Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 37: Kiểm tra 45 phút (Bản hay)

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức

Kiểm tra lại các kiến thức đã học về:

+ Nhân giống thuần chủng.

+ Các loại thức ăn : giàu protein, gluxit, thô xanh

+ Chọn phối.

+ Sinh trưởng và phát dục.

1.2. Kỹ năng

Rèn kỹ năng so sánh; vận dụng vào thực tế.

1.3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 37: Kiểm tra 45 phút (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29 - Tiết 37 Ngày dạy: 19/3/2013 KIỂM TRA 1 TIẾT 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức Kiểm tra lại các kiến thức đã học về: + Nhân giống thuần chủng. + Các loại thức ăn : giàu protein, gluxit, thô xanh + Chọn phối. + Sinh trưởng và phát dục. 1.2. Kỹ năng Rèn kỹ năng so sánh; vận dụng vào thực tế. 1.3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra. 2. Ma trận Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng Chủ đề 1: Nhân giống thuần chủng - Biết được mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng. - Giải thích cách nhân giống thuần chủng đạt kết quả. Số câu Số điểm tỉ lệ % 1 câu 2đ 1 câu 1đ 2 câu 3đ = 30% Chủ đề 2: Chọn phối Biết được chọn phối và cho ví dụ Số câu Số điểm tỉ lệ % 1 câu 1đ 1 câu 1đ = 10% Chủ đề 3: Các loại thức ăn : giàu protein, gluxit, thô xanh - Hiểu được một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. - Phân biệt được thức ăn giàu protien, thức ăn gluxit và thức ăn thô xanh. Số câu Số điểm tỉ lệ % 1 câu 2đ 1 câu 2đ 2 câu 4đ = 40% Chủ đề 4: Sinh trưởng và phát dục. Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát dục. Cho ví dụ Số câu Số điểm tỉ lệ % 1 câu 2đ 1 câu 2đ = 20% TS câu TS điểm Tỉ lệ % 3 câu 5đ 50% 2 câu 3đ 30% 1 câu 2đ 20% 6 câu 10đ 100% 3. Nội dung đề. Đáp án – Biểu điểm. Nội dung đề Câu 1: Em hãy cho biết mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng? (2đ) Câu 2: Em hãy phân biệt thức ăn giàu protien, thức ăn gluxit và thức ăn thô xanh? (2đ) Câu 3: Kể tên một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein. Cho ví dụ. (2d) Câu 4: Chọn phối là gì? Cho ví dụ. (1đ) Câu 5: Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? (1đ ) Câu 6: Nêu khái niệm sinh trưởng và phát dục ? Cho ví dụ. ( 2đ ) Đáp án – Biểu điểm. Câu Nội dung Điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5: Câu 6 : * Mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng: + Mục đích: tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, yêu cầu là giữ được và hoàn thiện các đặc tính tính tốt của giống đó + Phương pháp: Có 2 phương pháp : thuần chủng và lai tạo * Phân biệt : + Thức ăn giàu protien có hàm lượng protein > 14% + Thức ăn gluxit có hàm lượng gluxit > 50% + Thức ăn thô xanh có hàm lượng thô xanh > 30% * Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein: - Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản : tôm, cá, ốc - Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật: giun đất, nhộng tằm - Trồng xen, tăng vụ để có nhiều cậy và hạt họ Đậu VD: Bột cá, trồng xen ngô với Đậu * Chọn phối là chọn con đực ghép đôi với vcon cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi VD: Chọn lợn Ỉ đực phối với lợn Ỉ cái * Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả: - Phải có mục đích rõ ràng - Chọn nhiều cá thể đực và cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ. - Nuôi dưỡng và chăm sóc tốt dàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc và loại thải những vật nuôi chất lượng kém * Sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể. VD: Sự tăng trưởng của ngan: 1 ngày tuổi nặng 42g; 1 tuần tuổi năng 79g; 2 tuần tuổi nặng 152g * Phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể VD: Gà trống biết gáy, gà mái đẻ trứng 1đ 1đ 2đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 4. Thống kê kết quả Lớp TSHS Giỏi TL Khá TL TB TL Yếu TL Kém TL TB trở lên TL 7a1 Cộng 5. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_37_kiem_tra_45_phut_ban_hay.doc