Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 41-46

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

o Tỏc dụng của mẫu bài trỡnh chiếu và cỏch ỏp dụng bài trỡnh chiếu cú sẵn.

o Các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trỡnh chiếu

2. Kĩ năng:

ã Tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu.

ã Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu.

ã Áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn.

3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Máy tính, máy chiếu, mạng internet.

 - Tài liệu, giáo án.

 2. Học sinh:

 - Vở ghi, tài liệu.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

 

doc14 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 41-46, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18 - 1 - 2010 Ngày dạy: 21 - 1 - 2010 Tiết 41: Bài thực hành 7 THÊM MàU SắC CHO BàI trình chiếu (T1) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Tỏc dụng của mẫu bài trỡnh chiếu và cỏch ỏp dụng bài trỡnh chiếu cú sẵn. Cỏc bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trỡnh chiếu 2. Kĩ năng: Tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu. áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Học sinh: - Vở ghi, tài liệu. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và hs Nội dung ghi bảNG Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu HS : ổn định vị trí trên các máy. HS : Kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho G. Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên GV nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng vào bài tập. GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành . HS: Lắng nghe và ghi nhớ GV làm mẫu cho HS quan sát một lần. HS : Quan sát, làm thử. GV: Thông báo rõ công việc của HS và làm trong 36’ Quan saựt hoùc sinh laứm baứi. Hoùc sinh naứo laứm sai, giaựo vieõn nhaộc nhụỷ vaứ ủaởt ra caõu hoỷi giuựp caực em nhụự laùi kieỏn thửực vaứ tửù ủoọng sửỷa laùi baứi. Nhaộc nhụỷ caỷ lụựp khi coự nhieàu em cuứng sai moọt loói, uoỏn naộn sai soựt. Khen ngụùi caực em laứm toỏt, ủoọng vieõn nhaộc nhụỷ vaứ thaựo gụừ thaộc maộc cho hoùc sinh yeỏu. Cho hoùc sinh phaựt bieồu caực thaộc maộc vaứ giaỷi ủaựp . Lửu yự nhửừng loói maứ HS thửụứng hay maộc phaỷi. Tieỏp tuùc ghi nhaọn, giuựp ủụừ caực hoùc sinh yeỏu ủeồ caực em laứm theo ủuựng tieỏn trỡnh cuỷa lụựp. Kieồm tra baứi thửùc haứnh hoaứn chổnh cuỷa HS vaứ nhaộc nhụỷ nhửừng loói sai vaứ khen nhửừng baùn coự thao taực toỏt Các kiến thức cần thiết : Khởi động Microsoft PowerPoint. Tạo màu nền cho trang chiếu. áp dụng mẫu bài trình chiếu. Nội dung thực hành Bài 1. Tạo màu nền cho trang chiếu Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint. Quan sát PowerPoint tự động áp dụng mẫu bố trí trang tiêu đề cho trang chiếu đầu tiên. Sau đó thêm ba trang chiếu mới và quan sát các trang chiếu được tự động áp dụng các mẫu bố trí ngầm định, đồng thời quan sát biểu tượng của các trang chiếu trong ngăn Slide ở bên trái và rút ra nhận xét. Hãy áp dụng các thao tác tạo màu nền trang chiếu đã biết trong Bài 10 để có các trang chiếu với các màu nền tương tự như hình dưới đây. Yêu cầu: Trang chiếu thứ nhất có màu nền đơn sắc, trang chiếu thứ hai có màu chuyển từ hai màu, nền của trang chiếu thứ ba là mẫu có sẵn, còn nền của trang chiếu thứ tư là một ảnh có sẵn. Em có thể lưu kết quả với tên tuỳ ý. Lưu ý khi chọn màu nền hoặc ảnh nền cho trang chiếu: Nếu màu nền muốn chọn không có sẵn trên hộp thoại Background (h. 71), ta có thể: Nháy More Color để hiển thị hộp thoại Color và chọn màu thích hợp (h. 79a). Nháy Fill Effects để hiển thị hộp thoại Fill Effects và chọn hai màu, chọn cách chuyển màu thích hợp (h. 79b). Nháy mở trang Picture trên hộp thoại Fill Effects và chọn hình ảnh có sẵn để làm nền cho trang chiếu (h. 79c). a) b) c) Bài 2. áp dụng mẫu bài trình chiếu Tạo bài trình chiếu mới bằng lệnh FileđNew và nháy Blank Presentation trong ngăn bên phải. Tạo thêm ít nhất hai trang chiếu mới (cùng với trang đầu tiên là trang tiêu đề) và nhập nội dung thích hợp theo ý em cho các trang chiếu. Nháy nút Design trên thanh công cụ và chọn một mẫu tuỳ ý ở ngăn bên phải cửa sổ để áp dụng cho bài trình chiếu. Hãy cho nhận xét về: Phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ của nội dung văn bản trên các trang chiếu. Kích thước và vị trí các khung văn bản trên các trang chiếu. Hãy áp dụng một vài mẫu bài trình chiếu khác nhau và rút ra kết luận. Hoạt động 3 :  Hửụựng daón keỏt thuực GV: Cho hoùc sinh ủuực keỏt laùi caực kieỏn thửực ủaùt ủửụùc thoõng qua baứi thửùc haứnh ngaứy hoõm nay. GV: Nhaộc laùi caực kieỏn thửực trong baứi moọt laàn nửừa vaứ nhaỏn maùnh nhửừng kieỏn thửực caực em hay bũ sai soựt. Củng cố, Dặn dũ, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà : GV nghiệm thu bài thực hành của học sinh. Cho điểm HS. Quét virus ổ đĩa. Ngày soạn: 18 - 1 - 2010 Ngày dạy: 21 - 1 - 2010 Tiết 42: Bài thực hành 7 THÊM MàU SắC CHO BàI trình chiếu (T2) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Tỏc dụng của mẫu bài trỡnh chiếu và cỏch ỏp dụng bài trỡnh chiếu cú sẵn. Cỏc bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trỡnh chiếu 2. Kĩ năng: Tạo được màu nền (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu. Thực hiện được các thao tác định dạng nội dung dạng văn bản trên trang chiếu. áp dụng được các mẫu bài trình chiếu có sẵn. 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Học sinh: - Vở ghi, tài liệu. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và hs Nội dung ghi bảNG Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu HS : ổn định vị trí trên các máy. HS : Kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho G. Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên GV nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng vào bài tập. GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành . HS: Lắng nghe và ghi nhớ GV làm mẫu cho HS quan sát một lần. HS : Quan sát, làm thử. GV: Thông báo rõ công việc của HS và làm trong 36’ Quan saựt hoùc sinh laứm baứi. Hoùc sinh naứo laứm sai, giaựo vieõn nhaộc nhụỷ vaứ ủaởt ra caõu hoỷi giuựp caực em nhụự laùi kieỏn thửực vaứ tửù ủoọng sửỷa laùi baứi. Nhaộc nhụỷ caỷ lụựp khi coự nhieàu em cuứng sai moọt loói, uoỏn naộn sai soựt. Khen ngụùi caực em laứm toỏt, ủoọng vieõn nhaộc nhụỷ vaứ thaựo gụừ thaộc maộc cho hoùc sinh yeỏu. Cho hoùc sinh phaựt bieồu caực thaộc maộc vaứ giaỷi ủaựp . Lửu yự nhửừng loói maứ HS thửụứng hay maộc phaỷi. Tieỏp tuùc ghi nhaọn, giuựp ủụừ caực hoùc sinh yeỏu ủeồ caực em laứm theo ủuựng tieỏn trỡnh cuỷa lụựp. Kieồm tra baứi thửùc haứnh hoaứn chổnh cuỷa HS vaứ nhaộc nhụỷ nhửừng loói sai vaứ khen nhửừng baùn coự thao taực toỏt Các kiến thức cần thiết : Khởi động Microsoft PowerPoint. Tạo màu nền cho trang chiếu. áp dụng mẫu bài trình chiếu. Nội dung thực hành Bài 3. Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản Mở bài trình chiếu em đã lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 6. Sử dụng màu chuyển từ hai màu để làm màu nền cho các trang chiếu (hoặc áp dụng mẫu bài trình chiếu có màu nền thích hợp). Thực hiện các thao tác định dạng văn bản đã biết để đặt lại phông chữ, cỡ chữ và màu chữ, đồng thời thay đổi vị trí khung văn bản của trang tiêu đề để có kết quả tương tự như hình 80. Yêu cầu: Nội dung văn bản trên các trang chiếu được định dạng sao cho: Cỡ chữ trên trang tiêu đề lớn hơn trên các trang nội dung, màu sắc có thể khác. Tiêu đề và nội dung trên các trang khác nhau có phông chữ, cỡ chữ và màu chữ giống nhau. Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ được chọn sao cho nổi bật và dễ đọc trên hình ảnh nền. Lưu ý khi chỉnh sửa khung văn bản: Giống như khi soạn thảo văn bản, trước khi định dạng một phần văn bản, em cần chọn phần nội dung đó. Để định dạng toàn bộ nội dung trong một khung chứa, ta có thể chọn khung chứa đó bằng cách đưa con trỏ chuột lên trên khung chứa cho đến khi con trỏ chuột có dạng mũi tên bốn chiều (h. 81) và nháy chuột. Với trang chiếu áp dụng mẫu bố trí, các khung chứa được tạo sẵn với kích thước và vị trí ngầm định trên trang chiếu. Có thể di chuyển khung chứa bằng cách chọn khung chứa (cùng văn bản trong đó) và kéo thả đến vị trí mới. Nếu đưa con trỏ chuột lên các nút tròn trên biên khung chứa, con trỏ chuột sẽ có dạng mũi tên hai chiều (h. 82) và ta có thể kéo thả chuột để thay đổi kích thước của khung chứa. Hình 1. Thay đổi kích thước khung văn bản Lưu bài trình chiếu và thoát khỏi PowerPoint. Hoạt động 3 :  Hửụựng daón keỏt thuực GV: Cho hoùc sinh ủuực keỏt laùi caực kieỏn thửực ủaùt ủửụùc thoõng qua baứi thửùc haứnh ngaứy hoõm nay. GV: Nhaộc laùi caực kieỏn thửực trong baứi moọt laàn nửừa vaứ nhaỏn maùnh nhửừng kieỏn thửực caực em hay bũ sai soựt. 3.Củng cố, Dặn dũ, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà : GV nghiệm thu bài thực hành của học sinh. Cho điểm HS. Chuẩn bị Bài “Thờm hỡnh ảnh vào trỡnh chiếu”. Ngày soạn: 26 - 1 - 2010 Ngày dạy: 28 - 1 - 2010 Tiết 43: Bài 11 THÊM HìNH ảNH VàO TRANG CHIếU (T1) I. Mục tiêu : Kiến thức: Giỳp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản: Vai trũ của hỡnh ảnh và cỏc đối tượng khỏc trờn trang chiếu và cỏch chốn cỏc đối tượng đú vào trang chiếu. Biết được một số thao tỏc cơ bản để xử lý cỏc đối tượng được chốn vào trang chiếu như thay đổi vị trớ và kớch thước của hỡnh ảnh. Kỹ năng: Chốn được hỡnh ảnh và cỏc đối tượng. Thay đổi vị trớ và kớch thước của hỡnh ảnh. Thỏi độ: Giỏo dục thỏi độ học tập nghiờm tỳc, tớch cực nghiờn cứu, làm quen với phần mềm trỡnh chiếu. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Học sinh: - Vở ghi, tài liệu. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và hs Nội dung ghi bảNG Hoạt động 1: Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu. GV: Cho HS quan sát hình 8.3 SGK. - Hình ảnh là dạng thông tin trực quan và gây ấn tượng cho người xem. hình ảnh thường để minh họa cho nội dung văn bản. Trong chương trình soạn thảo văn bản, em chèn hình ảnh minh họa như thế nào? HS: Nhớ lại và nêu thao tác. GV: Tương tự, việc chèn hình ảnh vào trang chiếu trong Power Point có thao tác như trong hình 84, SGK (Treo hình và đưa ra các bước chèn hình ảnh). Cũng như chương trình soạn thảo văn bản, ta có thể thực hiện chèn hình ảnh bằng cách dụng lệnh copy và Paste. 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu Có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu: Hình ảnh Tệp âm thanh; Đoạn phim; Bảng và biểu đồ,... Các bước chèn hình ảnh: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào. Chọn lệnh Insert đPictuređFrom File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (h. 84). Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert. Lưu ý. Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy và Paste. Hoạt động 2 : Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh GV: Khi chèn hình ảnh vào văn bản, vị trí hình ảnh nằm ở đâu? HS: ....Chèn vào vị trí con trỏ soạn thảo. GV: Các hình ảnh trong phần mềm trình chiếu thường được chèn vào vị trí không cố định của trang chiếu. Để được theo ý muốn, ta thường phải thay đổi vị trí và kích thước của chúng. Vậy theo em, muốn thay đổi vị trí kích thước các hình ảnh ta phải làm gì? HS: Thảo luận nhóm để tìm cách giải quyết. Đại diện nhóm trả lời. GV: Giới thiệu hình 86, SGK, cho HS phán đoán qua quan sát hình. Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở chiều ngang hoặc chiều đứng thì kích thước của cạnh nào thay đổi? Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở góc thì kích thước hình thay đổi như thế nào? HS: Trả lời. GV: Kết luận 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh Muốn xử lý các hình ảnh, trước hết ta phải chọn chúng. Hình ảnh được chọn có đường viền bao quanh cùng với các nút tròn nhỏ nằm trên đường viền đó a) Thay đổi vị trí: - Chọn hình ảnh. - Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để di chuyển đến vị trí khác. b) Thay đổi kích thước: - Chọn hình ảnh. - Đưa con trỏ chuột lên trên nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước chiều ngang (hoặc chiều đứng) của hình ảnh. 3.Củng cố, Dặn dũ, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà : Nờu ớch lợi của việc chốn hỡnh ảnh vào trang chiếu? Nờu cỏc bước thay đổi vị trớ và thay dổi kớch thước hỡnh ảnh? Đọc phần ghi nhớ. Về nhà học bài và trả lời cỏc cõu hỏi SGK. Ngày soạn: 26 - 1 - 2010 Ngày dạy: 28 - 1 - 2010 Tiết 44: Bài 11 THÊM HìNH ảNH VàO TRANG CHIếU (T2) I. Mục tiêu : Kiến thức: Giỳp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản: Biết được một số thao tỏc cơ bản để xử lý cỏc đối tượng được chốn vào trang chiếu như thay đổi thứ tự xuất hiện của hỡnh ảnh. Biết làm việc với bài trỡnh chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện cỏc thao tỏc sao chộp và di chuyển trang chiếu. Kỹ năng: Thay đổi được thứ tự xuất hiện của hỡnh ảnh. Sao chộp và di chuyển được trang chiếu Thỏi độ: Giỏo dục thỏi độ học tập nghiờm tỳc, tớch cực nghiờn cứu, làm quen với phần mềm trỡnh chiếu. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Học sinh: - Vở ghi, tài liệu. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Dạy bài mới: Hoạt động của GV và hs Nội dung ghi bảNG Hoạt động 2: Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh GV: Theo em một trang chiếu có thể chèn bao nhiêu hình ảnh? HS: Suy nghĩ trả lời. GV: Một trang chiếu nếu chèn nhiều hình ảnh có thể thấy xảy ra hiện tượng hình ảnh chèn vào sau sẽ che lấp hoàn toàn hoặc một phần hình ảnh khác đã có sẵn. Kể cả nội dung trong khung văn bản. GV: Để được như hình 87, SGK, ta phải làm như thế nào? GV: Hướng dẫn học sinh thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh mà không cần thay đổi vị trí của chúng. Treo hình 88, SGK và nêu thao tác. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh c) Thay đổi thứ tự của hình ảnh Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới). Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt. Nháy vào Order rồi chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa xuống dưới. Hoạt động 3: Sao chép và di chuyển trang chiếu. GV: một bài trình chiếu thương gồm nhiều trang chiếu. Khi tạo bài trình chiếu không phải lúc nào trang chiếu cũng được thêm vào đúng theo thứ tự trình bày. Vì thế cần sao chép, di chuyển trang chiếu. Ta nên sao chép, di chuyển các trong chiếu trong chế độ sắp xếp. GV: Giới thiệu chế dộ sắp xếp qua hình 89, SGK. GV: Yêu cầu HS nêu lại cách sao chép, di chuyển trong soạn thảo văn bản, từ đó liên hệ sang thao tác tương ứng với trang chiếu. GV: Ngoài ra giống như soạn thảo văn bản, ta có thể thực hiện thao tác kéo thả chuột để thay cho các nút lệnh. 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu Để chuyển sang chế độ sắp xếp bằng cách nháy nút ở góc trái, bên dưới cửa sổ. Trong chế độ sắp xếp ta có thể thực hiện các thao tác sau với trang chiếu: Chọn trang chiếu: Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồng thời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột. Sao chép toàn bộ trang chiếu: Chọn trang chiếu cần sao chép và nháy nút Copy trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột vào vị trí cần sao chép (giữa hai trang chiếu, khi đó con trỏ có dạng vạch đứng dài nhấp nháy) và nháy nút Paste . Di chuyển toàn bộ trang chiếu: Tương tự như thao tác sao chép, nhưng sử dụng nút Cut thay cho nút Copy . 3.Củng cố, Dặn dũ, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà : Nờu cỏc bước sao chộp, di chuyển trang chiếu trong chế độ sắp xếp? Đọc phần ghi nhớ. Về nhà học bài và trả lời cỏc cõu hỏi SGK. Bài tập: Tạo bài trỡnh chiếu gồm năm trang chiếu với chủ đề giới thiệu về quờ hương em. Nhập nội dung đó chuẩn bị vào cỏc trang chiếu và lưu kết quả với tờn: Que huong em. Sử dụng cỏc nỳt lệnh Copy (hoặc Cut)và Paste để sao chộp (hoặc di chuyển cỏc trang chiếu). Tạo khung văn bản tại vị trớ thớch hợp và điền thờm nội dung theo ý thớch. Chuẩn bị trước bài thực hành 8: Trỡnh bày thụng tin bằng hỡnh ảnh. Tiết 45: Bài thực hành 8 trình bày thông tin BằNG HìNH ảNH (T1) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: Chèn được hình ảnh vào trang chiếu. 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Học sinh: - Vở ghi, tài liệu. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và hs Nội dung ghi bảNG Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu HS : ổn định vị trí trên các máy. HS : Kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho G. Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên GV nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng vào bài tập. GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành . HS: Lắng nghe và ghi nhớ GV làm mẫu cho HS quan sát một lần. HS : Quan sát, làm thử. GV: Thông báo rõ công việc của HS và làm trong 36’ Quan saựt hoùc sinh laứm baứi. Hoùc sinh naứo laứm sai, giaựo vieõn nhaộc nhụỷ vaứ ủaởt ra caõu hoỷi giuựp caực em nhụự laùi kieỏn thửực vaứ tửù ủoọng sửỷa laùi baứi. Nhaộc nhụỷ caỷ lụựp khi coự nhieàu em cuứng sai moọt loói, uoỏn naộn sai soựt. Khen ngụùi caực em laứm toỏt, ủoọng vieõn nhaộc nhụỷ vaứ thaựo gụừ thaộc maộc cho hoùc sinh yeỏu. Cho hoùc sinh phaựt bieồu caực thaộc maộc vaứ giaỷi ủaựp . Lửu yự nhửừng loói maứ HS thửụứng hay maộc phaỷi. Tieỏp tuùc ghi nhaọn, giuựp ủụừ caực hoùc sinh yeỏu ủeồ caực em laứm theo ủuựng tieỏn trỡnh cuỷa lụựp. Kieồm tra baứi thửùc haứnh hoaứn chổnh cuỷa HS vaứ nhaộc nhụỷ nhửừng loói sai vaứ khen nhửừng baùn coự thao taực toỏt Các kiến thức cần thiết : Khởi động Microsoft PowerPoint. Chèn hình ảnh theo mẫu Thêm trang chiếu mới và nhập nội dung theo mẫu. Trình chiếu. Nội dung thực hành Bài 1. Thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu Mở bài trình chiếu đã được chỉnh sửa và lưu với tên Ha Noi trong Bài thực hành 7. Chèn một tệp hình ảnh về Hà Nội (có sẵn trên máy tính hoặc tải về từ Internet) vào trang chiếu thứ nhất (trang tiêu đề). Có thể chèn ảnh theo hai cách: Cách 1. Chèn ảnh làm nền cho trang chiếu. Cách 2. Chèn ảnh trên nền trang chiếu (giữ nguyên màu nền), nhưng chuyển hình ảnh xuống dưới khung văn bản. Thay đổi vị trí, kích thước và định dạng màu văn bản, nếu cần, để tiêu đề nổi bật trên hình ảnh. Kết quả nhận được có thể tương tự như hình 91a dưới đây: a) b) áp dụng mẫu bố trí có dạng cột văn bản bên phải và một hình ảnh ở cột bên trái cho trang chiếu thứ 3 (Vị trí địa lí). Chèn hình ảnh bản đồ Hà Nội vào cột bên trái (có thể sử dụng hình ảnh tìm trên Internet hoặc tệp hình ảnh có sẵn trên máy tính). Kết quả có thể tương tự như hình 91b. Thêm các trang chiếu mới với thứ tự nội dung như sau: Trang 4: Danh thắng (chỉ có tiêu đề trang) Trang 5: Hồ Hoàn Kiếm Nằm ở trung tâm Hà Nội Diện tích khoảng 12 ha Có Tháp Rùa giữa hồ Trang 6: Hồ Tây Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500 ha) Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng áp dụng các mẫu bố trí thích hợp và chèn các hình ảnh minh hoạ vào các trang chiếu mới. Kết quả có thể như hình: Trình chiếu, kiểm tra kết quả nhận được và chỉnh sửa, nếu cần. Hoạt động 3 :  Hửụựng daón keỏt thuực GV: Cho hoùc sinh ủuực keỏt laùi caực kieỏn thửực ủaùt ủửụùc thoõng qua baứi thửùc haứnh ngaứy hoõm nay. GV: Nhaộc laùi caực kieỏn thửực trong baứi moọt laàn nửừa vaứ nhaỏn maùnh nhửừng kieỏn thửực caực em hay bũ sai soựt. Tổng kết đánh giá (4’) : Kiểm tra đánh giá GV nghiệm thu bài thực hành của học sinh. Cho điểm HS. Hướng dẫn về nhà: Quét virus ổ đĩa. Ngày dạy: 16 / 11 / 2009 Tiết 46: Bài thực hành 8 trình bày thông tin BằNG HìNH ảNH (T2) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: Chèn được hình ảnh vào trang chiếu. 3.Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Học sinh: - Vở ghi, tài liệu. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và hs Nội dung ghi bảNG Hoạt động 1 : Hướng dẫn ban đầu HS : ổn định vị trí trên các máy. HS : Kiểm tra tình trạng máy tính của mình => Báo cáo tình hình cho G. Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên GV nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm để học sinh vận dụng vào bài tập. GV : Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành . HS: Lắng nghe và ghi nhớ GV làm mẫu cho HS quan sát một lần. HS : Quan sát, làm thử. GV: Thông báo rõ công việc của HS và làm trong 36’ Quan saựt hoùc sinh laứm baứi. Hoùc sinh naứo laứm sai, giaựo vieõn nhaộc nhụỷ vaứ ủaởt ra caõu hoỷi giuựp caực em nhụự laùi kieỏn thửực vaứ tửù ủoọng sửỷa laùi baứi. Nhaộc nhụỷ caỷ lụựp khi coự nhieàu em cuứng sai moọt loói, uoỏn naộn sai soựt. Khen ngụùi caực em laứm toỏt, ủoọng vieõn nhaộc nhụỷ vaứ thaựo gụừ thaộc maộc cho hoùc sinh yeỏu. Cho hoùc sinh phaựt bieồu caực thaộc maộc vaứ giaỷi ủaựp . Lửu yự nhửừng loói maứ HS thửụứng hay maộc phaỷi. Tieỏp tuùc ghi nhaọn, giuựp ủụừ caực hoùc sinh yeỏu ủeồ caực em laứm theo ủuựng tieỏn trỡnh cuỷa lụựp. Kieồm tra baứi thửùc haứnh hoaứn chổnh cuỷa HS vaứ nhaộc nhụỷ nhửừng loói sai vaứ khen nhửừng baùn coự thao taực toỏt Các kiến thức cần thiết : Khởi động Microsoft PowerPoint. Thêm trang chiếu mới và nhập nội dung theo mẫu. Thêm hình ảnh minh họa thích hợp. Thay đổi trật tự các trang chiếu để có thứ tự hợp lý. Trình chiếu. Nội dung thực hành Bài 2. Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu Tiếp tục với bài trình chiếu Ha Noi (đã gồm 6 trang chiếu). Thêm các trang chiếu mới với thứ tự và nội dung như sau: Trang 7: Lịch sử Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến Đại La và đổi tên thành Thăng Long Năm 1831 vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt lại tên là Hà Nội Trang 8: Văn Miếu Nằm trên phố Quốc Tử Giám Được xây dựng năm 1070 dưới thời Vua Lý Thánh Tông Được xem là trường Đại học đầu tiên của nước ta (1076) Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đỗ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789 Thêm các hình ảnh thích hợp để minh hoạ nội dung các trang chiếu mới (có thể sử dụng các tệp hình ảnh có sẵn trên máy tính). Thay đổi thứ tự nội dung của các trang chiếu, nếu cần thiết. Hình 93 Thay đổi trật tự của các trang chiếu để có thứ tự hợp lí. Kết quả nhận được có thể giống như hình 93. Thêm các trang chiếu mới, với nội dung tự tham khảo được về Hà Nội, bổ sung cho bài trình chiếu và lưu kết quả. Hoạt động 3 :  Hửụựng daón keỏt thuực GV: Cho hoùc sinh ủuực keỏt laùi caực kieỏn thửực ủaùt ủửụùc thoõng qua baứi thửùc haứnh ngaứy hoõm nay. GV: Nhaộc laùi caực kieỏn thửực trong baứi moọt laàn nửừa vaứ nhaỏn maùnh nhửừng kieỏn thửực caực em hay bũ sai soựt. Tổng kết đánh giá (4’) : Kiểm tra đánh giá GV nghiệm thu bài thực hành của học sinh. Cho điểm HS. Hướng dẫn về nhà: Quét virus ổ đĩa.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_41_46.doc