Bài giảng Bài 30: vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi tiết 32

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: Giúp hs nắm được vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ các vật nuôi có ích.

II. Chuẩn Bị

- Gv: Tranh H50và sơ đồ 7.

- Hs: Nghiên cứu trước bài học, tìm hiểu vai trò của ngành chăn nuôi hiện nay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 2403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 30: vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi tiết 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :27 Tiết : 32 PHẦN 3: CHĂN NUÔI CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI BÀI 30: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI Ngày soạn: 08/03/2012 Ngày dạy : 10/03/2012 I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: Giúp hs nắm được vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, liên hệ và vận dụng kiến thức vào thực tế. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ các vật nuôi có ích. II. Chuẩn Bị - Gv: Tranh H50và sơ đồ 7. - Hs: Nghiên cứu trước bài học, tìm hiểu vai trò của ngành chăn nuôi hiện nay. III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: Hãy nêu mục đích và biện pháp bảo vệ rừng? Ơû địa phương em có những biện pháp bảo vệ rừng nào? 2. Giới thiệu bài: Chăn nuôi là 1 trong 2 ngành sản xuất chính trong nông ngjệip. Chăn nuôi và trồng trọt luôn hổ trợ nhau phát triển. Vậy ngành chăn nuôi có vai trò như thế nào đối vơi đời sống và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi hiện nay là gì? 3. Các hoạt động Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của ngành chăn nuôi * Mục tiêu: Giúp hs thấy được vai trò của ngành chăn nuôi hiện nay -> giáo dục ý thức bảo vệ các động vật có ích. ? Hãy kể tên một số vật nuôi mà em biết? ? Chúng có vai trò như thế nào? - Gv nhận xét - Treo H50 hướng dẫn hs phân tích ? Ngành chăn nuôi có vai trò gì? Lấy ví dụ? - Gv giúp hs thấy rõ hơn từng vai trò - Gv giúp hs liên hệ thực tế và rút ra kết luận - Hs liên hệ thực tế và trả lời à Gà, vịt, trâu, bò, lợn, thou, dê…… à Cung cấp thịt, trứng, sữa, phân bón, sức kéo… - Quan sát và phân tích H50 à Vai trò: Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác…. - Hs liên hệ thực tế và lấy ví dụ minh hoạ I. Vai trò của ngành chăn nuôi - Cung cấp thực phẩm - Cung cấp sức kéo - Cung cấp phân bón - Cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta * Mục tiêu: Giúp hs nắm và giải thích được nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay - Gv treo sơ đồ 7 và hướng dẫn hs quan sát, phân tích. ? Ngành chăn nuôi hiện nay có những nhiệm vụ nào? - Gv giúp hs phân tích cụ thể từng niệm vụ: ? Thế nào là phát triển chăn nuôi toàn diện? ? Chuyển giao KHKT ở những mặt nào trong chăn nuôi? ? Tăng cường đầu tư vào chăn nuôi để làm gì? ? Mục tiêu của các nhiệm vụ trên là gì? - Gv nhận xét và giúp hs rút ra kết luận - Hs quan sát và phân tích sơ đồ 7 à Nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi (theo sơ đồ) - Liên hệ thực tế để phân tích từng nhiệm vụ à Phát triển toàn diện: Đa dạng về giống, mô hình chăn nuôi… à Chuyển giao KHKT trong chọn giống, thức ăn, chăm sóc, thú y… à Đầu tư trong nghiên cứu và quản lý để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. à Mục tiêu: đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta - Phát triển toàn diện chăn nuôi -Đầy mạnh chuyển giao KHKT trong chăn nuôi - Tăng cường đầu tư cho quản lý và nghiên cứu àNhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu 4/ Củng cố: - Đọc ghi nhớ sgk ? Chăn nuôi có vai trò như thế nào? Mỗi via trò lấy ví dụ minh hoạ ? Trình bày nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta? 5/ Hoạt động nối tiếp: - Học bài - Chuẩn bị bài : Giống vật nuôi

File đính kèm:

  • doctiat 31vai tro cua ngah chan nuoi va.doc
Giáo án liên quan