lọc, gây đột biến và nuôi cấy mô. - Thảo luận nhóm Tên phương pháp Đặc điểm của phương pháp Ví dụ thực tế đã áp dụng Phương pháp chọn lọc Từ giống khởi đầu chọn ra hạt tốt -> gieo trồng và so sánh với giống ban đầu và giống địa phương, nếu tốt sẽ được đemsản xuất đại trà. Thường áp dụng cho cây đậu, cây ngô… Phương pháp lai Lấy phấn cây bố thụ phấn cho nhuỵ cây mẹ -> thu hạt cây mẹ -> đem gieo trồng, nếu tốt áp dụng đại trà. Các loại hoa, cây hồng, bí,… Phương pháp gây đột biến Dùng các tác nhân kích thích lên bộ phận non của cây để gây đột biến ->rồi đem gieo trồng, nếu tốt gieo đại trà. Aùp dụng trong các viện nghiên cứu cây trồng. Phương pháp nuối cấy mô Lấy mô sống hay tế bào sống đem nuôi cấy trong môi trường đặc biệt -> mô nảy mầm -> đem gieo trồng. Aùp dụng trong các viện nghiên cứu cây trồng. - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả - Gv mở rộng thêm về: phương pháp đột biến và nuôi cấy mô cho hs hiểu - Các nhóm trình bày kết quả -> nhận xét và bổ sung. - Tự rút ra kết luận. Tiểu kết 2: Có các phương pháp chọn tạo giống cây trồng như: phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, gây đột biến, nuôi cấy mô. Hiện nay áp dụng rộng rãi là phương pháp chọn lọc và lai. 4. Củng cố và đánh giá. - Đọc ghi nhớ sgk. - Làm phiếu học tập: Hãy điền vào chổ trống những từ, cụm từ thích hợp: - Giống tốt có vai trò làm tăng …………………………..(1), …………………………..(2), …………………………..(3) và làm thay đổi …………………………..(4). - Lấy hạt của cây tốt đem gieo trồng và có so sánh với giống ban đầu và giống địa phương là phương pháp …………………………..(5) Đa: 1. Năng suất 2. Chất lượng nông sản 3. Vụ 4. Cơ cấu cây trồng 5. Chọn lọc. 5. Dặn dò: - Học bài và chuẩn bị bài 11, tìm hiểu: ở gia đình có những cách bảo quản giống cây trồng nào.

File đính kèm:

  • docTiet 7 Vai tro cua giong.doc
Giáo án liên quan